Bedrijfsverzekeringen horeca 5 lage online basispremies 2020

Bedrijfsverzekeringen horeca
Horecapremies
direct online

Een basispakket bedrijfsverzekeringen horeca samenstellen is eenvoudig. Kijk welke risico’s zo groot zijn dat u als horecaondernemer niet zelf kan betalen als er schade is. Hieronder een “complete” lijst van allerlei risico’s waar aan gedacht kan worden. Maar het basispakket hort er als volgt uit te zien.

Het basispakket bedrijfsverzekeringen horeca

Horeca verzekeringspakket premies online

 • Aansprakelijkheidsverzekering
 • Inventaris, goederen en eigen verbouwingen
 • Bedrijfsstilstand

U begrijp vast dat het ook sterk zal afhangen van de feitelijke situatie, financiële noodzaak om risico’s te verzekeren en uw eigen mening. Het is dus slechts een voorzet om erover na te denken; waar wilt u wel/niet geld aan uitgeven.

Overzicht bedrijfsverzekeringen horeca

 1. Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsverzekering Horeca (een no-brainer)
 2. Bedrijfsschade horeca (bedrijfsstilstand door bijvoorbeeld brand)
 3. Horecagebouw verzekering (opstal)
 4. Huurdersbelang in gehuurd pand
 5. Horeca inventaris
 6. Horeca goederen
 7. Horeca rechtsbijstand
 8. Werknemersschade
 9. Geldverzekering horeca
 10. Rechtsbijstand horecapersoneel
 11. Auto’s en vrachtwagens horeca
 12. Aanhangwagens horeca
 13. Werkmaterieel verzekering horeca
 14. Horeca Elektronica verzekering (inclusief computers)
 15. Milieuschade verzekering horeca
 16. Eigen vervoer en transport verzekering
 17. Eigen bedrijfsuitrusting

Aansprakelijkheid een no-brainer?

Een aansprakelijkheidsverzekering horeca is een no-brainer voor elke ondernemer die nadenkt over bedrijfsverzekeringen horeca. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering verzekert zaakschade en letselschade. Beide schades kunnen grote financiële gevolgen hebben voor de ondernemer en kunnen tot persoonlijk faillissement leiden als deze niet correct zijn verzekerd. Wij vinden aansprakelijkheid het eerste risico om over te praten. Letselschade en schade aan spullen van een ander, zijn de eerste risico’s om over na te denken. Zorg dat u de juiste beslissingen neemt en de juiste afspraken maakt.

Audio aansprakelijkheid onderdeel bedrijfsverzekeringspakket

Bedrijfsstilstand en de oplossing met bedrijfsverzekeringen horeca

Uw bedrijf brandt uit of heeft grote waterschade. De volgende ochtend kijkt u in een zwart smeulend gat. Vervelend maar de schade zal worden vergoed. Maar wanneer gaat uw bedrijf weer open? Tot wanneer kunt u uw werknemers blijven betalen? Hoe ingewikkeld is het opnieuw opbouwen van het pand en interieur? En wanneer krijgt u uw winst weer bijgeschreven op uw bankrekening? Dit is het terrein van alles rondom bedrijfsschade. Oftewel het risico van omzetderving. 50% van de bedrijven die met brand worden geconfronteerd gaan failliet. Dat is niet nodig en goed op te lossen met bedrijfsverzekeringen horeca.

Attentie 1. Bij een (tijdelijke) sluiting van uw bedrijf na een schade krijgt u bij heropening of verplaatsing ook de kosten vergoed om uw klanten hiervan op de hoogte te brengen. Denk aan advertenties of reclameborden.

Attentie 2. Een bioscoop of ander bedrijf in uw directe omgeving kan zorgen voor een regelmatige bezoekersstroom. Als zo’n bedrijf tijdelijk moet sluiten door bijvoorbeeld brand, kunt u inkomsten mislopen omdat er minder gasten zijn.

Attentie 3. Als een belangrijke leverancier niet kan leveren (na bijvoorbeeld een grote waterschade) zijn de extra kosten die u moet maken voor een groot deel verzekerd.

Brandschade

Brand….”Ach, een paar stoelen en krukken”…..

Niet elk café heeft een 1e klas inventaris. Maar denk eens na over een café met een 2e hands inventaris. Als het afbrandt dan moet er een bar komen, een plafond, wanden, vloerbedekking en alle kasten en apparatuur moet worden vervangen. Denk ook aan een podium, extra meubilair of beeld- en geluidsapparatuur. En er komt lange tijd geen klant meer binnen. De 5 bedrijfsverzekeringen horeca zijn dan een no-brainer.

Eigen pand zonder zorgen?

We sommen even de ellende die u kan krijgen met uw eigen pand. Brand, blikseminslag, storm, water of een inbraak. Of schade die ontstaat door hak- en breekwerk voor het opsporen en repareren van leidingschade. Maar ook de kosten van externe experts en de kosten om schade te voorkomen of te verminderen. En soms zelfs de schade die gevolg is van eigen gebrek. Binnen de bedrijfsverzekeringen horeca kunnen we dit eenvoudig meeverzekeren op dezelfde polis.

Glas en belettering

Ruiten willen nog weleens breken, bijvoorbeeld door vandalisme of een bedrijfsongelukje. Denk overigens niet alleen aan de ramen aan de straatzijde maar ook binnen in het pand zoals glazendeuren of vitrines.
Maar de belangrijkste kostenpost wordt bij ramen vaak vergeten namelijk de belettering of beschildering op uw ramen en glazen deuren? Bij glasbreuk zijn dus de kosten een noodvoorziening, opnieuw plaatsen en belettering. Is de kans op breuk klein of zijn er veel kleine ramen dan kan het risico ook gewoon geaccepteerd worden op de bedrijfsverzekeringen horeca.

Buiten en bedrijfsverzekeringen horeca

Lichtreclame, zonweringen en terrasmeubilair zijn kostbare gedeelten van een horecaonderneming. Soms zijn er op verzekeringen uitsluitingen voor dit soort inventaris. Controleer dus de verzekering dat dit ook gewoon is meeverzekerd. Storm of vandalisme kan anders ene stevige kostenpost veroorzaken. Ook als de lichtreclame door een leverancier wordt geleverd, controleer dan de leveringsvoorwaarden. Soms bent u verplicht dit zelf te verzekeren.

Een eigen “mannetje” voor schade

Veel horeca ondernemers hebben zelf een eigen netwerk waar reparatie door gedaan kunnen worden. Misschien maakt u graag gebruik van hun diensten voor het herstel van een schade. Even overleg met een verzekeraar van de bedrijfsverzekeringen horeca over een schade is dan wel handig. Enkele verzekeringsmaatschappijen vergoeden namelijk alleen de schade als het door hun eigen bedrijven wordt afgehandeld. De gedachte is dan dat zij dan de kwaliteit van de reparaties kunnen beïnvloeden.

Risico management en bedrijfsverzekeringen horeca

Veel horeca is overzichtelijk als het gaat om de basis risico’s van bedrijfsverzekeringen horeca. Denk dus aan brand, inbraak en aansprakelijkheid. Sommige horecaondernemingen hebben een veel intensievere risico analyse nodig om de risico’s inzicht te krijgen en goed onder controle te krijgen. Kijk eens op deze professionele risico management pagina

Extra kosten na brand of inbraak

We sommen even de ellende die u kan krijgen met uw eigen pand. Brand, blikseminslag, storm, water of een inbraak. Of schade die ontstaat door hak- en breekwerk voor het opsporen en repareren van leiding schade. Maar de kosten van externe experts en de kosten om schade te voorkomen of te verminderen. En soms zelfs de schade die gevolg is van eigen gebrek

Aansprakelijkheid bedrijfsverzekeringen horeca

Een belangrijke aansprakelijkheid bij bedrijfsverzekeringen horeca kan ontstaan als iemand “letselschade” oploopt. Denk aan bezoekers maar ook eigen personeel.

Premies online berekenen

Horeca verzekeringspakket premies online Inventaris en goederen - premie op maat Gebouwen en opstallen - premie op maat Bedrijfsaansprakelijkheid - premie op maat Bedrijfsschadeverzekering premie aanvraag Bedrijfsrechtsbijstand premieberekening Vrijwilligers en werknemers ongevallen Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Video over letselschade