Nieuwe technologie verzekeren – premies 2019

Nieuwe technologie verzekeren kan met een speciale maatwerk verzekering. De nieuwe technologie verzekeren biedt de mogelijkheid uitgebreid en op maat gemaakte dekking voor aanspraken tot vergoeding van personen- en zaakschade van derden, inclusief de daaruit voortvloeiende gevolgschade op te zetten.

Waarom nieuwe technologie verzekeren

Audio bedrijfsaansprakelijkheid

Nieuwe technologie verzekeren is voor veel onderdelen niet veel anders dan normale risico’s. Het verzekeren van bedrijfsaansprakelijkheid is echter een bijzondere zaak om extra aandacht aan te geven.

Wat is verzekerd bij aansprakelijkheid

Nieuwe technologie verzekeren moet schade dekken die aan personen of zaken is toegebracht, mits dit binnen de verzekerde hoedanigheid van de technologie gebeurt, en mits het bedrijf daarvoor aansprakelijk is. Dat kan schade zijn die door een in het bedrijf werkzame persoon aan derden wordt toegebracht, maar ook schade die werknemers elkaar onderling toebrengen (materiële schade en letselschade) en schade van werknemers opgelopen tijdens het werk. Nieuwe technologie verzekeren is voor een belangrijk gedeelte het verzekeren van het aansprakelijkheidsrisico. Dat onderdeel wordt dus vaak het bedrijfsaansprakelijkheid genoemd.

Milieuaansprakelijkheid

Nieuwe technologie verzekeren biedt ook vaak verzekeringsdekking voor de aansprakelijkheid voor schade door het plotseling vrijkomen van milieugevaarlijke stoffen. Deze milieuschadedekking geldt niet voor schade op de verzekerde locatie zelf (het bedrijfsterrein).

Premie berekenen nieuwe technologie

Snel een premie berekenen om nieuwe technologie verzekeren voor een aansprakelijkheidsrisico is goed mogelijk als de risico inschatting en de onderliggende informatie voor een verzekeraar helder wordt aangeleverd. Wij werken daarom graag een formulier waar veel vragen al direct een duidelijke risicobepaling kan opleveren; en dus een scherpe premie en goede voorwaarden.

Hieronder hebben we een uitsplitsing gemaakt van één van de belangrijkste risico’s het aansprakelijkheidsrisico.

Zaakschade

Denk daarbij aan alle schade die kunnen voortvloeien uit uw werkzaamheden.

Een foutieve keuze tijdens uw werk of een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Een goede dekking bij het nieuwe technologie verzekeren zorgt ervoor dat

  1. een claim en
  2. de verweerkosten van een aansprakelijkheidsclaim

verzekerd zijn. Nieuwe technologie verzekeren wordt de zaakschade premie ook berekend..

Voorbeeld.

Tijdens uw werk kiest u om ergens in te boren. Plots blijkt dat u een leiding doorboort en de schade kan niet snel worden gedicht. Een uitstroom vindt plaats en de schade aan de leiding zelf, maar ook het opruimen en mogelijke milieuaansprakelijkheid worden u aangerekend.

Vooral bij nieuwe technologie is die laatste schade (de milieuaansprakelijkheid) een financieel groot risico. De juiste verzekering biedt dus dekking voor de aansprakelijkheid voor schade door het plotseling vrijkomen van milieugevaarlijke stoffen. Zo’n milieuschade dekking geldt niet voor schade op de verzekerde locatie zelf (het bedrijfsterrein).

Letselschade

U veroorzaakt een letselschade. Door uw fout valt een stelling om en verwondt iemand. De verzekeringsmaatschappij van het slachtoffer wil graag alle schade vergoed krijgen. Maar schade is ook de tijd dat er niet gewerkt kan worden. Opdrachtgevers en klanten worden zich bewuster van de mogelijkheden om te claimen.

Meer info in onze audio over het onderdeel bedrijfsaansprakelijkheid in het nieuwe technologie verzekeren pakket. Nieuwe technologie verzekeren en de juiste premie en voorwaarden bepalen, is een belangrijk onderdeel van het bepalen van de extra kosten van de bedrijfsvoering.

Verschil met beroepsaansprakelijkheid

Bij nieuwe technologie wordt in ieder geval verzekerd de zaak- en letselschade. Bij beroepsaansprakelijkheid is echter alleen sprake van een risico op vermogensschade.

  1. Aansprakelijkheid voor door de opdrachtgever (en meestal ook andere derden) geleden schade, veroorzaakt door nalatigheden, vergissingen, verzuimen, onachtzaamheden en dergelijke van een verzekerde.
  2. De kosten die moeten worden gemaakt wanneer de aansprakelijkheid gerechtelijk moet worden betwist. Zoals verweerkosten, kosten in verband met een tuchtrecht procedure en/of civielrechtelijke procedure.

De verzekering wordt toegesneden op de beroeps- en bedrijfsactiviteiten van de verzekerde. De acceptatieprocedure is zeer zorgvuldig. Daarom is het vragenformulier om nieuwe technologie verzekeren gedetailleerd en is het van belang dat dit zo volledig mogelijk wordt ingevuld. Nieuwe technologie verzekeren kan met een goede begeleiding vaak goed professioneel verzekerd worden.

Productaansprakelijkheid

Productaansprakelijkheid door nieuwe technologie kan op vele manieren ontstaan. Maak u zelf producten of voegt u slechts een klein onderdeel toe, in alle gevallen kunt u aansprakelijk worden gehouden voor de schade. Wij zoeken graag samen met u uit of het risicovol is voor uw bedrijfsvoering en welke maatregelen u praktisch en juridisch kunt nemen. Als onderdeel van technologie verzekeren is productaansprakelijkheid een belangrijke aanvulling.

 

Verzekeringen

Laat uw reactie achter