Informatieverstrekking

U mag aan onze adviezen en dienstverlening hoge eisen stellen. Wij verwachten ook een paar dingen van u. In elk geval dat u de juiste gegevens verstrekt en blijft verstrekken. Dit is ook in uw eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar gerechtigd is de schade niet of slechts voor een deel te vergoeden.

  1. Heeft u elders verzekeringen lopen, dan is dat ook voor ons belangrijk om dat te weten. Deze informatie is nodig om te bepalen of er in uw geval sprake is van onder- of juist oververzekering.
  2. Als uw persoonlijke omstandigheden wijzigen of er zich veranderingen voordoen met betrekking tot verzekerde zaken, verwachten wij van u dat u dit aan ons doorgeeft. Dit is belangrijk om te voorkomen dat belangrijke risico’s onverzekerd blijven. Onder wijziging van persoonlijke omstandigheden vallen onder meer de volgende gebeurtenissen: geboorte, samenwonen, huwelijk, scheiding, overlijden, wijziging van bestemming van uw woning, wijziging van beroep, relevante verandering van inkomen, aan- en verbouw van uw woning, verhuizing en beëindiging van of wijziging in elders lopende verzekeringen.
  3. Wij onderhouden alle contacten met de verzekeraar. In het geval u zelf in contact wilt staan met de verzekeraar, stellen wij deze daarvan op de hoogte.
  4. Graag worden wij door u op de hoogte gesteld van eventuele rechtstreekse communicatie met de verzekeraar. Vaak kunnen wij helpen om dit soepel te laten verlopen.
  5. Wij vragen u de gegevens uit de ontvangen stukken ook zelf te controleren op juistheid en onjuistheden zo spoedig mogelijk aan ons door te geven.
  6. Leest u met vaste regelmaat onze informatie op de website. Veel veranderingen van de wetgeving en/of nieuwe inzichten communiceren wij via dit kanaal.

Premiebetaling

In veel gevallen is het mogelijk de premies van uw verzekeringen gespreid te betalen. Meestal zal de premie rechtstreeks door de maatschappij worden geïncasseerd. Ook is het soms mogelijk dat wij u de premie in rekening brengen.

Het is belangrijk dat u de premies tijdig betaalt. Indien u de premie niet op tijd betaalt, kan de verzekeraar in bepaalde omstandigheden bij schade weigeren deze te vergoeden. Ook kan in sommige gevallen dan alsnog de verschuldigde premie gerechtelijk worden geïncasseerd. De hieraan verbonden kosten kunnen bij u in rekening worden gebracht.
Als u verwacht niet op tijd te kunnen betalen, informeert u ons dan tijdig, zodat we naar een oplossing kunnen zoeken.

Indien u op grond van de verzekeringsvoorwaarden recht heeft op gehele of gedeeltelijke premierestitutie zullen wij namens u, de contacten met de verzekeraar verzorgen.

Website

Heeft u één of meer financiële producten, zoals de hypotheek, levensverzekeringen, pensioenen, lijfrentes via Doorneweerd Assurantiën bv afgesloten, dan hebben wij als uw verzekeringskantoor in voorkomende gevallen een wettelijke informatieplicht ten aanzien van uw bij ons kantoor geadministreerde verzekeringen. Realiseert u zich dat als u geen kennis neemt van onze berichten in het kader van onze wettelijke informatieplicht, u zelf verantwoordelijk zult zijn voor het verkrijgen van informatie die van invloed is op en van belang kan zijn voor uw verzekeringen of andere financiële producten.

Offertes en premies

Bedrijfsaansprakelijkheid - premie op maat Beroepsaansprakelijkheid alle premies online Bedrijfsrechtsbijstand premie berekenen Werknemersschade verzekering Cyber en DataRisk - Direct premie berekenen Zakenreis premie berekenen Handige professionele bedrijven checklist Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen