Brandverzekering restaurant. Online 5 scherpe pakketpremies 2021

Brandverzekering restaurant

Brandverzekering restaurant zit in een horeca voordeelpakket. Dat zijn zakelijke restaurant verzekeringen voor professionals. Ook avond en in het weekend. Uitstekende prijs/kwaliteit. De inventaris, handelsgoederen, eigen verbouwingen, bedrijfsstilstand, bedrijfsaansprakelijkheid en natuurlijk het gebouw zelf, zijn allemaal verzekerd.

Brandverzekering restaurant

Horeca verzekeringspakket premie berekenen

Juist met deze deze Brandverzekering restaurant kunt u de schade door onder andere brand, ontploffing, blikseminslag en diefstal aan de goederen en inventaris verzekeren. Wij verzekeren de inventaris die er gebruikt wordt voor de inrichting van het bedrijf, instelling of kantoor. Ook gaat u de goederen als grondstoffen, hulpstoffen, halffabricaten en eindproducten in het restaurant hiermee verzekeren.

We praten dan over risico’s die grotendeels verzekerd kunnen worden met een Brandverzekering restaurant. Daar is de inventaris, de handelsgoederen en huurdersbelangpolis vaak op meeverzekerd.

 1. De eigen verbouwingen of als u geen huurder bent
 2. het restaurant (gebouw);
 3. inventaris (alles wat “los” staat);
 4. handelsgoederen (eten en drinken);
 5. Geen inkomsten meer. Maar wel doorlopende vaste kosten.

De vergelijking Brandverzekering restaurant

Wij beoordelen polissen en de verzekeraars op de volgende punten:

 • Premie Brandverzekering restaurant
 • Eigen risico bedrag
 • Poliskosten
 • Schadeafhandeling
 • Restaurant-branche kennis en voorwaarden
 • Avond en weekend hulp

De uitkomst van onze maandelijkse vergelijkingen van een Brandverzekering restaurant zorgt voor een voorstel. Dat is een samenstelling van een horeca polispakket. inclusief een Brandverzekering restaurant. Onze kennis en ervaring geeft u de beste prijs. Heeft u tips of andere inzichten, graag. Wij stellen uw mening dan op prijs. Wij zullen bij volgende vergelijkingen die informatie verwerken. Dan maken wij een nieuwe vergelijkende opgave.

Ach, een paar stoelen en krukken

Als een restaurant afbrandt, dan moet er een bar komen. Maar ook een plafond, wanden, vloerbedekking. Daarnaast moet u alle kasten en apparatuur vervangen. Denk ook aan een podium, extra meubilair of beeld- en geluidsapparatuur. En er komt lange tijd geen klant meer binnen.

Brandverzekering restaurant

Hoe ziet uw wereld er uit als restaurant ondernemer als morgen de tent op “zwart” gaat door brand. Brandverzekering restaurant kost natuurlijk geld. Maar bij schade is er wel een uitkering.

Brandschade

Premie Brandverzekering restaurant

Wat kost een Brandverzekering restaurant? Dat verschilt. Het rekenvoorbeeld geeft een beeld van de kosten. De premies hangen af van de verzekeringen die u kiest. Bijvoorbeeld verschil in de voorwaarden of het eigen risico. Ook spelen locatie, bedrijfsgrootte en het soort bedrijf mee.  

Denk bij de start ook altijd aan de vergunningen die nodig zijn voor een goede start. Zorg dat u de juiste beslissingen neemt en de juiste afspraken maakt.

Horeca verzekeringspakket premie berekenen

Opstalverzekering

Gebouwen - online premie

Brandverzekering restaurant

Alleen het restaurant gebouw verzekeren met een opstalverzekering restaurant? Dat kan eenvoudig ook in het zelfde premiepakket. De premie is scherp met voldoende verzekeringsvoorwaarden om zeker te zijn.

Bedrijfsschade naast een Brandverzekering restaurant

Uw bedrijf brandt uit of heeft grote waterschade. Dan kijkt u de volgende ochtend in een zwart smeulend gat. Vervelend maar de schade zal worden vergoed. Maar wanneer gaat uw bedrijf weer open? Tot wanneer kunt u uw werknemers blijven betalen? Hoe ingewikkeld is het opnieuw opbouwen van het pand en interieur? En wanneer krijgt u uw winst weer op uw bankrekening? Dit is het terrein van alles rondom bedrijfsschade. Oftewel het risico van omzetderving. 50% van de bedrijven die met brand worden geconfronteerd gaan failliet. Dat is niet nodig en goed op te lossen.

Bij een (tijdelijke) sluiting van uw bedrijf na een schade krijgt u bij heropening of verplaatsing ook de kosten vergoed om uw klanten hiervan op de hoogte te brengen. Denk aan advertenties of reclameborden.

Een bioscoop of ander bedrijf in uw directe omgeving kan zorgen voor een regelmatige bezoekersstroom. Als zo’n bedrijf tijdelijk moet sluiten door bijvoorbeeld brand, kunt u inkomsten mislopen omdat er minder gasten zijn.

Als een belangrijke leverancier niet kan leveren (na bijvoorbeeld een grote waterschade) zijn de extra kosten die u moet maken voor een groot deel verzekerd.

Aansprakelijkheid naast een Brandverzekering restaurant

Brandverzekering restaurant

Elke particulier heeft een aansprakelijkheidsverzekering particulieren. Een bedrijfsaansprakelijkheidspolis is de zakelijke variant erop. Een bedrijfsaansprakelijkheidspolis verzekert zaakschade en letselschade. Beide schades kunnen grote financiële gevolgen hebben voor de ondernemer en kunnen tot persoonlijk faillissement leiden als deze niet correct zijn verzekerd. Wij vinden aansprakelijkheid het eerste risico om over te praten. Letselschade en schade aan spullen van een ander, zijn de eerste risico’s om over na te denken. Zorg dat u de juiste beslissingen neemt en de juiste afspraken maakt. Maar ook stommiteiten zijn natuurlijk gewoon verzekerd.

Audio bedrijfsaansprakelijkheid

Schade voorbeelden aansprakelijkheid

 • U geeft een klant eten of te drinken waar ze ziek van worden.
 • Iemand heeft letsel door een kapotte stoel of barkruk.
 • Een werknemer brandt zijn hand in de keuken.
 • Uw restaurant brandt af maar ook de buurman heeft schade. Die gaat u aansprakelijk stellen voor uw schade.
 • Sommige restaurant gelegenheden hebben ook cateringactiviteiten. Dat betekent niet alleen op de werkvloer risico’s maar ook buiten de deur.
 • Een gast die uitglijdt over een vloer, of vanwege een gehuurde tent die kapot gaat of een fout van een medewerker.

Starten en de Brandverzekering restaurant

Direct, al voor de start zal een restaurantonderneming gaan nadenken over alle horecavergunningen (pdf) en verzekeringen die nodig zijn bij de start en gedurende het ondernemen.

Die polissen hebben wij bij voor u op een rij gezet. De verzekeringen vallen uiteen in verschillende soorten. Horeca verzekeringen die bedrijfsrisico’s verzekeringen en Brandverzekering restaurant die zorgen dat de inventaris, handelsgoederen en de eigen verbouwingen goed verzekert worden

Brandpreventietips

De premie van Brandverzekering restaurant is mede gebaseerd op (vaak verplichte) preventie eisen van verzekeringsmaatschappijen.  Veel brandschade kan worden voorkomen door scherp te letten op het verlagen van het brand risico. Kijk ook eens naar het bouwbesluit van de overheid.

Brandverzekering restaurant
 1. Zorg voor een goede brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie;
 2. Sprinklers;
 3. Brandwerende scheidingen;
 4. Nood- en vluchtweginstallaties;
 5. De bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten via een brandweeringang, brandweerlift en/of verbindingsweg;
 6. Het vluchten bij brand met een ontruimingsplan en vluchtroutes;
 7. Het beperken van uitbreiding van brand en rook door onbrandbare of brandvertragende materialen te gebruiken;
 8. Het bestrijden van brand met blusmiddelen als brandslanghaspels, blustoestellen en automatische brandblusinstallaties;
 9. Het voorkomen van brand door middel van brandpreventie.
 10. Verwarmde terrassen zijn publiekstrekkers. Neem voor de verwarming geen brandgevaarlijke mobiele apparatuur maar installeer een vaste opstelling, met speciaal hiervoor ontworpen terrasverwarmingsapparatuur. Houd de terrasverwarming uit de buurt van (brandbare) zonneschermen. Kijk ook of dergelijk terrasverwarming verzekerd is op de Brandverzekering restaurant.

Horeca polispakket en de Brandverzekering restaurant

De volgende polissen kunnen wij in één hotel-restaurant verzekeringspakket plaatsen. Let op dit zijn dus geen arbeidsvoorwaarden verzekeringen. Bij de opsomming hieronder kijken we alleen naar de financiële risico’s die een restaurant kan ervaren als er schade is “door een van buitenkomend onheil“. Dat lijkt een heldere uitleg maar samen met de uitsluitingen is het verstandig vooraf goed te kijken welke risico’s wel/niet verzekerd zijn.

 1. Aansprakelijkheidsverzekering restaurant
 2. Werknemersschade verzekeringen
 3. Bedrijfsschade restaurant
 4. Geldverzekering restaurant
 5. Horeca inventaris (vie een Brandverzekering restaurant)
 6. Horeca goederen (vie een Brandverzekering restaurant)
 7. Huurdersbelang in gehuurd pand (vie een Brandverzekering restaurant)
 8. Horecarechtsbijstand
 9. Rechtsbijstand horecapersoneel
 10. Auto’s en vrachtwagens restaurant
 11. Aanhangwagens restaurant
 12. Werkmaterieel
 13. Horeca Elektronica polis (inclusief computers)
 14. Gebouw polis (opstalverzekering restaurant)
 15. Milieuschade verzekering restaurant
 16. Eigen vervoer en transport verzekering

Schade bij Brandverzekering restaurant

Is er een schade, en is die schade verzekerd op de Brandverzekering restaurant, dan zorgen wij dat de verzekeringsmaatschappij snel uitbetaald. Soms betekent schade zelfs dat er niet mee gewerkt kan worden. Snelle reparatie is dus van groot belang. Daarom zijn wij ook ‘s avonds en in het weekend goed bereikbaar.

Blijf vragen stellen

verzekeringsvragen
 1. Bedrijfsaansprakelijkheid. Is dit onderdeel meeverzekerd?
 2. Is polisdekking tegen het geven van verkeerde adviezen of het maken van fouten tijdens uw werkzaamheden?
 3. Wordt het herstel van verloren of beschadigde documenten of data verzekerd op deze Brandverzekering restaurant?
 4. Is er een vergoeding voor verdediging en de eventuele schadevergoeding als u ervan wordt beschuldigd iemands eer of goede naam te hebben aangetast?
 5. Is er dekking voor inbreuk op bijvoorbeeld auteurs- en merkenrechten?
 6. Hoe hoog is het eigen risico bij de polis?
 7. Geldt er voor verdedigingskosten een eigen risico?
 8. Vergoedt de verzekeraar eventuele proceskosten, kosten van juridische bijstand, andere kosten in verband met een schadeclaim en wettelijke rente?
 9. Kijk of er voldoende expertise is bij de beroepsverzekeraar.
 10. Kunnen de beste interne en externe deskundigen die deskundig zijn in uw vakgebied worden ingezet?
 11. Is de verzekerde som conform de wettelijke en poliseisen vastgesteld? Via een taxatierapport of technische controle.
 12. Is de verzekerde hoedanigheid goed omschreven?
 13. Welke uitsluitingen zijn er?
 14. Dekkingsgebied goed vastgesteld? Europa, Nederland of wereld dekking?
 15. Wat gebeurt er als er uitbreiding is met buitenlandse opdrachtgevers?
 16. Wie zijn er wel/niet verzekerd? Uzelf, partners/maten?
 17. Zijn er beperkende maatregelen bij schade?
 18. Hoe wordt omgegaan met afwijkende algemene voorwaarden?
 19. Denk even na over het inloop- en uitlooprisico en de voorwaarden waaronder.
 20. Op welke manier is de controle bij Brandverzekering restaurant georganiseerd?
 21. Hoe gaat de verzekeraar om met wijziging of uitbreiding van werkzaamheden?
 22. En wijziging leveringsvoorwaarden, omzetstijging, omzetdaling en wijziging rechtsvorm?

Inventaris details

 • Uitgebreide polis tegen schade aan de goederen, inventaris en huurdersbelang door bijvoorbeeld brand, storm en inbraak. Gratis waarde vaststellen van de inventaris, handelsgoederen en huurdersbelang.
 • Meeverzekerd tot maximaal 25% van het verzekerde bedrag: schade aan elektronische apparatuur door bliksemontlading in omgeving.
 • Meeverzekerd op Brandverzekering restaurant: waterschade door regen of sneeuw die via tuin of straat het gebouw binnenkomt.
 • Bent u huurder van het gebouw, dan zijn de kosten van breek- en herstelwerkzaamheden voor opsporen van de oorzaak meeverzekerd

Poliskosten en winstopslag verzekeraar

Elke verzekeraar hanteert een kosten en winstopslag. Die poliskosten en de premie kunnen jaarlijks verschillen. Ze hangen af van het aantal landelijke schadeclaims en prognose van de claims en kosten. Uw eigen schadeclaim heeft geen gevolgen voor de hoogte van uw persoonlijke vervolgpremie. De genoemde premie is altijd inclusief alle kosten. Wij vergelijken alleen goede verzekeraars. En natuurlijk kijken we ook of de premie laag is en voorwaarden van een goed niveau.

Onze inkomsten Brandverzekering restaurant

Onze inkomsten bedragen een vast percentage van 15% van de premie zonder assurantiebelasting. Dit percentage is standaard en is bestemd voor de werkzaamheden. Bijvoorbeeld de aanvraag, beheer, controle en schadeafhandeling van de polis. In de premie zit ook de provisieopslag. Wij zijn onafhankelijk van verzekeraars. Er zijn geen omzetverplichtingen of provisieafspraken. Daardoor is er een onafhankelijk advies mogelijk.

Offertes en premies

Gevolgen brand restaurant Abel

Audio over afsluiten verzekeringen