Bedrijfsschadeverzekering winkel. Brand? Toch inkomen!

Bedrijfsschadeverzekering winkel
Bedrijfsschade
online premies.

Bedrijfsschadeverzekering winkel zit in een winkel voordeelpakket (premie pakket). Zakelijke winkel verzekeringen voor professionals. Ook avond en in het weekend. Uitstekende prijs/kwaliteit. De inventaris, handelsgoederen, eigen verbouwingen, bedrijfsstilstand en bedrijfsaansprakelijkheid zijn allemaal verzekerd.

Bedrijfsschadeverzekering winkel

Winkel verzekeringen premie-online

Uw bedrijf brandt uit of heeft grote waterschade. Dan kijkt u de volgende ochtend in een zwart smeulend gat. Vervelend maar de schade zal worden vergoed. Maar wanneer gaat uw bedrijf weer open? Tot wanneer kunt u uw werknemers blijven betalen? Hoe ingewikkeld is het opnieuw opbouwen van het pand en interieur? En wanneer krijgt u uw winst weer op uw bankrekening? Dit is het terrein van alles rondom bedrijfsschade. Oftewel het risico van omzetderving. 50% van de bedrijven die met brand worden geconfronteerd gaan failliet. Dat is niet nodig en goed op te lossen.

Bij een (tijdelijke) sluiting van uw bedrijf na een schade krijgt u bij heropening of verplaatsing ook de kosten vergoed om uw klanten hiervan op de hoogte te brengen. Denk aan advertenties of reclameborden.

Een bioscoop of ander bedrijf in uw directe omgeving kan zorgen voor een regelmatige bezoekersstroom. Als zo’n bedrijf tijdelijk moet sluiten door bijvoorbeeld brand, kunt u inkomsten mislopen omdat er minder gasten zijn.

Als een belangrijke leverancier niet kan leveren (na bijvoorbeeld een grote waterschade) zijn de extra kosten die u moet maken voor een groot deel verzekerd.

Brandschade opstalverzekering winkel

De vergelijking Bedrijfsschadeverzekering winkel

Wij beoordelen polissen en de verzekeraars op de volgende punten:

 • Premie Bedrijfsschadeverzekering winkel
 • Eigen risico bedrag
 • Poliskosten
 • Schadeafhandeling
 • Detailhandel kennis en voorwaarden
 • Avond en weekend hulp

De uitkomst van onze maandelijkse vergelijkingen van een Bedrijfsschadeverzekering winkel zorgt voor een voorstel. Dat is een samenstelling van een winkel polispakket. inclusief een Bedrijfsschadeverzekering winkel. Onze kennis en ervaring geeft u de beste prijs. Heeft u tips of andere inzichten, graag. Wij stellen uw mening dan op prijs. Wij zullen bij volgende vergelijkingen die informatie verwerken. Dan maken wij een nieuwe vergelijkende opgave.

Brand….”Ach, een paar stellingen en de etalage”…..

Niet elke winkel heeft een 1e klas inventaris. Maar denk zelfs eens na over een winkel met een 2e hands inventaris. Als het afbrandt dan moet er

 • een complete inrichting komen,
 • een plafond;
 • wanden;
 • vloerbedekking;
 • alle kasten en
 • de kassa moet worden vervangen.

Denk ook aan extra meubilair of beeld- en geluidsapparatuur. En er komt lange tijd geen klant meer binnen. De 5 bedrijfsverzekeringen winkel zijn dan een no-brainer.

Premie Bedrijfsschadeverzekering winkel

Wat kost een Bedrijfsschadeverzekering winkel? Dat verschilt. Het rekenvoorbeeld geeft een beeld van de kosten. De premies hangen af van de winkelverzekeringen die u kiest. Bijvoorbeeld verschil in de voorwaarden of het eigen risico. Ook spelen locatie, bedrijfsgrootte en het soort bedrijf mee.  

Denk bij de start ook altijd aan de vergunningen die nodig zijn voor een goede start. Zorg dat u de juiste beslissingen neemt en de juiste afspraken maakt.

Aansprakelijkheid naast een Bedrijfsschadeverzekering winkel

Bedrijfsschadeverzekering winkel

Elke particulier heeft een aansprakelijkheidsverzekering particulieren. Een bedrijfsaansprakelijkheidspolis is de zakelijke variant erop. Een bedrijfsaansprakelijkheidspolis verzekert zaakschade en letselschade. Beide schades kunnen grote financiële gevolgen hebben voor de ondernemer en kunnen tot persoonlijk faillissement leiden als deze niet correct zijn verzekerd.

Wij vinden aansprakelijkheid het eerste risico om over te praten. Letselschade en schade aan spullen van een ander, zijn de eerste risico’s om over na te denken. Zorg dat u de juiste beslissingen neemt en de juiste afspraken maakt. Maar ook stommiteiten zijn natuurlijk gewoon verzekerd.

Audio bedrijfsaansprakelijkheid

Schade voorbeelden aansprakelijkheid

 • Iemand heeft letsel door een struikelpartij in uw winkel.
 • Een werknemer krijgt glas van een gesprongen lamp in zijn oog..
 • Uw winkel brandt af maar ook de buurman heeft schade. Die gaat u aansprakelijk stellen voor uw schade.
 • U verkoopt een product waar u zelf produktaansprakelijk voor bent.

Starten en de Bedrijfsschadeverzekering winkel

Direct, al voor de start zal een ondernemer gaan nadenken over alle vergunningen en verzekeringen die nodig zijn bij de start en gedurende het ondernemen.

Die polissen hebben wij bij voor u op een rij gezet. De verzekeringen vallen uiteen in verschillende soorten. Winkelverzekeringen die bedrijfsrisico’s verzekeringen en Bedrijfsschadeverzekering winkel die zorgen dat de inventaris, handelsgoederen en de eigen verbouwingen goed verzekert worden

Brandpreventietips

De premie van Bedrijfsschadeverzekering winkel is mede gebaseerd op (vaak verplichte) preventie eisen van verzekeringsmaatschappijen.  Veel brandschade kan worden voorkomen door scherp te letten op het verlagen van het brand risico. Kijk ook eens naar het bouwbesluit van de overheid.

Bedrijfsschadeverzekering winkel
 1. Zorg voor een goede brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie;
 2. Sprinklers;
 3. Brandwerende scheidingen;
 4. Nood- en vluchtweginstallaties;
 5. De bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten via een brandweeringang, brandweerlift en/of verbindingsweg;
 6. Het vluchten bij brand met een ontruimingsplan en vluchtroutes;
 7. Het beperken van uitbreiding van brand en rook door onbrandbare of brandvertragende materialen te gebruiken;
 8. Het bestrijden van brand met blusmiddelen als brandslanghaspels, blustoestellen en automatische brandblusinstallaties;
 9. Het voorkomen van brand door middel van brandpreventie.

Winkel polispakket en de Bedrijfsschadeverzekering winkel

De volgende polissen kunnen wij in één verzekeringspakket plaatsen. Let op dit zijn dus geen arbeidsvoorwaarden verzekeringen. Bij de opsomming hieronder kijken we alleen naar de financiële risico’s die een winkel kan ervaren als er schade is “door een van buitenkomend onheil“. Dat lijkt een heldere uitleg maar samen met de uitsluitingen is het verstandig vooraf goed te kijken welke risico’s wel/niet verzekerd zijn.

 1. Aansprakelijkheidsverzekering winkel
 2. Werknemersschade verzekeringen
 3. Bedrijfsschadeverzekering winkel
 4. Geldverzekering horevca
 5. winkel inventaris
 6. winkel goederen
 7. Huurdersbelang in gehuurd pand
 8. winkelrechtsbijstand
 9. Rechtsbijstand winkelpersoneel
 10. Auto’s en vrachtwagens winkel
 11. Aanhangwagens winkel
 12. Werkmaterieel
 13. winkel Elektronica polis (inclusief computers)
 14. winkelgebouw polis (opstal)
 15. Milieuschade verzekering winkel
 16. Eigen vervoer en transport verzekering

Schade bij Bedrijfsschadeverzekering winkel

Is er een schade, en is die schade verzekerd op de Bedrijfsschadeverzekering winkel, dan zorgen wij dat de verzekeringsmaatschappij snel uitbetaald. Soms betekent schade zelfs dat er niet mee gewerkt kan worden. Snelle reparatie is dus van groot belang. Daarom zijn wij ook ‘s avonds en in het weekend goed bereikbaar.

Blijf vragen stellen

Bedrijfsschadeverzekering winkel
 1. Bedrijfsaansprakelijkheid. Is dit onderdeel meeverzekerd?
 2. Is polisdekking tegen het geven van verkeerde adviezen of het maken van fouten tijdens uw werkzaamheden?
 3. Wordt het herstel van verloren of beschadigde documenten of data verzekerd op deze verzekering winkel?
 4. Is er een vergoeding voor verdediging en de eventuele schadevergoeding als u ervan wordt beschuldigd iemands eer of goede naam te hebben aangetast?
 5. Is er dekking voor inbreuk op bijvoorbeeld auteurs- en merkenrechten?
 6. Hoe hoog is het eigen risico bij de polis?
 7. Geldt er voor verdedigingskosten een eigen risico?
 8. Vergoedt de verzekeraar eventuele proceskosten, kosten van juridische bijstand, andere kosten in verband met een schadeclaim en wettelijke rente?
 9. Kijk of er voldoende expertise is bij de beroepsverzekeraar.
 10. Kunnen de beste interne en externe deskundigen die deskundig zijn in uw vakgebied worden ingezet?
 11. Is de verzekerde som conform de wettelijke en poliseisen vastgesteld? Via een taxatierapport of technische controle.
 12. Is de verzekerde hoedanigheid goed omschreven?
 13. Welke uitsluitingen zijn er?
 14. Dekkingsgebied goed vastgesteld? Europa, Nederland of wereld dekking?
 15. Wat gebeurt er als er uitbreiding is met buitenlandse opdrachtgevers?
 16. Wie zijn er wel/niet verzekerd? Uzelf, partners/maten?
 17. Zijn er beperkende maatregelen bij schade op een Bedrijfsschadeverzekering winkel?
 18. Hoe wordt omgegaan met afwijkende algemene voorwaarden?
 19. Denk even na over het inloop- en uitlooprisico en de voorwaarden waaronder.
 20. Op welke manier is de controle bij Bedrijfsschadeverzekering winkel georganiseerd?
 21. Hoe gaat de verzekeraar om met wijziging of uitbreiding van werkzaamheden?
 22. En wijziging leveringsvoorwaarden, omzetstijging, omzetdaling en wijziging rechtsvorm?

Inventarisverzekering winkel

Met een winkelinventaris verzekering winkel kunt u de schade door onder andere brand, ontploffing, blikseminslag en diefstal aan de goederen en inventaris verzekeren. Wij verzekeren de inventaris die er gebruikt wordt voor de inrichting van het bedrijf, instelling of kantoor.

U kunt ook de handelsgoederen in de winkel en magazijn hiermee verzekeren.

Juist als huurder van het gebouw, dan regelt deze polis dan en is de schade aan de eigen verbouwingen verzekerd. Een belangrijke aanvulling op de Bedrijfsschadeverzekering winkel.

Inventaris details

 • Uitgebreide polis tegen schade aan de goederen, inventaris en huurdersbelang door bijvoorbeeld brand, storm en inbraak. Gratis waarde vaststellen van de inventaris, handelsgoederen en huurdersbelang.
 • Meeverzekerd tot maximaal 25% van het verzekerde bedrag: schade aan elektronische apparatuur door bliksemontlading in omgeving.
 • Meeverzekerd op iventarisverzekering winkel: waterschade door regen of sneeuw die via tuin of straat het gebouw binnenkomt.
 • Bent u huurder van het gebouw, dan zijn de kosten van breek- en herstelwerkzaamheden voor opsporen van de oorzaak meeverzekerd

Poliskosten en winstopslag verzekeraar

Elke verzekeraar hanteert een kosten en winstopslag bij een Bedrijfsschadeverzekering winkel. Die poliskosten en de premie kunnen jaarlijks verschillen. Ze hangen af van het aantal landelijke schadeclaims en prognose van de claims en kosten. Uw eigen schadeclaim heeft geen gevolgen voor de hoogte van uw persoonlijke vervolgpremie. De genoemde premie is altijd inclusief alle kosten. Wij vergelijken alleen goede verzekeraars. En natuurlijk kijken we ook of de premie laag is en voorwaarden van een goed niveau.

Onze inkomsten Bedrijfsschadeverzekering winkel

Onze inkomsten bedragen een vast percentage van 15% van de premie zonder assurantiebelasting. Dit percentage is standaard en is bestemd voor de werkzaamheden. Bijvoorbeeld de aanvraag, beheer, controle en schadeafhandeling van de polis. In de premie zit ook de provisieopslag. Wij zijn onafhankelijk van verzekeraars. Er zijn geen omzetverplichtingen of provisieafspraken. Daardoor is er een onafhankelijk advies mogelijk.

Offertes en premies

Winkel verzekeringen premie-online Bedrijfsaansprakelijkheid - premie op maat Inventaris en goederen - premie op maat Gebouwen en opstallen - premie op maat Bedrijfsschadeverzekering premie aanvraag Bedrijfsrechtsbijstand premieberekening Vrijwilligers en werknemers ongevallen Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Video over een popup store