Pensioenakkoord beslisboom

De Pensioenakkoord beslisboom geeft in het kort een paar belangrijke elementen aan en onze verwachting voor collectieve pensioenregelingen die werkgevers meestal hebben.

Pensioenakkoord beslisboom
 1. Nieuwe regelingen vanaf 1 juli 2023 alleen beschikbare premieovereenkomst met vlakke premie.
 2. Beschikbare premieovereenkomsten met staffel (ook wel progressieve premies genoemd) kennen een overgangsperiode tot 1 januari 2028. Je mag wachten tot 2028. Oftewel je maakt als werkgever geen gebruik van het overgangsrecht. Maar verstandiger is het om actie te nemen want compensatieverplichtingen per werknemer kunnen flink stijgen. Directe actie aanbevolen.
 3. Het overgangsrecht is van toepassing op pensioenregelingen die vóór 1 januari 2023 zijn ingevoerd.
 4. Dit overgangsrecht in de Wet toekomst pensioenen (WTP) heeft betrekking op de overgang van bestaande pensioenregelingen naar de nieuwe regels van het pensioenstelsel
  • Alle pensioenregelingen moeten uiterlijk 1 januari 2027 voldoen aan de regels van het nieuwe pensioenstelsel.
  • Er is echter één uitzondering: het Overgangsrecht (ook wel de Eerbiedigende Werking genoemd).
  • Sociale partners kunnen onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op dit overgangsrecht.
 5. Beperkingen en Toekomst:
  • Vanaf 1 januari 2027 is het overgangsrecht alleen nog van toepassing op bestaande medewerkers; nieuwe medewerkers kunnen niet meer toetreden.
  • Dit betekent dat er voor nieuwe medewerkers een separate, pensioenakkoord-proof regeling moet komen.
 6. Er moet nagedacht worden wat te doen met nieuwe werknemers. Een beslissing kan zijn een eerbiedigende werking bestaande werknemers en een nieuwe regeling voor nieuwe deelnemers. Verstandig dus om niet te wachten.
 7. Er is eindelijk een nieuwe omschrijving wie er nu wel/niet een partner is. Directe actie aanbevolen.
 8. Hoogte nabestaandenpensioen wordt een percentage (maximaal 50%) van het salaris. Meestal is er nu in de huidige pensioenregelingen onvoldoende nabestaandenpensioen verzekerd. Niet wachten
 9. Uitbreiding behoud nabestaandenpensioen na uitdiensttreding. De werkgever kan aangeven 3 of 6 maanden.
 10. Verlaging toetredingsleeftijd naar 18 jaar vanaf 1 januari 2024. Directe HR-actie nodig.
 11. Maximaal 10% van het ouderdomspensioen als bedrag ineens bij pensionering. Geen actie nodig want de wetgeving is nog niet afgerond.
 12. Standaard doorbeleggen in de lifecycle is nu gelukkig mogelijk. Verstandig om niet te wachten
 13. Informeer de werknemer op tijd, eventueel via een collectieve of individuele uitleg. Directe actie aanbevolen.
 14. Opstellen transitieplan (opschrijven wat de verschillen zijn.) verplicht vóór 1 juli 2025. Verzekeraars willen deze vaak al op 1 juli 2024. ontvangen bij wijziging regeling. Nieuwe pensioenregeling ondergebracht bij een verzekeraar of premiepensioeninstelling. (geen gebruik van eerbiedigende werking)
 15. Is er een verplichting van een werkgever om toestemming te vragen aan elke individuele werknemer. Ja, dat is de hoofdregel.

Deze Pensioenakkoord beslisboom is natuurlijk voor het gemak gemaakt omdat het pensioenakkoord flink veel meer details kent en een totaal overzicht lastig te krijgen is. Overleg dus zeker met een pensioenadviseur voor de juiste keuze.

WTP Presentatie 2023-2024 voor werkgevers van Doorneweerd Pensioenadviseurs

Achtergrond Pensioenakkoord beslisboom

Het Pensioenakkoord is grotendeels een pensioenfondsakkoord. Het pensioenstelsel wordt herzien om de problemen bij pensioenfondsen op te lossen. Voor verzekerde pensioenregelingen (dus bij een verzekeringsmaatschappij) geldt overgangsrecht.

De nieuwe vlakke premieovereenkomst verschijnt. Bij alle premieovereenkomsten is een leeftijd – onafhankelijke – pensioenpremie verplicht. Uiterlijk 1 januari 2028 moet de vlakke premieovereenkomst worden uitgevoerd.

Dankzij overgangsrecht is het mogelijk tot 2028 de leeftijdsafhankelijke premies (staffel) te handhaven. Maar wachten is financieel onverstandig.

Overgangsregeling

Een overstap van een premiestaffel naar een vlakke premie is voor oudere leeftijdsgroepen nadelig. En als werkgevers niet bereid zijn om de premielasten te verhogen er een probleem is. Dat betekent dat budgettair neutrale voortzetting leidt tot een lagere premie voor oudere werknemers. Zij kunnen minder pensioen opbouwen dan voorheen. Jongere werknemers zullen bij een vlakke premie een hogere premie ontvangen.

Compensatie

Pensioenakkoord beslisboom

Bij een overstap vanuit een premiestaffel is de vlakke premie dus nadelig voor de oudere groepen werknemers. De pensioenkosten en eventuele compensatie zal de werkgever in kaart moeten willen hebben. De meeste werkgevers zullen de nieuwe vlakke premie regeling kosten neutraal willen opzetten. Praktisch betekent dit dat er een financieel evenwicht moet worden gevonden. Via een eenvoudige Pensioenakkoord beslisboom is dat helaas niet mogelijk. Maar met wat rekenwerk snel duidelijk.

Voorbeeld.

Er zijn 2 jonge werknemers van 25 jaar (stel 9 % premierecht) en 2 werknemers van 55 jaar (stel 22% premierecht) . Als er een vlakke premie wordt gekozen van stel 15% premierecht dan zullen de jongere werknemers blij zijn. Er wordt jaarlijks meer geld voor hun pensioen gespaard.

En de ouderen van 55 jaar mopperend naar het werk komen. Hun arbeidsvoorwaarden worden verlaagd. Het is logisch dat die 55-jarigen gecompenseerd willen worden. Dat is bij een inkomen van € 50.000,- dan al snel € 2500,- per werknemer per jaar.

Een snelle omzetting is dus financieel aantrekkelijk voor de werkgever. Zou de werkgever willen wachten vanaf 2024 tot 2028 dan lopen die kosten al snel uit de hand. De Pensioenakkoord beslisboom is hopelijk een heldere start. Meer informatie.

Video


Bedrijfspensioen - berekening Eigen pensioen bijdrage 2024 berekenen DGA pensioen - berekening Premie Arbeidsongeschiktheid collectief offerte Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen