Onbehoorlijk bestuur VVE voorbeelden en premies 2020

Onbehoorlijk bestuur VVE komt vaker voor dan gedacht wordt, met grote gevolgen voor een bestuurder tot gevolg. Een VVE Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is daarom cruciaal voor de bestuurder omdat deze privé aangesproken worden voor financiële risico’s verbonden aan de VVE.

Bestuurdersaansprakelijkheid verzekering VVE

Onbehoorlijk bestuur VVE voorbeelden:

 1. Onbehoorlijk bestuur VVE
  Een van de bestuursleden van een VVE heeft een aannemer een opdracht gegeven tot het vernieuwen van de afvoerbuizen van de waterleiding. Er is echter onvoldoende geld in de kas waardoor de VVE haar contract niet kan nakomen. De aannemer lijdt hierdoor aanzienlijke schade. De aannemer gaat de bestuursleden in hun privé-vermogen aanspreken.
 2. In de VVE-vergadering wordt besloten dat de dakbedekking volledig wordt vervangen. Een bestuurder geeft opdracht aan de plaatselijke dakdekker. Er wordt een flinke geldsom als aanbetaling overgemaakt. Kort daarna gaat de dakdekker failliet en is de VVE haar aanbetaling kwijt. Het bestuur had vooraf geen onderzoek gedaan naar de financiële positie van het dakdekkersbedrijf. De vereniging gaat de bestuursleden persoonlijk aansprakelijk stellen voor deze financiële schade vanwege onbehoorlijk bestuur VVE.
 3. Er waait, door slecht onderhoud, een stuk dakbedekking van een appartement en verwond een voetganger zeer ernstig. De letselclaim blijkt door de VVE niet verzekerd te zijn en de VVE gaat failliet.
 4. De VVE blijkt een onduidelijke en incomplete financiële verslaglegging te hebben,  de noodzakelijke reserveringsfonds blijkt onvoldoende te zijn en er is geen Meerjarenonderhoudsplan (MJOP).
 5. De VVE heeft opdracht gegeven en bij een renovatie onvoldoende rekening gehouden met brandwerende materialen waardoor bij een brand de schade veel groter was dan verwacht. De verzekeringsmaatschappij zal de schade uiteindelijk op de bestuurders kunnen verhalen.

Verweer onbehoorlijk bestuur VVE

Gezien de toenemende juridisering van de samenleving en de complexiteit van zaken rondom de VVE zijn deskundige verzekeringsmaatschappijen een belangrijk element in het opvangen van de gevolgen van onbehoorlijk bestuur VVE.

Veel claims zullen bij een rechter terecht komen die moet oordelen of een claim terecht is. Niet alleen de claim zelf is dus van belang van vooral ook een goed juridisch verweer om een persoonlijke claim uit onbehoorlijk bestuur VVE te vermijden. Die juridische kosten kunnen hoog oplopen en zijn een onderdeel van de kosten waar de bestuurders rekening mee moeten houden bij een (on) terechte claim.

Wanneer is er aansprakelijkheid?

In principe is de VVE zelf aansprakelijk voor eventuele schulden die worden gemaakt. Toch kan het gebeuren dat u als bestuurder of toezichthouder persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld voor de schulden van de rechtspersoon. Naast de aansprakelijkheid ten opzichte van derden (schuldeisers, leveranciers, curator etc.), de zogenaamde ‘externe aansprakelijkheid’, kan ook de rechtspersoon, bijvoorbeeld na een wisseling van het bestuur, van mening zijn dat u niet naar behoren hebt gehandeld en u aansprakelijk stellen, de zogenaamde ‘interne aansprakelijkheid’. Hierbij is het niet relevant of u voor uw diensten wordt betaald. Onbehoorlijk bestuur VVE is dus een breed begrip en veel schade zijn daarop terug te voeren. Vrijwilligers lopen dezelfde risico’s als betaalde bestuurders.

Onbehoorlijk bestuur VVE

Bestuurdersaansprakelijkheid is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek. Hierin staat dat bestuurders verplicht zijn tot het voeren van ‘behoorlijk bestuur’ over de rechtspersoon. Dit begrip is echter niet in de wet gedefinieerd, maar wordt ingevuld door jurisprudentie, literatuur en actuele ontwikkelingen.

Bij onbehoorlijk bestuur VVE kan gedacht worden aan de VVE of een derde die financieel nadeel lijdt, omdat een bestuurder een besluit dat in de vergadering van de VVE is genomen, niet goed uitvoert. Bijvoorbeeld het niet voldoende vergewissen van de kredietwaardigheid van een contractpartner. Of het aangaan van verplichtingen waarvan bekend is of bekend had kunnen zijn dat de VVE ze niet kan nakomen.

Een VVE standaard pakket kent de volgende onderdelen

 1. Een VVE Gebouwenverzekering (inclusief glas)
 2. Een VVE Aansprakelijkheidsverzekering
 3. De VVE Rechtsbijstandsverzekering
 4. De VVE Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. (Specialist)

Uitsluitingen VVE Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Met de VVE Bestuurdersaansprakelijkheids­verzekering bent u verzekerd tegen schade waarvoor u als bestuurder persoonlijk aansprakelijk bent als gevolg van Onbehoorlijk bestuur VVE. Maar er zijn situaties waarin wij geen vergoeding geven. De belangrijkste vindt u hieronder:

 • U of een andere verzekerde heeft de schade met opzet veroorzaakt.
 • Een boete- of schadevergoedingsbeding, tenzij verzekerde ook zonder dat beding aansprakelijk is.
 • Boetes in welke vorm dan ook zijn van de dekking uitgesloten. Hieronder is ook begrepen dat deel van een schade dat de wet of gerechtelijke uitspraak boven de daadwerkelijk geleden schade wordt toegekend.
 • Onrechtmatig bevoordelen van verzekerde persoonlijk of van derden, dan wel frauduleus handelen of nalaten door verzekerde.

Een column van Joan Wurfbain formuleert de elementen van onbehoorlijk bestuur VVE nog eens duidelijk in zijn column;

Een VVE specialist

U bent meteen tevreden, daar zorgen wij voor. Wij doen dat razendsnel als het snel kan en grondig als dat voor u nuttig is. U kan aangeven dat wij op afstand moeten blijven. Stelt u prijs dat wij direct helpen dan hebben we snel contact; ook als u ’s avonds of in het weekend even rustig wilt overleggen. U kan het persoonlijke verhaal van Gerrit-Jan Doorneweerd hier lezen.

✅ Kosteloze premieopgave en schadehulp
✅ Tijdsbesparing met unieke online formulieren
✅ Betaalbaar, efficiënt en op dagverwerking
✅ Avond en weekend service
✅ Professionele VVE verzekeringen

Premie online berekenen

VVE pakket verzekering (incl gebouw) Bestuurdersaansprakelijk premieberekening BV Bestuurdersaansprakelijk stichting/vereniging Bestuurdersaansprakelijkheid verzekering VVE Bestuurdersaansprakelijkheid maatwerk Aansprakelijkheid maatwerk Beroepsaansprakelijkheid alle premies online Overzicht alle bedrijven verzekeringen