Kidnap en Ransom verzekering 2020. Premies en tips

Kidnap en Ransom verzekering

De Kidnap en Ransom verzekering (K&R) dekt de financiële gevolgen van ontvoering, gijzeling en afpersing – of de dreiging daarvan – van personen. De verzekering zorgt voor een uitgebreide hulpverlening aan het slachtoffer en zijn relaties. Ontvoeringen, afpersing en detentie komen in veel landen voor, ook in landen die altijd veilig leken. De Kidnap en Ransom verzekering is daarom vooral bestemd voor multinationals, reizend MKB, vermogende en reizende particulieren en hulpverleningsorganisaties. Voor organisaties en de bedrijven die opereren in gebieden met hoog risico kan de impact van deze incidenten enorm zijn en het merk en reputatie zwaar beschadigen.

Kwetsbaar

Over het algemeen zijn er dus vier kwetsbare groepen te onderscheiden voor ontvoering, gijzeling en afpersing: vermogende particulieren, hulpverlenende organisatie – zoals het Rode Kruis -, multinationals en reizend MKB – bijvoorbeeld handelaren in grondstoffen die naar het Midden-Oosten gaan.

Dekking

De dekking van de Kidnap en Ransom verzekering bestaat uit vier elementen:

 1. Terugbetaling van het overhandigde losgeld. (ook indien het losgeld onderweg verloren gaat).
 2. Onbeperkte overname van kosten voor crisisadvies.
 3. Vergoeding van aanvullende kosten, zoals: salarissen van slachtoffers of andere betrokken personen, reiskosten, kosten voor juridische bijstand, tolken en informanten, kosten van psychologische zorg na ontslag, herstel- en revalidatiekosten, etc.
 4. Vergoeding van medische kosten in geval van lichamelijk letsel in verband met een verzekerd geval.

De Kidnap en Ransom verzekering is een maatwerkproduct en kan worden aangepast door middel van clausules.

Voor wie is de Kidnap en Ransom verzekering

 • Bedrijven waarvan de werknemers naar risicolanden reizen of lange tijd in het buitenland verblijven en voor bedrijven met buitenlandse vestigingen of dochterondernemingen.
 • Bedrijven die door hun bedrijfskarakter een verhoogd risico op afpersing of chantage lopen (bijv. door productafpersing, cyberafpersing of chantage gerelateerd aan bedrijfs- of privégeheimen).
 •  Privépersonen die vanwege hun bekendheid of vermogen het doelwit kunnen zijn van criminelen.

Wat kan er zoals gebeuren?

 1. Het kind van een vennoot wordt ontvoerd tijdens de wekelijkse reis naar het internaat. De ontvoerders eisen losgeld voor de vrijlating. De Kidnap en Ransom verzekering zorgt dan voor de begeleiding en losgeld betalingen.
 2. De directeur van een buitenlandse vestiging ontvangt een telefoontje waarbij men dreigt een bom te laten ontploffen.
 3. Medewerkers worden vastgehouden door buitenlandse autoriteiten, hoewel er geen illegale activiteiten hebben plaatsgevonden en alle in- en uitreisdocumenten in orde zijn.
 4. Een voormalige werknemer dreigt met de publicatie van klantgegevens en eist geld om de publicatie te voorkomen.
 5. Tijdens de familievakantie van een werknemer verdwijnt een familielid spoorloos en de lokale autoriteiten zijn niet behulpzaam (dekkingsuitbreiding op een Kidnap en Ransom verzekering).
 6. De vrouw van een directielid ontvangt een anonieme telefonische doodsbedreiging (dekkingsuitbreiding).
 7. De situatie in een land waar het kind van een vennoot studeert wordt politiek onstabiel en er wordt een uitreisadvies uitgegeven (dekkingsuitbreiding).

Niet alleen een bananenrepublieken gevaar

In Nederland komen ontvoeringen van zakenlieden of vermogende particulieren en hun familieleden gelukkig weinig voor. Toch staat Nederland op de derde plaats in Europa als het gaat om afpersingen en bedreigingen. Naast geldelijke belangen betreft het veelal zaken waarbij radicalen of gebrouilleerde ex-medewerkers zich tegen het bedrijf van de bedreigde persoon richten. Soms vormen situaties in de privésfeer de aanleiding voor een bedreiging. Deze gevallen blijven meestal buiten de publiciteit en worden zeer vertrouwelijk afgehandeld. Slechts het topje van de ijsberg haalt de media, wat ervoor zorgt dat het bewustzijn van deze risico’s nog erg laag is.

Wat doet Control Risks?

 1. Opzetten van noodzakelijke communicatiekanalen.
 2. Opzetten van crisismanagement voor de situatie.
 3. Identificatie van en samenwerking met overheidsinstanties en politieautoriteiten waar mogelijk.
 4. Ontwikkeling en coördinatie van strategische en tactische opties.
 5. Analyse van de ontwikkeling van de situatie.
 6. Selectie en eventueel training van de communicator of onderhandelaar.
 7. Omgang met de media en ontwikkelen van mediastrategie.
 8. Zorg voor familieleden.

Control Risk zorgt dus via de Kidnap en Ransom verzekering voor de juiste begeleiding en begeleiding  Zij komen direct in actie en neemt de zorgen voor een gedeelte weg totdat er een oplossing is gevonden.

Alleen rijke mensen een doelwit?

Welgestelden zijn een doelwit, maar zij zijn zich steeds beter gaan beveiligen tegen criminaliteit. Wij zien dan ook een trend dat slachtoffers worden gezocht onder de `modaal vermogenden’.
Buitenlanders – denk aan expats als zakenlieden – zijn tevens een lucratief doelwit. Bedrijven moeten immers wel in actie komen als een werknemer is ontvoerd. Ook toeristen en medewerkers van charitatieve en andere non-profit instellingen lopen steeds vaker grote risico’s en kunnen met een Kidnap en Ransom verzekering verzekerd worden..

Wie zitten er achter een ontvoering?

Dat verschilt. In landen als Colombia of de Filipijnen loopt men het grootste risico te worden ontvoerd door guerrilla’s. In Mexico zal het eerder een criminele organisatie zijn. In de voormalige Sovjet Unie komt de dreiging vaak van groeperingen die de regering proberen te ondermijnen. In veel gevallen in Europa zit de georganiseerde misdaad achter ontvoeringen. Maar ook een individu kan tot een ontvoeringsdaad overgaan.

Is aantal ontvoeringen  toegenomen?

Slechts een beperkt aantal ontvoeringsgevallen komt in de publiciteit. Vanwege de vertrouwelijkheid worden door verzekeraars geen uitspraken doen over precieze aantallen. Ook zullen ze uiteraard nooit inzicht geven in wie een Kidnap en Ransom verzekering heeft afgesloten. Gezien de aandacht die verzekeraars geven aan de verkoop van de verzekeringen mag verondersteld worden dat er een toenemende vraag is. Berichten over stijgende kinderontvoeringen doen het ergste vermoeden.

Hoelang duurt een ontvoering gemiddeld?

Het is onze ervaring dat een ontvoering enkele uren of dagen tot zelfs jaren kan duren. In Colombia is het bijvoorbeeld niet ongewoon dat een zaak pas na anderhalf jaar tot een oplossing komt. U kunt zich voorstellen dat de financiële gevolgen (bijvoorbeeld als het slachtoffer kostwinner is) groot zijn. De Kidnap en Ransom verzekering is slechts ene pleister op de wond maar wel een cruciale instrument om relatief goed beschermd zaken te kunnen doen.

Detail van de verzekeraar

Hiscox is de marktleider in K&R verzekeringen met een marktaandeel van ongeveer 65% op basis van geboekte premies.Zij hebben een exclusieve samenwerking met Control Risks, één van‘s werelds meest ervaren crisisconsulenten met ervaring in meer dan 2.600 ontvoerings- en afpersingsgevallen in meer dan 100 landen. Er is één enkele contactpersoon binnen de verzekeraar Hiscox verantwoordelijk voor indienen van de offerte, opstellen van het contract en afwikkelen van de schadeclaims. Daarmee is er ene optimale vertrouwelijkheid. U kunt desgewenst ook het aanvraagformulier rechtstreeks toezenden aan Hiscox. Geef ons dan wel even bericht.

Premies

Alle aanvragen zijn sterk afhankelijk van de persoonlijke en bedrijfssituatie. Ook de verblijfsduur en de buitenlandse locatie waar gewerkt wordt verschillen sterk. Om een indicatie af te geven is dus lastig. Particulieren zullen geregeld verzekerd kunnen worden tegen een (minimum) premie van € 1.500,- , Bedrijfsmatig zal dat starten bij € 2.500,-. Soms zullen dergelijke bedragen eenmalig zijn bij een projectmatige verzekeringsdekking soms zal er, als er langjarig ergens gewerkt wordt, ook een terugkerende premie kunnen worden aangeboden.

Documenten

Premie online berekenen

Bedrijfsrechtsbijstand premieberekening Werknemersschade verzekering Cyber en DataRisk premieberekening Zakenreis premieberekening Beroepsaansprakelijkheid alle premies online Aansprakelijkheid maatwerk Handige professionele bedrijven checklist Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Video