Lasser aansprakelijkheid verzekering online premie 2021

Lasser aansprakelijkheid verzekering
Premie aanvragen

Een Lasser aansprakelijkheid verzekering is een belangrijke – vaak verplichte – verzekering. Een lasser werkt metaalproductenindustrie, transportmiddelenindustrie, petrochemische industrie, bij constructiebedrijven of bedrijven voor machine- en apparatenbouw. Lassers hebben vaak te maken met grote bedrijfsrisico’s. Daarom wordt er door opdrachtgevers ook bijna altijd geëist dat een lasbedrijf een lasser aansprakelijkheid verzekering heeft.

Aansprakelijkheid maatwerk

Premie lasser aansprakelijkheid verzekering

Alleen specialistische verzekeringsmaatschappijen zijn bereid lassers en lasbedrijven goed te verzekeren. De grote standaard verzekeraars verwijzen daarom vaak door naar de specialisten. De premie voor een standaard lasser aansprakelijkheid verzekering bedraagt:

 • Premie aansprakelijkheidsverzekering € 312,50 per kwartaal
 • Verzekerd bedrag : € 1.250.000,00 per aanspraak en verzekerd bedrag : € 2.500.000,00 per verzekeringsjaar . (Op verzoek tevens 2,5 miljoen – 5 miljoen)
 • Eigen risico : € 1.000,- per aanspraak
 • Termijnpremie : per jaar, halfjaar of kwartaal.
 • Premie is een indicatie premie

Petrochemie en de lasser aansprakelijkheid verzekering

Bent u werkzaam in de petrochemie dan kunnen wij ook deze aansprakelijkheidsverzekering voor u afsluiten. De specifieke aansprakelijkheidsrisico’s van de petrochemie zijn dan ook meeverzekerd.

Welke opleiding tot lasser?

Een lasser is doorgaands op MBO niveau opgeleid met een (metaal)technische studie. Een opleiding zoals bijvoorbeeld MBO Metaal & Werktuigbouw is een geschikte vooropleiding voor een basis lasser of allround lasser. Er zijn ook specifieke opleidingen die opleiden tot lasser zoals VMBO lasser. Sommige firma’s leiden intern mensen op tot lasser in deze gevallen is vaak geen specifieke opleiding vereist.

Zaakschade aansprakelijkheid

Schade aan zaken van een ander is verzekerd op een
lasser aansprakelijkheid verzekering. Dit wordt aangeduid als bedrijfsaansprakelijkheid of aansprakelijkheid bedrijven. Een bedrijfsaansprakelijkheids­verzekering is niet wettelijk verplicht maar wordt vaak geëist door opdrachtgevers. Schade die u veroorzaakt terwijl u als lasser vaak niet verzekerd op een standaard bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Het risico is weliswaar relatief klein maar de schadeclaims kunnen erg hoog oplopen. Daar wordt deze polis vaak gezien als een no-brainer voor een basis of allround lasser of lasbedrijf.

Letselschade aansprakelijkheid

Letselschade is schade die ontstaat uit lichamelijk en/of psychisch letsel. Deze schade is verhaalbaar op een lasser als het letsel is ontstaan door de lasser. Zowel de medische kosten, persoonlijke schade en de schade van de desbetreffende werkgever (loondoorbetaling) kan als aansprakelijkheidsclaim worden gesteld. De
Lasser aansprakelijkheid verzekering (aanvraag) zorgt dan voor het juridische verweer en de claim

Uitsluitingen lasser aansprakelijkheid verzekering

Aanvullende bepaling voor lassers is vaak dat de lasser aansprakelijkheidsverzekering scherpe eisen stelt aan brandgevaarlijke werkzaamheden. Het eigen risico bij brand is € 2.500,-. Let op, er moet dan wel zorgvuldig zijn gewerkt en voldoende voorzorgmaatregelen zijn genomen. Is dat niet het geval dan is het eigen risico tien keer zo veel. Extra aandacht is dus belangrijk om brand te vermijden.

Uitsluitingen lasser aansprakelijkheid verzekering

Bij brandgevaarlijke werkzaamheden op daken zijn tevens de volgende voorwaarden van toepassing:

Bij opslag van brandbaar materiaal op het dak worden de volgende maatregelen genomen:

 • het brandbaar materiaal wordt over het dak verspreid (de materiaalconcentraties worden minstens 5 meter van elkaar verwijderd);
 • het brandbaar materiaal wordt geplaatst op minstens 3 meter van de dakranden en op minstens 5 meter van opgaand gevelwerk;
 • brandbare materialen zijn niet hoger dan 2 meter gestapeld.

De bitumenketel(s) is/zijn:

 • op een afstand van minstens 5 meter van de gasfles geplaatst;
 • uitgevoerd met een temperatuurbegrenzer die de gastoevoer kan blokkeren;
 • in een metalen bak geplaatst met een inhoud van minstens de netto-inhoud van de ketel;
 • bij plaatsing op het dak vrij van de dakbedekking, door de ketel(s) te plaatsen op onbrandbaar isolatiemateriaal of betontegels.

Bij renovatie, reparatie- of onderhoudswerkzaamheden is in overleg met de opdrachtgever de benodigde informatie verzameld over de brandbaarheid van constructie, aansluitdetails en opgeslagen producten. Aan de hand van de verkregen informatie worden op schrift gestelde richtlijnen opgesteld voor de wijze van uitvoering. Indien onvoldoende brandpreventieve maatregelen kunnen worden getroffen, wordt gebruik gemaakt van koude kleefstof of zelfklevende materialen.

Op het dak aanwezige ventilatoren, koelinstallaties e.d. dienen gedurende de werkzaamheden als hiervoor omschreven uitgeschakeld te zijn tot tenminste 1 uur na beëindiging van deze werkzaamheden.

Gevolgschade Lasser aansprakelijkheid verzekering

Deze bedrijfsaansprakelijkheid verzekering geen dekking voor gevolgschade die voortvloeit uit beschadiging, vernietiging of verlies van zaken of het verontreinigd of vuil worden van zaken of het zich daarin bevinden van vreemde stoffen. Denk bij gevolgschade aan zaken zoals bedrijfsschade, omzetderving, winstderving en tijdverlet.

Audio aansprakelijkheid

Premie online berekenen

Bedrijfsaansprakelijkheid – premie op maat Beroepsaansprakelijkheid alle premies online Bestuurdersaansprakelijk premie berekenen BV Bestuurdersaansprakelijk stichting/vereniging Bestuurdersaansprakelijkheid maatwerk Vervoerdersaansprakelijkheid premie online Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Video