Top 5 redenen Cyberrisico verzekeren in 2018

Cyberrisico verzekerenTop 5 redenen waarom een Cyberrisico verzekeren bijvoorbeeld via Hiscox nodig is. De elementen hebben we hieronder nog even naast elkaar gezet. Toch is het altijd de vraag of het Cyberrisico verzekeren voor elk bedrijf zinvol is. De meeste bedrijven hebben een website zonder dat er toegang tot klantgegevens en zijn dus goed beschermd. Dus risico’s zijn dan te verwaarlozen en kan het Cyberrisico verzekeren worden uitgesteld. Ga zelf even na waar de zwakke IT plekken in uw bedrijf zitten.

Cyberverzekering premie online

1. Meldplicht datalekken

Voldoen aan melding als er een inbreuk is op systemen is een tijdrovende bezigheid. De meeste landen in Europa kennen nu zo’n meldplicht. Zelfs als er geen wettelijke verplichting om inbreuken te melden is, dan zien we dat er steeds meer bedrijven zijn die een vrijwillige melding van een Cyberrisico verstandig vinden om hun merk en reputatie te beschermen. Data Risks cyberverzekering kan deze risico’s dekken en zorgt dat er tijd, geld en reputatie wordt beschermd.

2. Cyberrisico vanaf “phreaken”

Cybercrime is een snel groeiende vorm van misdaad van de laatste jaren. De randsomware problemen in 2017 waren een wake-up call voor veel bedrijven. De eerste vorm van cybercrime was phreaken. In de jaren 70 waren criminelen via de telefoonlijn bezig.  Die daders (phreakers) hadden in de gaten dat het telefoonsysteem werkte met bepaalde tonen. Die konden geïmiteerd worden en zo konden ze gratis bellen.
Ons leven speelt zich steeds meer digitaal af, en dus neemt de online criminaliteit toe. Verlies van data en hacking zijn één van de vele voorbeelden en deze risico’s zijn niet of maar gedeeltelijk gedekt onder traditionele verzekeringen. Het Cyberrisico verzekeren kan een oplossing zijn voor veel toekomstige problemen.

Wettelijke verplichting

Elk bedrijf heeft een wettelijke verplichting en de maatschappelijke taak om op een veilige manier met die gegevens om te gaan en cyberaanvallen en datalekken tegen te gaan en op te lossen. Sluwe en vindingrijke cybercriminelen weten vaker dan ooit sluiproutes te vinden. Wetgevers, burgers en ondernemers lijken altijd net een stap achter te lopen als het gaat om de bescherming van vertrouwelijke bedrijfsinformatie en/of persoonsgegevens.

3. Afhankelijkheid van systemen

IT-Systemen zijn cruciaal voor het bedienen van relaties, maar bijvoorbeeld hun downtime is niet verzekerd op de standaard verzekeringen. Alle bedrijven vertrouwen op websites en servers om hun business te kunnen uitoefenen. Een hackers aanval, computer virus of kwaadaardige actie van werknemers kan voor onderbreking van de bedrijfsactiviteiten zorgen. De omzetderving wordt door via zo’n verzekering vergoed en allen daarom al is het Cyberrisico verzekeren dus zinvol.

Cyberverzekering premie online

4. Portable devices

Mobieltjes, en tablets hebben ons leven een stuk eenvoudiger gemaakt. Maar deze apparaten zorgen ook voor een zwakke schakel in het bedrijfsproces. Daardoor kunnen eenvoudig vertrouwelijke gegevens verloren gaan. Echter, deze nieuwe manier van werken betekent ook dat belangrijke en vertrouwelijke gegevens kunnen worden gestolen of gemakkelijker verloren. Een computer achtergelaten in een trein, een gestolen tablet in een restaurant of een verloren USB stick zijn allemaal goede voorbeelden. Ook zijn de apparaten zelf het doelwit met een groeiend aantal virussen. Het cyberrisico verzekeren dekt de kosten en aansprakelijkheid die gepaard gaan met een data inbreuk via portable apparaat.

5. Data is waardevol

We hebben veel meer data dan ooit tevoren en soms zelfs zijn deze gegevens van onze klanten en leveranciers. Non-disclosure contracten en commerciële voorwaarden, garanties en vrijwaringen besteden steeds meer aandacht aan beveiliging van de waardevolle gegevens. Gegevens van derden zijn cruciaal en u kunt aansprakelijk worden als u deze kwijt raakt ongeacht de oorzaak. Bij het cyberrisico verzekeren worden de eigen kosten en de schade van derden als gevolg van verlies van data vergoed.

Cyberschade door bestuurdersaansprakelijkheid

Vooral ook bestuurders kunnen ook flinke gevolgen ondervinden. Zij zullen zich de vraag moeten stellen of een datalek gemeld moet worden
Op basis van een aantal afwegingen kan een organisatie een beslissing maken of een datalek gemeld moet worden:

  1. Heeft zich een beveiligingsincident voorgedaan?
  2. Zijn bij het beveiligingsincident persoonsgegevens verloren gegaan, of is onrechtmatige verwerking redelijkerwijs niet uit te sluiten?
  3. Gaat het om persoonsgegevens van gevoelige aard, of is er om andere redenen sprake van (een aanzienlijke kans op) nadelige gevolgen voor de bescherming van de verwerkte persoonsgegevens?
  4. Waren niet alle gegevens (goed) versleuteld, of heeft het datalek om andere redenen waarschijnlijk ongunstige gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene(n)?

Premie bestuurlijke aansprakelijkheid

Offerteaanvraag voor bestuurdersaansprakelijkheid. Het verzekeren van het persoonlijke risico van een bestuurder. Zowel voor de fouten die gemaakt worden rondom cyberrisico’s maar ook alle andere bestuurlijke aansprakelijkheid waar een bestuurder mee te maken kan krijgen. Let op dat dit risico niet altijd verzekerd is op een Cyberverzekering.


Cyberrisico verzekeren

Maandpremie €

Jaarpremie €

+ 21% assurantiebelasting
+ Poliskosten eenmalig € 10,


Maatwerk offerte voor IT professionals

Wij kunnen standaard cyberrisico voor MKB-ers op een uitstekende wijze tegen een gunstige premie verzekeren. Hier de online MKB standaard premie. Echter IT professionals verdienen een specifieke maatwerkofferte waar de risico’s grondig worden beoordeeld en er een uitwerking komt waar vooral de systeemrisico goed in kaart zijn gebracht. Even telefonisch overleggen vooraf kan natuurlijk ook.

Cyber en data offerte IT-professionals

Wettelijke verplichting

Elk bedrijf heeft een wettelijke verplichting en de maatschappelijke taak om op een veilige manier met die gegevens om te gaan en cyberaanvallen en datalekken tegen te gaan en op te lossen. Sluwe en vindingrijke cybercriminelen weten vaker dan ooit sluiproutes te vinden. Wetgevers, burgers en ondernemers lijken altijd net een stap achter te lopen als het gaat om de bescherming van vertrouwelijke bedrijfsinformatie en/of persoonsgegevens.

Video

 

Alle bedrijven offertes
Verzekeringen

Comments are closed.