Bedrijfsschade verzekering prijs 2020

Uitleg Bedrijfsschadeverzekering

De Bedrijfsschade verzekering prijs moet passen bij het risico van bedrijfsstilstand. Een bedrijfsschadeverzekering verzekert een bedrijfsstilstand door te zorgen dat er een uitkering komt voor het verlies van de brutowinst.

Een bedrijfsschadeverzekering biedt dekking tegen de financiële, gevolgen van het (gedeeltelijk) wegvallen van het productie- of bedrijfsproces. Dit dient te zijn veroorzaakt door een materiële schade ten gevolge van een gedekt gevaar. Laten we alle punten en de bedrijfsschade verzekering prijs bekijken.

Het brutowinstbedrag is de opbrengst van de productie en/of omzet verminderd met de variabele kosten (exclusief btw). Of eenvoudiger; uw netto winst en uw vaste kosten.

BRAND !

bedrijfsschade verzekering prijsDoor een grote brand wordt uw hele zaak verwoest. Natuurlijk heeft u het pand en de inventaris verzekerd. De verzekeringsmaatschappij zal die kosten natuurlijk gewoon betalen. Maar kunt u gewoon blijven doorwerken?

Het duurt een jaar voordat het hele pand er weer staat. Uw werknemers blijven in dienst. Maar het pand is niet meer te gebruiken. Er wordt dus ook geen winst meer gemaakt. Terwijl de vaste kosten gewoon doorlopen. Heeft u deze schade aan uw bedrijfsvoering” verzekerd via een bedrijfsschadeverzekering dan keert de verzekeraar de winst en de vaste kosten uit. U betaalt een bedrijfsschade verzekering prijs om te zorgen dat u geen verlies heeft door wegvallen van de omzet. De polis wordt dan ook wel een omzetderving verzekering genoemd.

1. Brutowinst

Met de betaalde bedrijfsschade verzekering prijs verzekert u de vermindering van de brutowinst. Is er schade in uw bedrijf, of in het winkelcentrum waar uw bedrijf staat? En is uw omzet daardoor lager, of kunt u minder produceren of leveren? Met de Bedrijfsschadeverzekering hoeft u zich geen zorgen te maken over vaste lasten, zoals de huur en de salarissen. Brutowinst wiki

Looptijd bedrijfsschadeverzekering uitkering:

 • tot de uitkeringstermijn is afgelopen
 • als het gebouw hersteld of opnieuw gebouwd is binnen deze termijn
 • als de productie of de omzet binnen deze termijn weer op peil is van voor de schade

2. Vaste lasten bedrijfsschadeverzekering

Vergoeding van de vaste lasten van uw bedrijfsvestiging. Denk bijvoorbeeld aan huur. In de bedrijfsschade verzekering prijs zitten dus verschillen elementen die ervoor zorgen dat er gene financiële risico’s worden gelopen.

3. Doorbetalen salarissen

Doorbetaling van salarissen gewaarborgd. Is er schade in uw bedrijf en kan er daardoor niet of minder gewerkt worden? Met de uitkering uit de bedrijfsschadeverzekering kunt u gewoon de salarissen doorbetalen.

4. Naverrekening clausule

Deze clausule vraagt de ondernemer in het begin van het nieuwe jaar een opgave te vertrekken het juiste verzekerd bedrag aan te geven voor het voorbije jaar. Aan de hand van deze gegevens stelt de verzekeraar de juiste premie voor het voorbije jaar op, en wordt de te veel of te weinig betaalde premie verrekend. Het opgegeven brutowinstbedrag moet gelijk zijn aan de brutowinst van het voorafgaande boekjaar.  De bedrijfsschade verzekering prijs kan dus jaarlijks wijzigen zodat de verzekerde dekking altijd precies past bij de financiële risico’s.

Geen volledig boekjaar. Als er nog geen sprake is van een volledig boekjaar, geef dan een raming. In dat geval geeft u de verwachte brutowinst op, op basis van de al gerealiseerde brutowinst. Hou hierbij rekening met bijvoorbeeld seizoensinvloeden.

Startend bedrijf. En als er nog helemaal geen brutowinst is gerealiseerd? Neem dan de omzetprognose uit het ondernemingsplan, verminderd met de verwachte variabele kosten (exclusief btw).

5. Welke risico’s zijn verzekerd in bedrijfsschade verzekering prijs?

 1. brand,
 2. ontploffing,
 3. blikseminslag,
 4. storm-, waterschade,
 5. inbraak,
 6. aanrijding/aanvaring,
 7. straatafzetting en
 8. het wegvallen van stroom- of watervoorziening

6. Uitsluitingen bedrijfsschadeverzekering

  1. Molest,
  1. vulkanische uitbarsting,
  1. aardbeving,
  1. overstroming en
 1. atoomkernreacties

7. Het berekenen van het verzekerd bedrag

Het is niet voor iedereen even eenvoudig het juiste bedrag te bepalen om te verzekeren. De berekening kan op verschillende manieren worden uitgevoerd.

 • Brutowinst. Dat zijn de vaste kosten vermeerderd met de nettowinst. Vaste kosten en nettowinst vormen samen de brutowinst; daarom noemt men de bedrijfsschadeverzekering ook wel brutowinstverzekering.
 • Alternatieve berekening: de omzet minus de variabele kosten.

Beide worden gemeten over een bepaalde periode. De uitkeringstermijn, de schadeperiode waarover de verzekering uit blijft keren, moet zodanig gekozen worden dat, indien zich het meest nadelige scenario voltrekt, het productie- of omzetverlies geheel binnen de uitkeringstermijn is hersteld.

Premie. De bedrijfsschade verzekering prijs is afhankelijk van de verzekerde som, de uitkeringstermijn en de dekking. Er gelden toeslagen voor het meeverzekeren van het het toeleveringsrisico – uitvallen centraal magazijn – of het wegvallen van een met name genoemde publiekstrekker bijvoorbeeld: winkelcentrum, ziekenhuis.

Video voorbeeld bedrijfsschade

Hieronder laten we een voorbeeld zien om de gevolgen van een bedrijfsstilstand te laten zien. En een voorbeeld waaruit blijkt dat een bedrijfsschade verzekering prijs voldoende waarde geeft.


bedrijfsschade verzekering prijs

De vergelijkingen die wij maken

Wij beoordelen een bedrijfsschade verzekering prijs en de verzekeraars op de volgende punten:

 1.  Premie bedrijfsschadeverzekering
 2.  Eigen risico bedrag
 3.  Poliskosten
 4.  Schadeafhandeling
 5.  Branche kennis en voorwaarden
 6.  Avond en weekend service

De uitkomst van onze maandelijkse vergelijkingen van bedrijfsschade verzekering prijs resulteert in een voorstel voor een verzekering die met onze kennis en ervaring de beste prijs / kwaliteit verhouding geeft.  Heeft u tips of andere inzichten; wij stellen uw mening dan op prijs. Wij zullen bij volgende vergelijkingen die informatie verwerken in onze vergelijkende opgave.

Poliskosten en winstopslag verzekeraar

Elke verzekeraar hanteert een kosten en winstopslag in de bedrijfsschade verzekering prijs. Soms zijn ze verborgen omdat ze een onderdeel vormen van verschillende andere verzekeringen in een pakket.  Die poliskosten en de premie kunnen jaarlijks verschillen en hangen af van het aantal landelijke schadeclaims en prognose van de verwachte claims en bijkomende kosten. Uw eigen schadeclaim heeft geen gevolgen voor de hoogte van uw persoonlijke vervolgpremie. De genoemde bedrijfsschade verzekering prijs is altijd inclusief alle kosten. Wij vergelijken alleen gerenommeerde verzekeraars met een goede trackrecord en een stabiel bedrijfsschade premie en voorwaarden niveau.

Ook kijken we of de naverrekening van de jaarlijkse verzekering soepel en op gunstige voorwaarden plaatsvindt.

Onze inkomsten

Onze inkomsten bij een bedrijfsschadeverzekering bedragen meestal een vast percentage van 15% van de premie zonder assurantiebelasting. Die kosten zijn verwerkt in de bedrijfsschade verzekering prijs. Dit percentage is marktconform en is bestemd voor de werkzaamheden zoals aanvraag, beheer, controle en schadeafhandeling bij een bedrijfsschadeverzekering. De genoemde premie is altijd inclusief deze provisieopslag. Wij zijn onafhankelijk van verzekeraars en hebben geen omzetverplichtingen of specifieke provisieafspraken.

Schade bedrijfsschadeverzekering

Is er een schade dan zorgen wij dat de verzekeringsmaatschappij snel uitbetaald. Vaak betekent schade ook dat er niet mee gewerkt kan worden. Juist de door u betaalde bedrijfsschade verzekering prijs moet ervoor zorgen dat er snel weer gestart wordt. Verzekeraars zullen dus ook zelf graag snel met u om tafel willen zitten om de juiste schade-afhandeling te bespreken. Daarom zijn wij ook ‘s avonds en in het weekend goed bereikbaar.

Waarom wij?

 1. Betaalbaar. Een gunstige premie en de best passende verzekering.
 2. Tijdsbesparing. Vakkundigheid in combinatie met unieke online formulieren.
 3. Efficiënt. Wij werken uitermate effectief op dagverwerking.
 4. Professioneel. Met de bedrijfsschade verzekering prijs moet u aantoonbaar kwaliteit inkopen.

We zorgen dat u meteen tevreden bent.

Razendsnel als het snel kan en grondig als dat nuttig is. We blijven op afstand, als u dat wilt. We zijn dichtbij, als daar prijs op wordt gesteld; ook als u ’s avonds of in het weekend rustig wilt overleggen.

Overzicht alle bedrijven verzekeringen