Bedrijfsverzekeringen winkel 2022 – pakketpremies met korting

Een basispakket bedrijfsverzekeringen winkel samenstellen is eenvoudig. Kijk welke risico’s zo groot zijn dat u als winkelondernemer niet zelf kan betalen als er schade is. Hieronder een “complete” lijst van allerlei risico’s waar aan gedacht kan worden. Maar het basispakket hort er als volgt uit te zien.

Het basispakket bedrijfsverzekeringen winkel

Winkel verzekeringen - premie online of bereken zelf de premie hier.

 • Aansprakelijkheidsverzekering
 • Inventaris, goederen en eigen verbouwingen
 • Bedrijfsstilstand

U begrijp vast dat het ook sterk zal afhangen van de feitelijke situatie, financiële noodzaak om risico’s te verzekeren en uw eigen mening. Het is dus slechts een voorzet om erover na te denken; waar wilt u wel/niet geld aan uitgeven.

Overzicht bedrijfsverzekeringen winkel

 1. Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsverzekering winkel (een no-brainer)
 2. Bedrijfsschade winkel(bedrijfsstilstand door bijvoorbeeld brand)
 3. Winkel gebouw verzekering (opstal)
 4. Huurdersbelang in gehuurd pand
 5. Winkelinventaris
 6. Winkel handelsgoederen
 7. Winkel rechtsbijstand
 8. Werknemersschade
 9. Geldverzekering winkel
 10. Rechtsbijstand winkelpersoneel
 11. Auto’s en vrachtwagens winkel
 12. Aanhangwagens winkel
 13. Werkmaterieel verzekering winkel
 14. Winkel Elektronica verzekering (inclusief computers)
 15. Milieuschade verzekering winkel
 16. Eigen vervoer en transport verzekering
 17. Eigen bedrijfsuitrusting

Aansprakelijkheid een no-brainer?

Een aansprakelijkheidsverzekering winkel is een no-brainer voor elke ondernemer die nadenkt over bedrijfsverzekeringen winkel. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering verzekert zaakschade en letselschade. Beide schades kunnen grote financiële gevolgen hebben voor de ondernemer en kunnen tot persoonlijk faillissement leiden als deze niet correct zijn verzekerd. Wij vinden aansprakelijkheid het eerste risico om over te praten. Letselschade en schade aan spullen van een ander, zijn de eerste risico’s om over na te denken. Zorg dat u de juiste beslissingen neemt en de juiste afspraken maakt.

Audio aansprakelijkheid onderdeel bedrijfsverzekeringspakket

Bedrijfsstilstand en de oplossing met bedrijfsverzekeringen winkel

Uw bedrijf brandt uit of heeft grote waterschade. De volgende ochtend kijkt u in een zwart smeulend gat. Vervelend maar de schade zal worden vergoed. Maar wanneer gaat uw bedrijf weer open? Tot wanneer kunt u uw werknemers blijven betalen? Hoe ingewikkeld is het opnieuw opbouwen van het pand en interieur? En wanneer krijgt u uw winst weer bijgeschreven op uw bankrekening? Dit is het terrein van alles rondom bedrijfsschade. Oftewel het risico van omzetderving. 50% van de bedrijven die met brand worden geconfronteerd gaan failliet. Dat is niet nodig en goed op te lossen met bedrijfsverzekeringen winkel.

Attentie 1. Bij een (tijdelijke) sluiting van uw bedrijf na een schade krijgt u bij heropening of verplaatsing ook de kosten vergoed om uw klanten hiervan op de hoogte te brengen. Denk aan advertenties of reclameborden.

Attentie 2. Een bioscoop of ander bedrijf in uw directe omgeving kan zorgen voor een regelmatige bezoekersstroom. Als zo’n bedrijf tijdelijk moet sluiten door bijvoorbeeld brand, kunt u inkomsten mislopen omdat er minder gasten zijn.

Attentie 3. Als een belangrijke leverancier niet kan leveren (na bijvoorbeeld een grote waterschade) zijn de extra kosten die u moet maken voor een groot deel verzekerd.

Wat betekent bedrijfsschade?

Brand! En dus geen winst maar wel kosten. Een bedrijfsschadeverzekering lost dat op.

Dat heet ook wel een omzetdervingsverzekering of (zuiver) een brutowinst verzekering

Brand….”Ach, een paar stellingen en de etalage”…..

Niet elke winkel heeft een 1e klas inventaris. Maar denk zelfs eens na over een winkel met een 2e hands inventaris. Als het afbrandt dan moet er

 • een complete inrichting komen,
 • een plafond;
 • wanden;
 • vloerbedekking;
 • alle kasten en
 • de kassa moet worden vervangen.

Denk ook aan extra meubilair of beeld- en geluidsapparatuur. En er komt lange tijd geen klant meer binnen. De 5 bedrijfsverzekeringen winkel zijn dan een no-brainer.

Brandschade

Eigen pand zonder zorgen?

We sommen even de ellende die u kan krijgen met uw eigen pand. Brand, blikseminslag, storm, water of een inbraak. Of schade die ontstaat door hak- en breekwerk voor het opsporen en repareren van leidingschade. Maar ook de kosten van externe experts en de kosten om schade te voorkomen of te verminderen. En soms zelfs de schade die gevolg is van eigen gebrek. Binnen de bedrijfsverzekeringen winkel kunnen we dit eenvoudig meeverzekeren op dezelfde polis.

Winkel verzekeringen - premie online of bereken zelf de premie hier.

Glas en belettering

Ruiten willen nog weleens breken, bijvoorbeeld door vandalisme of een bedrijfsongelukje. Denk overigens niet alleen aan de ramen aan de straatzijde maar ook binnen in het pand zoals glazendeuren of vitrines.
Maar de belangrijkste kostenpost wordt bij ramen vaak vergeten namelijk de belettering of beschildering op uw ramen en glazen deuren? Bij glasbreuk zijn dus de kosten een noodvoorziening, opnieuw plaatsen en belettering. Is de kans op breuk klein of zijn er veel kleine ramen dan kan het risico ook gewoon geaccepteerd worden op de bedrijfsverzekeringen winkel.

Buiten en bedrijfsverzekeringen winkel

Lichtreclame en zonweringen zijn kostbare gedeelten van een winkel. Soms zijn er op verzekeringen uitsluitingen voor dit soort inventaris. Controleer dus de verzekering dat dit ook gewoon is meeverzekerd. Storm of vandalisme kan anders ene stevige kostenpost veroorzaken. Ook als de lichtreclame door een leverancier wordt geleverd, controleer dan de leveringsvoorwaarden. Soms bent u verplicht dit zelf te verzekeren.

Een eigen “mannetje” voor schade

Veel winkel ondernemers hebben zelf een eigen netwerk waar reparatie door gedaan kunnen worden. Misschien maakt u graag gebruik van hun diensten voor het herstel van een schade. Even overleg met een verzekeraar van de bedrijfsverzekeringen winkel over een schade is dan wel handig. Enkele verzekeringsmaatschappijen vergoeden namelijk alleen de schade als het door hun eigen bedrijven wordt afgehandeld. De gedachte is dan dat zij dan de kwaliteit van de reparaties kunnen beïnvloeden.

Extra kosten na brand of inbraak

We sommen even de ellende die u kan krijgen met uw eigen pand. Brand, blikseminslag, storm, water of een inbraak. Of schade die ontstaat door hak- en breekwerk voor het opsporen en repareren van leiding schade. Maar de kosten van externe experts en de kosten om schade te voorkomen of te verminderen. En soms zelfs de schade die gevolg is van eigen gebrek

Risico management en bedrijfsverzekeringen winkel

Veel winkels zijn overzichtelijk als het gaat om de basis risico’s van bedrijfsverzekeringen winkel. Denk dus aan brand, inbraak en aansprakelijkheid. Sommige winkelondernemingen hebben een veel intensievere risico analyse nodig om de risico’s inzicht te krijgen en goed onder controle te krijgen. Kijk eens op deze handige risico management pagina

Aansprakelijkheid bedrijfsverzekeringen winkel

Een belangrijke aansprakelijkheid bij bedrijfsverzekeringen winkel kan ontstaan als iemand “letselschade” oploopt. Denk aan bezoekers maar ook eigen personeel.

Premies online berekenen

Winkel verzekeringen - premie online Bedrijfsaansprakelijkheid - premie aanvraag Inventaris en goederen - premie aanvraag Gebouwen verzekering - premie Bedrijfsschade verzekering - premie aanvraag Bedrijfsrechtsbijstand verzekering - premie Werkgeversaansprakelijkheid premies Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Video, kloppend economisch hart