Opstalverzekering VVE. Scherpe pakketpremies 2021. Gratis taxatie.

Opstalverzekering VVE zit in een VVE voordeelpakket. Een helder, goed geprijsd pakket voor elke VVE. De pandaansprakelijkheid en rechtsbijstand kunnen eenvoudig worden meeverzekerd. Maar ook het individuele eigenarenbelang. De Opstalverzekering VVE is vaak de basis voor zo’n pakket.

De vergelijking Opstalverzekering VVE

VVE pakket verzekering premie berekenen

Wij beoordelen polissen en de verzekeraars op de volgende punten:

 • Premie Opstalverzekering VVE
 • Eigen risico bedrag
 • Poliskosten
 • Schadeafhandeling
 • VVE-branche kennis en voorwaarden
 • Avond en weekend hulp

De uitkomst van onze maandelijkse vergelijkingen van een Opstalverzekering VVE zorgt voor een voorstel. Dat is een samenstelling van een VVE polispakket. inclusief een Opstalverzekering VVE. Onze kennis en ervaring geeft u de beste prijs. Heeft u tips of andere inzichten, graag. Wij stellen uw mening dan op prijs. Wij zullen bij volgende vergelijkingen die informatie verwerken. Dan maken wij een nieuwe vergelijkende opgave.

Brandschade opstalverzekering VVE

Schade melden op een aansprakelijkheidsverzekering eigenaar onroerend goed kan heel eenvoudig via ons digitale online schadeformulier.

Premie Opstalverzekering VVE

Wat kost een Opstalverzekering VVE? Dat verschilt. Het rekenvoorbeeld geeft een beeld van de kosten. De premies hangen af van de verzekeringen die u kiest. Bijvoorbeeld verschil in de voorwaarden of het eigen risico. Ook spelen locatie, het aantal appartementen en de leeftijd van het pand mee. 

Eigenarenbelang opstalverzekering VVE

Er kan nog aan toegevoegd een belangrijke detail t.w. het meeverzekeren van eigenaarsbelang. In de loop van enige tijd brengen veel appartementseigenaren nagelvaste verbeteringen aan in hun appartement. Hierbij kan gedacht worden aan een keuken, badkamer, parketvloeren, plavuizen, inbouwkasten, sierpleisterwerk, etc.

Het standaard verzekerde bedrag voor het appartementencomplex voorziet hier niet in. Vaak sluiten de individuele eigenaren voor deze verbeteringen zelf – naast of in combinatie met hun inboedelverzekering – een aparte eigenaarsbelangverzekering af.

Erg eenvoudig: de individuele belangen en de wijzigingen hierin hoeven niet geregistreerd te worden en bij schade heeft u met één complete verzekering te maken en niet met splitsing in een opstalverzekering VVE en de diverse Eigenaarsbelangpolissen.

Belangrijke vraag hierbij is altijd welke schade bij de opstalverzekering VVE hoort of juist bij de individuele eigenaren belang?

(Met de eigenarenbelang module is dat probleem opgelost.)

Appartementenclausule

Als laatste is het belangrijk dat op de gebouwenverzekering polis de “Appartementenclausule” wordt geplaatst. Hier meer informatie. Bij een individuele VVE verzekering kan een schade afgewezen worden wanneer deze bijvoorbeeld opzettelijk is veroorzaakt door de verzekeringnemer. Bij een gebouwenverzekering met de appartementenclausule zal een schade die is veroorzaakt door één van de eigenaren, altijd eerst vergoed worden. Eventueel wordt de uitgekeerde schade later –naar rato- verhaald op de betreffende eigenaar. Op deze manier zijn de andere appartementseigenaren in ieder geval schadeloos gesteld, en is ook de schade aan de gemeenschappelijke delen van het gebouw volledig vergoed. Het verzekeren van het gebouw als één geheel heeft daarom altijd de voorkeur.

Brandpreventietips

De premie van Opstalverzekering VVE is mede gebaseerd op (vaak verplichte) preventie eisen van verzekeringsmaatschappijen.  Veel brandschade kan worden voorkomen door scherp te letten op het verlagen van het brand risico.

 1. Zorg voor een goede brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie;
 2. Sprinklers;
 3. Brandwerende scheidingen;
 4. Nood- en vluchtweginstallaties;
 5. De bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten via een brandweeringang, brandweerlift en/of verbindingsweg;
 6. Het vluchten bij brand met een ontruimingsplan en vluchtroutes;
 7. Het beperken van uitbreiding van brand en rook door onbrandbare of brandvertragende materialen te gebruiken;
 8. Het bestrijden van brand met blusmiddelen als brandslanghaspels, blustoestellen en automatische brandblusinstallaties;
 9. Het voorkomen van brand door middel van brandpreventie.

VVE polispakket en de Opstalverzekering VVE

De volgende polissen kunnen wij in één verzekeringspakket plaatsen. Let op dit zijn dus geen arbeidsvoorwaarden verzekeringen. Bij de opsomming hieronder kijken we alleen naar de financiële risico’s die een VVE kan ervaren als er schade is “door een van buitenkomend onheil“. Dat lijkt een heldere uitleg maar samen met de uitsluitingen is het verstandig vooraf goed te kijken welke risico’s wel/niet verzekerd zijn.

 1. Opstalverzekering VVE
 2. Aansprakelijkheidsverzekering pandeigenaren:
 3. Eigenarenbelang in gehuurd pand
 4. Rechtsbijstand
 5. Glasverzekering
 6. Fundamentenverzekering

Schade bij Opstalverzekering VVE

Is er een schade, en is die schade verzekerd op de gebouwenverzekering VVE, dan zorgen wij dat de verzekeringsmaatschappij snel uitbetaald. Soms betekent schade zelfs dat er niet mee gewoond kan worden. Snelle bouw of gedeeltelijke reparatie is dus van groot belang. Daarom zijn wij ook ‘s avonds en in het weekend goed bereikbaar.

Opstalverzekering VVE

Juist met deze deze Opstalverzekering VVE van ASR kunt u de schade door onder andere brand, ontploffing, blikseminslag en diefstal aan het gebouw verzekeren. Juist als eigenaar van het gebouw, dan regelt deze polis dan en is ook de schade aan de eigen verbouwingen verzekerd.

Poliskosten en winstopslag verzekeraar

Elke verzekeraar hanteert een kosten en winstopslag. Die poliskosten en de premie van een opstalverzekering VVE kunnen flink verschillen. Ze hangen af van het aantal landelijke schadeclaims en prognose van de claims en kosten. Uw eigen schadeclaim heeft geen gevolgen voor de hoogte van uw persoonlijke vervolgpremie. De genoemde premie is altijd inclusief alle kosten. Wij vergelijken alleen solide Nederlandse verzekeraars. En natuurlijk kijken we ook of de premie laag is en voorwaarden van een goed niveau.

Het gebouw in de VVE verzekering

 1. Is er een All-Risk Opstalverzekering VVE in de VVE pakketverzekering? Soms zijn er heel beperkte verzekeringsdekkingen opgenomen in een polis om de premie laag te houden.
 2. Is het glas meeverzekerd? De kans is niet altijd zo groot, maar de schade daarentegen kan hoog zijn. Denk ook aan glas bij terreinafscheidingen, in windschermen, tussendeuren en op de balkons.
 3. Gemeenschappelijke eigendommen ook verzekeren? Vaak zijn dat er meer dan op het oog lijkt.
 4. Inductie? Denk dan aan bijvoorbeeld blikseminslag. Zo’n schade oorzaak hoort verzekerd te zijn op elke VVE verzekering.
 5. Dekking tijdens aan- en verbouw van het gebouw? Soms is de schade te verhalen op een ander maar dit risico zelf verzekeren is wel zo zeker.
 6. Schadeservice moet dag en nacht beschikbaar zijn.
 7. Vervangende woonruimte na schade meeverzekeren kan plezierig zijn. Zeker bij langere periodes dat het pand niet gebruikt kan worden.
 8. Een laag eigen risico bij een opstalverzekering VVE van het gebouw in de VVE pakketverzekeringen is plezierig en kan het totaal van de de kosten verlagen bij schade.
 9. Kosten zoals voor opruiming, sanering en herstel aan de tuin hoort niet terecht te komen bij de eigenaren maar bij de verzekeraar.
 10. Zijn de sloten ook verzekerd?
 11. Meerwerk (door interne verbouwingen) kan soms worden meeverzekerd.
 12. Kies ook altijd voor een het gebouw in de VVE verzekering in een pakket; het levert soms een mooie extra korting op van minimaal 8% pakketkorting.
 13. Wie helpt er als er discussie is met de verzekeringsmaatschappij?
 14. Worden de verzekering in een pakket overzichtelijk geadministreerd?
 15. Zijn er overlappingen bij de verschillende polisonderdelen?
 16. Is er een premieopslag bij betaling per maand, kwartaal of half jaar?
 17. Mogelijkheid tot schadeherstel in natura?
 18. Is er premiekorting voor privé verzekeringen van individuele eigenaren mogelijk?
 19. Is het gebouw met eigenaren voor alleen particuliere bewoning? Vraag details als er ook bedrijfsmatige activiteiten zijn.
 20. Zorg voor geregeld waardebepalingen of officiële taxaties. Onderverzekering wil geen bestuurder verantwoordelijk voor zijn.
 21. Is er een appartementsclausule op de verzekering worden geplaatst? (Voorbeeld. Opzettelijke brandstichting door bewoner)
 22. Kan het individuele eigenarenbelang worden meeverzekerd op de Opstalverzekering VVE? (Voorbeeld een eigen dure keuken of luxe badkamer)

Onze inkomsten gebouwenverzekering VVE

Onze inkomsten bedragen een vast percentage van 15% van de premie zonder assurantiebelasting. Dit percentage is standaard en is bestemd voor de werkzaamheden. Bijvoorbeeld de aanvraag, beheer, controle en schadeafhandeling van de polis. In de premie zit ook de provisieopslag. Wij zijn onafhankelijk van verzekeraars. Er zijn geen omzetverplichtingen of provisieafspraken. Daardoor is er een onafhankelijk advies mogelijk.

Offertes & Premies

VVE pakket verzekering premie berekenen Vrijwilligers en werknemers ongevallen Bestuurdersaansprakelijkheid verzekering VVE Gebouwen – online premie Inventaris en goederen – premie op maat Bestuurdersaansprakelijk stichting/vereniging Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Audio over afsluiten en verzekeringsdekking