Een DGA Pensioen wordt gezien als een complexe regeling. Deze vragenlijst heeft tot doel de verschillende aspecten van een DGA pensioenregeling te combineren. Hieruit volgt een analyse van de meest relevante verzekeringselementen en financiële en fiscale aspecten van een DGA pensioenaanvraag. Deze invoer is alleen bestemd voor die DGA die een pensioenverzekering heeft aangevraagd via deze DGA pensioen berekening.

Zes stappen

Algemeen

Bent u als DGA alleen beslissingsbevoegd over uw arbeidsvoorwaardenpakket w.o. uw salaris en pensioen?

Zijn er andere DGA’s (met een pensioenregeling) binnen uw onderneming?

Wie zijn uw gesprekspartner(s) rondom pensioen?

Volgt u actualiteiten op sociaal- en financieel-pensioen- en economisch gebied?

Uw eigen financiële kennis op het gebied van sociale zekerheid en belastingwetgeving volgt u periodiek.

Valt de onderneming onder een CAO of een BPF?