Opstalverzekering hotel. Premie 2020. In de brand. Uit de brand.

opstalverzekering hotel

Opstalverzekering hotel zit in een hotel voordeelpakket. Zakelijke hotel verzekeringen voor professionals. Ook avond en in het weekend. Uitstekende prijs/kwaliteit. De inventaris, handelsgoederen, eigen verbouwingen, bedrijfsstilstand en bedrijfsaansprakelijkheid zijn allemaal verzekerd. De Opstalverzekering hotel kan daarbij horen.

Opstalverzekering hotel premie

Gebouwen en opstallen - premie op maat

Juist met deze deze opstalverzekering hotel kunt u de schade door onder andere brand, ontploffing, blikseminslag en diefstal aan het gebouw verzekeren. Hieronder een verkort overzicht van de zaken die verzekerd zijn op een opstalverzekering hotel.

Wat is verzekerd op opstalverzekering hotel?

opstalverzekering hotel
 1. Brand, bliksem en storm
 2. Inbraak of een poging daartoe
 3. Sneeuwdruk en hagel
 4. Regen en leidingwater
 5. Hak- en breekwerk dat nodig is om een schade op te sporen
 6. Omvallende voorwerpen, zoals hijskranen, bomen of gebouwen
 7. Kosten die je moet maken omdat de overheid dit eist, zoals archeologisch onderzoek
 8. Schade die je maakt om erger te voorkomen
 9. etc.

De vergelijking Opstalverzekering hotel

Wij beoordelen polissen en de verzekeraars op de volgende punten:

 • Premie Opstalverzekering hotel
 • Eigen risico bedrag
 • Poliskosten
 • Schadeafhandeling
 • hotel-branche kennis en voorwaarden
 • Avond en weekend hulp

De uitkomst van onze maandelijkse vergelijkingen van een opstalverzekering hotel zorgt voor een voorstel. Dat is een samenstelling van een hotel polispakket. inclusief een Opstalverzekering hotel. Onze kennis en ervaring geeft u de beste prijs. Heeft u tips of andere inzichten, graag. Wij stellen uw mening dan op prijs. Wij zullen bij volgende vergelijkingen die informatie verwerken. Dan maken wij een nieuwe vergelijkende opgave.

Brandschade Opstalverzekering hotel

Premie opstalverzekering hotel

Wat kost een opstalverzekering hotel? Dat verschilt. Het rekenvoorbeeld geeft een beeld van de kosten. De premies hangen af van de verzekeringen die u kiest. Bijvoorbeeld verschil in de voorwaarden of het eigen risico. Ook spelen locatie, bedrijfsgrootte en het soort bedrijf mee.  

Denk bij de start ook altijd aan de vergunningen die nodig zijn voor een goede start. Zorg dat u de juiste beslissingen neemt en de juiste afspraken maakt.

Gebouwen en opstallen - premie op maat

Starten en de Opstalverzekering hotel

Direct, al voor de start zal een hotel gaan nadenken over alle horecavergunningen (pdf) en verzekeringen die nodig zijn bij de start en gedurende het ondernemen.

Die polissen hebben wij bij voor u op een rij gezet. De verzekeringen vallen uiteen in verschillende soorten. hotel verzekeringen die bedrijfsrisico’s verzekeren en de opstalverzekering hotel als basidekking, die zorgt dat het eigen pand, als het verloren gaat, weer opgebouwd kan worden.

Brandpreventietips

De premie van Opstalverzekering hotel is mede gebaseerd op (vaak verplichte) preventie eisen van verzekeringsmaatschappijen.  Veel brandschade kan worden voorkomen door scherp te letten op het verlagen van het brand risico. Kijk ook eens naar het bouwbesluit van de overheid.

 1. Zorg voor een goede brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie;
 2. Sprinklers;
 3. Brandwerende scheidingen;
 4. Nood- en vluchtweginstallaties;
 5. De bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten via een brandweeringang, brandweerlift en/of verbindingsweg;
 6. Het vluchten bij brand met een ontruimingsplan en vluchtroutes;
 7. Het beperken van uitbreiding van brand en rook door onbrandbare of brandvertragende materialen te gebruiken;
 8. Het bestrijden van brand met blusmiddelen als brandslanghaspels, blustoestellen en automatische brandblusinstallaties;
 9. Het voorkomen van brand door middel van brandpreventie.
 10. Verwarmde terrassen zijn publiekstrekkers. Neem voor de verwarming geen brandgevaarlijke mobiele apparatuur maar installeer een vaste opstelling, met speciaal hiervoor ontworpen terrasverwarmingsapparatuur. Houd de terrasverwarming uit de buurt van (brandbare) zonneschermen. Kijk ook of dergelijk terrasverwarming verzekerd is op de Opstalverzekering hotel.

Hotel polispakket en de Opstalverzekering hotel

Horeca verzekeringspakket premies online

De volgende polissen kunnen wij in één hotel-restaurant verzekeringspakket plaatsen. Let op dit zijn dus geen arbeidsvoorwaarden verzekeringen. Bij de opsomming hieronder kijken we alleen naar de financiële risico’s die een hotel kan ervaren als er schade is “door een van buitenkomend onheil“. Dat lijkt een heldere uitleg maar samen met de uitsluitingen is het verstandig vooraf goed te kijken welke risico’s wel/niet verzekerd zijn.

 1. Aansprakelijkheidsverzekering hotel
 2. Werknemersschade verzekeringen
 3. Bedrijfsschade hotel
 4. Geldverzekering hotel
 5. Hotel inventaris
 6. Hotel handelsgoederen
 7. Huurdersbelang in gehuurd pand
 8. Hotel rechtsbijstand
 9. Rechtsbijstand hotelpersoneel
 10. Auto’s en vrachtwagens hotel
 11. Aanhangwagens hotel
 12. Werkmaterieel
 13. Hotel Elektronica polis (inclusief computers)
 14. Opstalverzekering hotel
 15. Milieuschade verzekering hotel
 16. Eigen vervoer en transport verzekering

Schade bij Opstalverzekering Hotel

Is er een schade, en is die schade verzekerd op de Opstalverzekering hotel, dan zorgen wij dat de verzekeringsmaatschappij snel uitbetaald. Soms betekent schade zelfs dat er niet mee gewerkt kan worden. Snelle bouw of gedeeltelijke reparatie is dus van groot belang. Daarom zijn wij ook ‘s avonds en in het weekend goed bereikbaar.

Ach, het pand is toch verzekerd

Als een hotel afbrandt dan moet er ook een nieuwe eetzaal, receptie, bar, kamers, kantoorruimte en bijgebouwen komen en ingericht worden. Met een plafond, wanden, vloerbedekking. Daarnaast moet u alle kasten en apparatuur vervangen. Denk ook aan extra meubilair of beeld- en geluidsapparatuur. En er komt lange tijd geen klant meer binnen. Dus het gebouw zelf, de inventaris en een omzetdervingsverzekering zijn cruciaal.

opstalverzekering hotel

We praten dan over risico’s van

 1. het huurdersbelang,
 2. inventaris en
 3. handelsgoederen
 4. Geen inkomsten meer maar wel doorlopende vaste kosten

Oftewel, hoe ziet uw wereld er uit als hotel ondernemer als morgen de tent op “zwart” gaat door brand. hotel verzekeringen kosten natuurlijk geld. Maar bij schade is er een uitkering.

Inventaris details

 • Uitgebreide polis tegen schade aan de goederen, inventaris en huurdersbelang door bijvoorbeeld brand, storm en inbraak. Gratis waarde vaststellen van de inventaris, handelsgoederen en huurdersbelang.
 • Meeverzekerd tot maximaal 25% van het verzekerde bedrag: schade aan elektronische apparatuur door bliksemontlading in omgeving.
 • Meeverzekerd op Inventarisverzekering hotel: waterschade door regen of sneeuw die via tuin of straat het gebouw binnenkomt.
 • Bent u huurder van het gebouw, dan zijn de kosten van breek- en herstelwerkzaamheden voor opsporen van de oorzaak meeverzekerd

Bedrijfsschade naast een Opstalverzekering hotel

omzetderving

Uw bedrijf brandt uit of heeft grote waterschade. Dan kijkt u de volgende ochtend in een zwart smeulend gat. Vervelend maar de schade zal worden vergoed. Maar wanneer gaat uw bedrijf weer open? Tot wanneer kunt u uw werknemers blijven betalen? Hoe ingewikkeld is het opnieuw opbouwen van het pand en interieur? En wanneer krijgt u uw winst weer op uw bankrekening? Dit is het terrein van alles rondom bedrijfsschade. Oftewel het risico van omzetderving. 50% van de bedrijven die met brand worden geconfronteerd gaan failliet. Dat is niet nodig en goed op te lossen.

Bij een (tijdelijke) sluiting van uw bedrijf na een schade krijgt u bij heropening of verplaatsing ook de kosten vergoed om uw klanten hiervan op de hoogte te brengen. Denk aan advertenties of reclameborden.

Een bioscoop of ander bedrijf in uw directe omgeving kan zorgen voor een regelmatige bezoekersstroom. Als zo’n bedrijf tijdelijk moet sluiten door bijvoorbeeld brand, kunt u inkomsten mislopen omdat er minder gasten zijn.

Als een belangrijke leverancier niet kan leveren (na bijvoorbeeld een grote waterschade) zijn de extra kosten die u moet maken voor een groot deel verzekerd.

Aansprakelijkheid naast een Opstalverzekering hotel

aansprakelijkheid

Elke particulier heeft een aansprakelijkheidsverzekering particulieren. Een bedrijfsaansprakelijkheidspolis is de zakelijke variant erop. Een bedrijfsaansprakelijkheidspolis verzekert zaakschade en letselschade. Beide schades kunnen grote financiële gevolgen hebben voor de ondernemer en kunnen tot persoonlijk faillissement leiden als deze niet correct zijn verzekerd. Wij vinden aansprakelijkheid het eerste risico om over te praten. Letselschade en schade aan spullen van een ander, zijn de eerste risico’s om over na te denken. Zorg dat u de juiste beslissingen neemt en de juiste afspraken maakt. Maar ook stommiteiten zijn natuurlijk gewoon verzekerd.

Audio bedrijfsaansprakelijkheid

Schade voorbeelden aansprakelijkheid

 • U geeft een klant eten of te drinken waar ze ziek van worden.
 • Iemand heeft letsel door een kapotte stoel of barkruk.
 • Een werknemer brandt zijn hand in de keuken.
 • Uw hotel brandt af maar ook de buurman heeft schade. Die gaat u aansprakelijk stellen voor uw schade.
 • Sommige hotels hebben naast een restaurant ook cateringactiviteiten. Dat betekent niet alleen op de werkvloer risico’s maar ook buiten de deur.
 • Een gast die uitglijdt over een vloer, of vanwege een gehuurde tent die kapot gaat of een fout van een medewerker.

Blijf vragen stellen

Bedrijfsschadeverzekering hotel
 1. Bedrijfsaansprakelijkheid. Is dit onderdeel meeverzekerd?
 2. Is polisdekking tegen het geven van verkeerde adviezen of het maken van fouten tijdens uw werkzaamheden?
 3. Wordt het herstel van verloren of beschadigde documenten of data verzekerd op deze Inventarisverzekering hotel?
 4. Is er een vergoeding voor verdediging en de eventuele schadevergoeding als u ervan wordt beschuldigd iemands eer of goede naam te hebben aangetast?
 5. Is er dekking voor inbreuk op bijvoorbeeld auteurs- en merkenrechten?
 6. Hoe hoog is het eigen risico bij de Opstalverzekering hotel?
 7. Geldt er voor verdedigingskosten een eigen risico?
 8. Vergoedt de verzekeraar eventuele proceskosten, kosten van juridische bijstand, andere kosten in verband met een schadeclaim en wettelijke rente?
 9. Kijk of er voldoende expertise is bij de beroepsverzekeraar.
 10. Kunnen de beste interne en externe deskundigen die deskundig zijn in uw vakgebied worden ingezet?
 11. Is de verzekerde som conform de wettelijke en poliseisen vastgesteld? Via een taxatierapport of technische controle.
 12. Is de verzekerde hoedanigheid goed omschreven?
 13. Welke uitsluitingen zijn er?
 14. Dekkingsgebied goed vastgesteld? Europa, Nederland of wereld dekking?
 15. Wat gebeurt er als er uitbreiding is met buitenlandse opdrachtgevers?
 16. Wie zijn er wel/niet verzekerd? Uzelf, partners/maten?
 17. Zijn er beperkende maatregelen bij schade?
 18. Hoe wordt omgegaan met afwijkende algemene voorwaarden?
 19. Denk even na over het inloop- en uitlooprisico en de voorwaarden waaronder.
 20. Op welke manier is de controle bij Opstalverzekering hotel georganiseerd?
 21. Hoe gaat de verzekeraar om met wijziging of uitbreiding van werkzaamheden?
 22. En wijziging leveringsvoorwaarden, omzetstijging, omzetdaling en wijziging rechtsvorm?

Poliskosten en winstopslag verzekeraar

Elke verzekeraar hanteert een kosten en winstopslag. Die poliskosten en de premie kunnen jaarlijks verschillen. Ze hangen af van het aantal landelijke schadeclaims en prognose van de claims en kosten. Uw eigen schadeclaim heeft geen gevolgen voor de hoogte van uw persoonlijke vervolgpremie. De genoemde premie is altijd inclusief alle kosten. Wij vergelijken alleen goede verzekeraars. En natuurlijk kijken we ook of de premie laag is en voorwaarden van een goed niveau. Premieberekening opstalverzekering hotel

Onze inkomsten opstalverzekering hotel

Onze inkomsten bedragen een vast percentage van 15% van de premie zonder assurantiebelasting. Dit percentage is standaard en is bestemd voor de werkzaamheden. Bijvoorbeeld de aanvraag, beheer, controle en schadeafhandeling van de polis. In de premie zit ook de provisieopslag. Wij zijn onafhankelijk van verzekeraars. Er zijn geen omzetverplichtingen of provisieafspraken. Daardoor is er een onafhankelijk advies mogelijk.

Offertes en premies

Horeca verzekeringspakket premies online Inventaris en goederen - premie op maat Gebouwen en opstallen - premie op maat Bedrijfsaansprakelijkheid - premie op maat Bedrijfsschadeverzekering premie aanvraag Bedrijfsrechtsbijstand premieberekening Vrijwilligers en werknemers ongevallen Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Hotel brand, 3 maanden dicht, 1 miljoen omzetschade