Pensioenakkoord beslisboom

De Pensioenakkoord beslisboom geeft in het kort een paar belangrijke elementen aan en onze verwachting voor collectieve pensioenregelingen die werkgevers meestal hebben.

Pensioenakkoord beslisboom
 1. Nieuwe regelingen vanaf 1 juli 2023 alleen premieovereenkomst (Defined Contribution)
  • Is er een pensioenregeling met een bestaande staffel dan is dat dus al een premieovereenkomst. Geen actie nodig.
 2. Voor 1 juli 2023 afgesloten Defined Benefit- en Defined Contribution regelingen kennen een overgangsperiode tot 1 januari 2028. Keuze is:
  • Je mag wachten tot 2028. Geen actie nodig.
  • Maar verstandiger is het om actie te nemen want compensatieverplichtingen per werknemer kunnen flink stijgen. Niet wachten
  • Er moet een keuze worden gemaakt wat te doen met nieuwe werknemers. Niet wachten
 3. Er is eindelijk een nieuwe uniforme partnerdefinitie voor alle pensioenregelingen en die moet geïmplementeerd worden in de bestaande pensioenregeling. Niet wachten
 4. Hoogte nabestaandenpensioen wordt een percentage van het salaris.
  • Meestal is er nu in de huidige pensioenregelingen onvoldoende nabestaandenpensioen verzekerd. Niet wachten
 5. Uitbreiding behoud nabestaandenpensioen na uitdiensttreding. In de nieuwe regelingen wordt dit meeverzekerd. Niet wachten
 6. Maximaal 10% van het ouderdomspensioen als bedrag ineens bij pensionering. Geen actie nodig want de wetgeving is nog niet afgerond.
 7. Standaard doorbeleggen in de lifecycle is nu gelukkig mogelijk. Niet wachten
 8. Aanvullende regels voor gerichtere pensioencommunicatie.
  • Informeer de werknemer op tijd, eventueel via een collectieve of individuele uitleg. Niet wachten

Deze Pensioenakkoord beslisboom is natuurlijk voor het gemak gemaakt omdat het pensioenakkoord flink veel meer details kent en een totaal overzicht lastig te krijgen is. Overleg dus zeker met een pensioenadviseur voor de juiste keuze.

Achtergrond Pensioenakkoord beslisboom

Het Pensioenakkoord is grotendeels een pensioenfondsakkoord. Het pensioenstelsel wordt herzien om de problemen bij pensioenfondsen op te lossen. Voor verzekerde pensioenregelingen (dus bij een verzekeringsmaatschappij) geldt overgangsrecht.

De nieuwe vlakke premieovereenkomst verschijnt. Bij alle premieovereenkomsten is een leeftijd – onafhankelijke – pensioenpremie verplicht. Uiterlijk 1 januari 2028 moet de vlakke premieovereenkomst worden uitgevoerd.

Dankzij overgangsrecht is het mogelijk tot 2028 de leeftijdsafhankelijke premies (staffel) te handhaven. Maar wachten is financieel onverstandig.

Overgangsregeling

Een overstap van een premiestaffel naar een vlakke premie is voor oudere leeftijdsgroepen nadelig. En als werkgevers niet bereid zijn om de premielasten te verhogen er een probleem is. Dat betekent dat budgettair neutrale voortzetting leidt tot een lagere premie voor oudere werknemers. Zij kunnen minder pensioen opbouwen dan voorheen. Jongere werknemers zullen bij een vlakke premie een hogere premie ontvangen.

Compensatie

Pensioenakkoord beslisboom

Bij een overstap vanuit een premiestaffel is de vlakke premie dus nadelig voor de oudere groepen werknemers. De pensioenkosten en eventuele compensatie zal de werkgever in kaart moeten willen hebben. De meeste werkgevers zullen de nieuwe vlakke premie regeling kosten neutraal willen opzetten. Praktisch betekent dit dat er een financieel evenwicht moet worden gevonden. Via een eenvoudige Pensioenakkoord beslisboom is dat helaas niet mogelijk. Maar met wat rekenwerk snel duidelijk.

Voorbeeld.

Er zijn 2 jonge werknemers van 25 jaar (stel 9 % premierecht) en 2 werknemers van 55 jaar (stel 22% premierecht) . Als er een vlakke premie wordt gekozen van stel 15% premierecht dan zullen de jongere werknemers blij zijn. Er wordt jaarlijks meer geld voor hun pensioen gespaard.

En de ouderen van 55 jaar mopperend naar het werk komen. Hun arbeidsvoorwaarden worden verlaagd. Het is logisch dat die 55-jarigen gecompenseerd willen worden. Dat is bij een inkomen van € 50.000,- dan al snel € 2500,- per werknemer per jaar.

Een snelle omzetting is dus financieel aantrekkelijk voor de werkgever. Zou de werkgever willen wachten vanaf 2024 tot 2028 dan lopen die kosten al snel uit de hand. De Pensioenakkoord beslisboom is hopelijk een heldere start. Meer informatie.


Bedrijfspensioen - premies Eigen pensioen bijdrage 2023 berekenen DGA pensioen - premie Arbeidsongeschiktheid collectief offerte Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen