Wellicht denkt u erover om eerder te stoppen met werken, uw huis te renoveren of uw kinderen te laten studeren. Een wens kan ook zijn om reserves op te bouwen om later gezondheidszorg in te kopen of om bij uw overlijden uw partner financieel gezond achter te laten. Met een goed financiële overzicht waarbij al uw zaken goed op een rij staan, krijgt u inzicht in de haalbaarheid van uw wensen. Het maakt duidelijk hoeveel inkomen en vermogen u nodig heeft om plannen te maken en te realiseren. Dat biedt u overzicht, inzicht en financiële rust.

Inzicht in

 1. Bestaande spaar-, koopsom- en lijfrenteverzekeringen. De huidige waarde, de waarde als u stopt met premiebetaling en de mogelijke toekomstige waarde;
 2. Bestaande premievrije pensioenaanspraken;
 3. De huidige pensioenaanspraken en de toekomstige opbouw;
 4. Alle spaar- en beleggingsgelden inclusief een doorrekening met een prognose rendement;
 5. Uw hypotheekregeling, aflossingen en mogelijke waardeontwikkeling woning;
 6. Bijzondere inkomsten en vermogensbestanddelen zoals erfenissen of schenkingen;
 7. Uiteraard worden ook alle gegevens van uw partner opgenomen in het overzicht.
 8. De wettelijke AOW aanspraken en ingangsdatum;

Zo maken we inzichtelijk wat u op dit moment geregeld heeft. Want een financieel overzicht start met een uitgebreide inventarisatie van uw bestaande en verwachte toekomstige inkomens- en vermogensbestanddelen . Op basis van het overzicht kunt u uw financiële doelen formuleren. Het overzicht brengt in kaart hoeveel inkomen en vermogen u heeft om uw wensen te kunnen realiseren. Met ons overzicht krijgt u een goed cijfermatig inzicht.

Verschillende fasen:

 1. Een uitgebreid online inventarisatie gedeelte;
 2. Een vervolgtraject waarin wij de overige gegevens verzamelen bij banken, verzekeraars, pensioenfondsen en adviseurs;
 3. Wij vragen de diverse waardes op en rekenen de mogelijke uitkeringen uit;
 4. Alle gegevens verwerken en schematisch voor u op een rij zetten.

U ontvangt daarna een transparant en helder Excel-overzicht. Met de uitkomsten van de inventarisatie, het overleg en het overzicht heeft u een uitstekende uitgangspunt om uw plannen te toetsen aan uw wensen en uw financiële doelen.

Bijzonderheden:

 1. In het geval dat tevens een onderneming moet worden gewaardeerd, ontvangt u een voorstel op maat.
 2. In dit financiële overzicht wordt geen rekening gehouden met uw testament, huwelijkse voorwaarden of mogelijke erfbelasting. Uw notaris of fiscalist kan u daarbij adviseren. 
 3. Bij het opstellen van uw persoonlijk financieel overzicht werken we indien nodig nauw samen met andere adviseurs zoals uw accountant, fiscalist of notaris. Alvorens wij contact met hen opnemen, zullen wij u vooraf inlichten.
Voorbeeld grafische uitwerking

Offertes en premies

Bedrijfsrechtsbijstand premieberekening Werknemersschade verzekering Cyber en DataRisk premieberekening Zakenreis premieberekening Beroepsaansprakelijkheid alle premies online Aansprakelijkheid maatwerk Handige professionele bedrijven checklist Overzicht alle bedrijven verzekeringen