VVE pakket informatie en voorwaarden

Bedrijfsaansprakelijkheid (AVB)
 • Verzekerd bedrag: € 1.250.000,- per aanspraak en
  € 2.500.000,- per verzekeringsjaar;
 • Eigen risico: € 125,- per aanspraak.
 • Premieberekening

Pakketkorting: 8%
Minimum jaarpremie € 50,-

Gebouwen
 • All risk dekking inclusief glas;
 • Gratis dekking voor gemeenschappelijke eigendommen tot
  € 12.500,-;
 • Standaard dekking voor inductie;
 • Dekking tijdens aan- en verbouw van het gebouw;
 • Gebruik van schadeservice 24/7;
 • Vervangende woonruimte na schade;
 • Eigen risico: € 200,- per gebeurtenis, met uitzondering van glasschaden;
 • 20% dekking voor diverse kosten zoals voor opruiming, sanering en herstel aan de tuin;
 • Dekking voor vervanging van sloten: € 750,-;
 • Meerwerk (als gevolg van interne verbouwingen) tegen gelijke premie mee te verzekeren.
 • Premieberekening

Pakketkorting: 8%
Minimum jaarpremie € 150,-

Rechtsbijstand VVE
 • Telefonisch adviesteam met bijstand door juristen;
 • Dekking voor geschillen met leden en huurders;
 • Dekking in geval van incassogeschillen;
 • Dekking rondom geschillen met administrateur en leveranciers;
 • Premieberekening

Minimum jaarpremie € 135,-

Bestuurders
aansprakelijkheid
 • Alle betrokkenen bij de VvE zijn verzekerd, alsmede hun rechtsopvolgers en dus niet beperkt tot de bestuurder/toezichthouder en/of vereffenaar;
 • De kosten van verweer en rente worden zo nodig tot 50% boven op het verzekerde bedrag vergoed;
 • Van het totaal aantal units mag maximaal 15% (met een maximum van 5 units) een zakelijke bestemming, zijnde een kantoor, winkel
  of restaurant, hebben;
 • Premie tot 50 units. Meer units? Premies op aanvraag.
 • Een zekerheidstelling is verzekerd tot € 250.000,-;
 • De kosten van verweer bij een milieuschade zijn verzekerd tot € 250.000,-;
 • Rehabilitatiekosten zijn verzekerd tot € 250.000,-;
 • Keuzemogelijkheid voor een verzekerd bedrag van
  € 250.000,- premie € 175,- of € 500.000,- premie € 250,-.
 • Premieberekening

Minimum jaarpremie € 175,-

Pakketkorting staffel. Bij 2 verzekeringen of meer 8%
(m.u.v. Bestuurdersaansprakelijkheid)
Premie Exclusief 21% assurantiebelasting

 

Documenten en voorwaarden