Bedrijfsrechtsbijstand Nationale Nederlanden. Direct premies 2022

Met de Bedrijfsrechtsbijstand Nationale-Nederlanden krijgt uw bedrijf juridisch advies en deskundige rechtshulp door juristen en advocaten van DAS. Ook de eventuele kosten van rechtsbijstand zijn verzekerd. Denk daarbij aan kosten van deskundigen en getuigen, expertisekosten en gerechtskosten. De verzekering keert geen geld uit.

Bedrijfsrechtsbijstand premie berekenen

Details Bedrijfsrechtsbijstand Nationale-Nederlanden

Bedrijfsrechtsbijstand Nationale-Nederlanden
 • De Bedrijfsrechtsbijstand Nationale-Nederlanden biedt Ondersteuning bij juridische conflicten.
 • Onafhankelijke rechtshulp
 • Onbeperkt telefonisch advies, zelfs zonder conflict
 • Altijd vrije advocaatkeuze bij gerechtelijke en administratieve procedures
 • U kunt de Rechtsbijstandverzekering Bedrijven combineren met andere verzekeringen. U beschermt zijn het eigen bedrijf dan in één keer tegen de meest voorkomende schaderisico’s. Nationale-Nederlanden biedt verschillende mogelijkheden om verzekeringen te combineren.

Audio Bedrijfsrechtsbijstand

Standaard dekking  Bedrijfsrechtsbijstand Nationale-Nederlanden

De verzekering biedt standaard dekking voor geschillen die voortvloeien uit de uitoefening van het bedrijf of beroep. Er kan altijd gebruik worden gemaakt van telefonisch advies van DAS.

Daarnaast is er op de Bedrijfsrechtsbijstand NN – in de meeste gevallen – ook dekking voor

 • Geschillen met leveranciers
 • Geschillen met afnemers
 • Incassorechtsbijstand

Uitbreidingsmogelijkheden

U kan de Bedrijfsrechtsbijstand Nationale-Nederlanden uitbreiden met een dekking voor motorrijtuigen. Daarmee krijgt u deskundige hulp bij het verhalen van schade aan uw bedrijfsauto’s en eventuele aanhangwagens. Maar ook bij juridische geschillen over andere kwesties, zoals aankoop, onderhoud of reparatie van uw motorrijtuigen.

Onafhankelijke rechtshulp

De rechtshulp bij een Bedrijfsrechtsbijstand Nationale-Nederlanden wordt uitgevoerd door juristen en advocaten van DAS, een geheel onafhankelijke, gespecialiseerde juridische dienstverlener. Op die manier is er geen belangenverstrengeling en is uw privacy gegarandeerd. Op www.das.nl/nn leest u meer over deze organisatie. 

Als DAS de rechtshulp verleent, geldt er geen maximum aan de kosten voor rechtshulp. Verleent een andere partij dan DAS de rechtshulp (bijvoorbeeld een advocaat die niet bij DAS werkt) dan is er wel sprake van een kostenmaximum.

 • € 30.000,- bij geschillen met leveranciers en afnemers
 • € 10.000,- bij incassorechtsbijstand
 • € 100.000,- bij overige geschillen

Deskundig telefonisch advies 

Met de Bedrijfsrechtsbijstand Nationale-Nederlanden kunt u ook gebruik maken van telefonische advies van DAS. Heeft u een dringend probleem en moet u snel handelen? Bijvoorbeeld als u iemand op staande voet wilt ontslaan? Bel dan met de Telefonische Advies Service. Die helpt u snel de juiste beslissing te nemen

Geen eigen risico, wel een franchise

U bent op de Bedrijfsrechtsbijstand Nationale-Nederlanden niet verzekerd voor rechtshulp bij:

 • juridische conflicten die hij kon verwachten of die al speelden toen hij de verzekering afsloot.
 • juridische conflicten die onder een financiële drempel (franchise) liggen. Dit bedrag is te vinden in de polis.
 • geschillen die vallen onder het belastingrecht.
 • geschillen over deze verzekering.
 • het overnemen, beëindigen of faillissement van zijn bedrijf.

Schade melden Bedrijfsrechtsbijstand Nationale-Nederlanden

 • U kan rekenen op de hulp die hij nodig heeft bij een conflict. NN helpt uw klant namens ons. Voor professioneel juridisch advies en rechtsbijstand kan uw klant contact opnemen met DAS: 
 • Op werkdagen tussen 8.30-17.00 uur via telefoonnummer 020 651 87 75. 
 • Uw klant kan ook een verzoek tot rechtsbijstand online bij DAS indienen via www.das.nl/nn.

Premies verzekeringen

Bedrijfsaansprakelijkheid - premie op maat Inventaris en goederen - premie op maat Gebouwen - online premie Bedrijfsschadeverzekering premie aanvraag Bedrijfsrechtsbijstand premie berekenen Cyber en DataRisk - Direct premie berekenen Vrijwilligers en werknemers ongevallen Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Mr. Frank Visser