Trammelant bij compensatie 100.000 plussers (1)

De forse pensioenbreuk die ontstaat bij medewerkers die meer dan € 100.000,- verdienen zal zeker gecompenseerd moeten worden in salaris. Natuurlijk zijn werkgevers er niet gelukkig mee maar veel keuze hebben ze niet. Het zijn tenslotte vaak cruciale medewerkers binnen de organisatie.

Hoe kunnen die werknemers een salariscompensatie krijgen bij een doorsneepremie en bij een beschikbare premieregeling? Vandaag een paar oplossingen voor de Defined Benefit pensioenregelingen die vooral veel voorkomen bij bedrijfspensioenfondsen. Dit zijn de pensioenregelingen waarbij de doorsneepremie gangbaar is.

Salaris Compensatie Doorsneepremie.
Dat is ingewikkeld door het doorsneepremie principe dat er voor zorgt dat voor jongeren veel meer premie wordt afgedragen dan nodig is. Die premie komt ten goede aan de oudere werknemers. Hier mijn gemopper daarover. Die discussie zal ook een onderdeel zijn van de gesprekken tussen de werkgever en de werknemer(s). Daarbij zal het gaan over het premiegedeelte dat betrekking heeft op het gedeelte boven het pensioengevend salaris van ruim € 103.000,-. Er zijn dan twee mogelijkheden.

  1. De exacte actuariële premie wordt bepaald en daar vloeit de compensatie uit voort. Jongeren zullen dan een lagere compensatie krijgen dan ouderen.
  2. De doorsneepremie is het uitgangspunt; wel gemakkelijker maar minder juist. Hier zal de solidariteitskaart worden getrokken. De salariscompensatie voor de nettolijfrente faciliteit hoort dan genoeg te zijn om voldoende opbouw te realiseren. Voor jongeren zal er vermoedelijk zelfs extra inkomen overblijven maar ouderen zullen tekortkomen bij een salariscompensatie volgens het doorsnee premiesysteem.

Al met al lastige acties omdat ook de wijziging in leeftijd en salaris in de daaropvolgende jaren steeds herhaald moet worden. Bij werkgevers en ondernemingsraden en deelnemersraden zal er stevig gerekend moeten worden. De ton-plussers kunnen zo nog voor menig trammelant zorgen in de directiekamer. Een goede scheidsrechter is dan wel aan te bevelen.

Bedrijfspensioen toelichting