CyberClear verzekering 2022 premies direct afsluiten

CyberClear verzekering voorwaarden en Data Risks verzekering toelichtingen zijn onmisbaar om een nauwkeurige afweging te maken welke verzekering past bij een bedrijf. En CyberClear verzekering, bedrijfsaansprakelijkheid of bedrijfsschade; zij hebben elk hun eigen voorwaarden en toelichting nodig.

Algemeen

Cyber en DataRisk - premie Of bereken direct zelf de premie hier.

Informatie over de CyberClear verzekering voorwaarden en Data Risks verzekering voor de risico’s van cyberaanvallen en datalekken. Door technologie kunnen we met elkaar in contact komen op manieren die nog niet zo heel lang geleden ondenkbaar waren. Met een druk op een knop maken we doktersafspraken, kopen we aandelen en betalen we met creditcards enz. We laten overal digitale vingerafdrukken achter; het verzamelen van al die gegevens brengen grote risico’s met zich mee. Denk aan cyberaanvallen en datalekken. Als bedrijf bewaart en gebruikt u gegevens die vaak onderling verbonden zijn en snel toenemen. Cyberaanvallen en datalekken kunnen die gegevens compromitteren.

Wettelijke verplichting

Aan u is de wettelijke verplichting en de maatschappelijke taak om op een veilige manier met die gegevens om te gaan en cyberaanvallen en datalekken tegen te gaan en op te lossen. Sluwe en vindingrijke cybercriminelen weten vaker dan ooit sluiproutes te vinden. Wetgevers, burgers en ondernemers lijken altijd net een stap achter te lopen als het gaat om de bescherming van vertrouwelijke bedrijfsinformatie en/of persoonsgegevens.

Verzekeringsdekking Cyberclear

CyberClear verzekering verzekert uw bedrijf onder andere tegen de gevolgen van hacking, systeeminbraak, verlies van data, gegevensdiefstal en cyber-aanvallen. CyberClear verzekering is in Nederland sinds 2011 verkrijgbaar en past zich voortdurend aan, aan de snelle ontwikkelingen van de digitale wereld. Het is een verzekering die al jaren voortbouwt op onze ervaring hier en in het buitenland. De CyberClear verzekering voorwaarden zijn inmiddels veel transparanter waardoor een goede keuze is te maken. Zo kunt u zich bezig houden met uw bedrijf zonder zorgen te hebben over de gevolgen van deze ‘nieuwe’ soort van criminaliteit.
Wij hopen voor u, dat zich geen schade zal voordoen. Mocht dat wel het geval zijn, dan zullen wij alles in het werk stellen om u op een correcte en snelle wijze van dienst te zijn met de CyberClear verzekering voorwaarden en Data Risks verzekering.

Uitsluiting type ondernemingen bij een CyberClear verzekering 

 • Financiële instellingen (bijvoorbeeld: banken, verzekeraars, vermogensbeheerders en pensionfondsen);
 • Advisering van en bemiddeling in financiële producten (bijvoorbeeld: verzekerings-, krediet-, pensioen- en hypotheekadviseur);
 • Betalingsverwerking (payment processing, bijvoorbeeld: Equens, iDeal, PayPal, Mastercard, ICS en American Express);
 • Sociale media en sociale netwerken (bijvoorbeeld: YouTube, Tumblr, Facebook, LinkedIn en Twitter);
 • Kredietbeoordelaar/ratingbureaus (bijvoorbeeld: D&B, Moody’s, Fitch Ratings en Standard & Poor’s);
 • Kansspelsector;
 • Seksbranche zal ook geen gebruik kunnen maken van deze CyberClear verzekering.

Overige CyberClear verzekering voorwaarden

Tevens moet u van Hiscox kunnen verklaren dat:

 • USA/Canada. Er mag door verzekeringnemer/verzekerde een beperkte omzet worden gegenereerd direct of indirect in de Verenigde Staten en/of Canada.
 • Geen aanspraken. Verzekeringnemer/verzekerde niet bekend is met enige (lopende) aanspraak of omstandigheid die leidt of kan leiden tot een vordering van een derde jegens verzekeringnemer/verzekerde tot vergoeding van schade en/of er geen feiten en/of omstandigheden te melden zijn ten aanzien van zowel het te verzekeren risico als ten aanzien van verzekeringnemer/verzekerde, die voor het beoordelen van deze verzekeringsaanvraag van belang zouden kunnen zijn
 • Geen eerdere klacht. Er nooit een officiële klacht tegen verzekeringnemer/verzekerde is ingediend, met betrekking tot de wijze waarmee u met persoonsgegevens bent omgegaan. Tevens verklaart u dat verzekeringnemer/verzekerde nooit onderwerp is geweest van een onderzoek in verband met persoonsgegevens, inclusief maar niet beperkt tot betaalkaartgegevens, noch van uw activiteiten met betrekking tot privacy
 • Tot 100.000 relaties. Verzekeringnemer/verzekerde van niet meer dan 100.000 relaties, betaalkaartgegevens heeft en/of heeft opgeslagen in haar eigen netwerk en/of (computer)systemen of bij derden. Deze CyberClear verzekering zal dan wel op maat kunnen worden afgestemd.
 • Antivirus programma. Verzekeringnemer/verzekerde een antivirus programma van een gerenommeerde leverancier (b.v. Eset, AVG, McAfee, Norton) heeft geïnstalleerd en geactiveerd op haar (computer)systemen, inclusief Apple computers.
 • Eigen risico en uitkeringsgrenzen
  • Eigen risico € 1.000,- (tot 10 mln omzet)
  • Eigen risico € 4.500,- (boven 10 mln omzet)
  • Inschakelen eigen IT specialist tot € 15.000,-

Documenten CyberClear verzekering

Verzekeringsvoorwaarden Hiscox CyberClear

Brochure Hiscox CyberClear

Premies online berekenen

Cyber en DataRisk - premie Bedrijfsrechtsbijstand verzekering - premie IT-Technologie aansprakelijkheid - premie Bestuurdersaansprakelijk BV - premie Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Video