Rechtsbijstand bedrijven voordelen en nadelen vergelijking

rechtsbijstand bedrijven

Rechtsbijstand bedrijven informatie met alle voordelen en nadelen is belangrijk om de juiste keuze te maken. Hieronder een veelheid van informatie die u kan helpen die juiste keuze te maken.

Bedrijfsrechtsbijstand premie berekenen

Welke rechtsbijstand bedrijven informatie en verzekerde personen en ondernemingen?

a. Verzekerd zijn alle ondernemingen en personen die op het polisblad bij rechtsbijstand bedrijven informatie staan.
b. Verzekerd zijn ook de werknemers en bestuurders van de onderneming die verzekerd is. Maar alleen als zij werkzaamheden verrichten voor die onderneming op het moment dat de gebeurtenis plaatsvindt waaruit het conflict ontstaat. Zij krijgen alleen juridische hulp, als zij strafrechtelijk worden vervolgd of als zij letsel hebben of schade aan persoonlijke eigendommen; dit geldt niet als het gaat om schade aan een motorrijtuig. Wilt u hier meer rechtsbijstand bedrijven informatie over hebben; bel ons dan even.

Wanneer kunt u hulp krijgen?

Dit conflict moet verband houden met het uitoefenen van uw bedrijfsactiviteiten die verzekerd zijn. Uw belang daarbij moet minimaal 450 euro zijn. Het ‘belang’ is het bedrag waarover het conflict gaat. Dit minimumbelang van 450 euro geldt niet bij een verkeers- of strafzaak en ook niet bij incassobijstand. 

Rechtsbijstand bedrijveninformatie over wachttijd.

Voor deze verzekering geldt een wachttijd van drie maanden. Deze wachttijd geldt niet als het gaat om het verhalen van schade aan goederen of personen.

Hoe geeft de verzekeraar rechtsbijstand?

De verzekeraar betaalt per conflict aan externe kosten nooit meer dan het kostenmaximum van 35.000 euro.
Is het in een gerechtelijke of administratieve procedure volgens de wet- en regelgeving niet verplicht om een advocaat in te schakelen? Dan is er geen sprake van verplichte procesvertegenwoordiging en geld er speciale regels.
Schakelt de verzekeraar op uw verzoek een door u gekozen externe rechtshulpverlener in? Dan betaalt de verzekeraar, als onderdeel van het verzekerde kostenmaximum, de noodzakelijke en redelijke behandelkosten (honorarium inclusief kantoorkosten en overige kosten) van deze externe rechtshulpverlener in die procedure. De verzekeraar betaalt voor deze behandelkosten maximaal per:
• arbeidsrechtelijke procedure 2.500 euro
• bestuursrechtelijke en sociaalverzekeringsrechtelijke procedure voor twee instanties tezamen 3.000 euro
• overige procedure 5.000 euro*
* Geldt niet voor een incassoprocedure zonder inhoudelijk
verweer. Wilt u hier meer rechtsbijstand bedrijven informatie over hebben; hier vindt u dat..

Is een waarborgsom nodig voor uw vrijlating in een strafzaak in het buitenland?

Of om een buitenlandse overheid uw eigendommen te laten teruggeven?
Dan kan de verzekeraar een waarborgsom van maximaal 50.000 euro voorschieten. De strafzaak moet dan wel verzekerd zijn met deze verzekering. Geeft de buitenlandse overheid het geld aan u terug? Dan moet u de waarborgsom onmiddellijk aan de verzekeraar terugbetalen. Krijgt u het geld niet van de buitenlandse overheid terug? Ook dan moet u de waarborgsom aan de verzekeraar terugbetalen, maar dan binnen één jaar.

Wanneer moet u een eigen risico betalen?

a. Vraagt u de verzekeraar om een externe rechtshulpverlener in te schakelen voor een gerechtelijke of administratieve (incasso)procedure, terwijl de verzekeraar niet verplicht is een advocaat in te schakelen? Dan moet u een eigen risico betalen van 500 euro.
b. Dit geldt ook als u besluit voor de gerechtelijke incasso van uw vordering geen gebruik te maken van het incassokantoor en/of deurwaarderskantoor dat de verzekeraar hiervoor heeft ingeschakeld. Pas nadat de verzekeraar dit eigen risico heeft ontvangen, zal de verzekeraar de opdracht geven aan de externe rechtshulpverlener die u hebt aangewezen. Wilt u hier meer rechtsbijstand bedrijven informatie over hebben; bel ons dan even.

Rechtsbijstand bedrijven informatie in welke landen bent u verzekerd?

Gaat het conflict over het verhalen van schade of een strafzaak? Dan krijgt u juridische hulp in Europa en de niet-Europese landen rondom de Middellandse Zee. Het recht van dat land moet wel van toepassing zijn op het conflict. Ook moet de rechter van dat land over het conflict mogen oordelen. Wilt u hier meer rechtsbijstand bedrijven informatie over hebben; bel ons dan even. In alle overige gevallen krijgt u alleen juridische hulp in Nederland. Voorwaarden zijn dat het Nederlandse, Duitse, Belgische of Luxemburgse recht van toepassing is en dat de Nederlandse rechter over het conflict mag oordelen.

Rechtsbijstand bedrijven informatie over hulp?

Voor deze rechtsbijstand bedrijven informatie geldt o.a. dat u niet bent verzekerd voor conflicten die gaan over:
a. motorrijtuigen, vaartuigen en luchtvaartuigen;
b. een aanvraag voor een faillissement die door u of tegen u is ingediend. Of over een surseance van betaling. Ook zijn niet verzekerd conflicten die u meldt tijdens de periode dat u in faillissement of surseance van betaling verkeert;
c. industrieel en intellectueel eigendom, zoals auteurs-, octrooi-, merken- of kwekersrecht. Conflicten over handelsnamen of domeinnamen zijn wel verzekerd;
d. financiële bijdragen van de overheid, zoals subsidies;
e. aanspraken tegen u doordat u onrechtmatig hebt gehandeld. Hieronder vallen ook conflicten over aanspraken tegen u, omdat u uw buren hindert;
f. gebouwen of grond.

Wel verzekerd zijn conflicten over:

• gebouwen of grond die u gebruikt op adressen die op het polisblad staan;
• gebouwen en grond die u gebruikt en waarvan het adres nog niet op het polisblad staat. Dit adres moet u dan wel hebben vermeld op de eerste jaaropgave (zie artikel 8) nadat u het gebouw of grond in gebruik hebt genomen.
Gaat het conflict over een aanneemovereenkomst met een aanneemsom van meer dan 100.000 euro? Dan krijgt u geen hulp.
Conflicten over aanneemovereenkomsten zijn alleen verzekerd, als deze overeenkomsten schriftelijk zijn aangegaan en hierin is opgenomen dat conflicten met arbitrage kunnen worden opgelost;
g. bodemverontreiniging;
h. het oprichten of verwerven van (een deel van) een onderneming. Of als het conflict erover gaat dat
u (een deel van) een verzekerde onderneming beëindigt of overdraagt, bijvoorbeeld door verkoop; conflicten tussen juridische onderdelen van de onderneming die is verzekerd. Of als het conflict handelt over of tussen samenwerkingsverbanden in een (personen)vennootschap of een rechtspersoon;
j. bedrijfskapitaal dat u aantrekt en beheert. Ook conflicten over bijvoorbeeld borgstellingen en garantiestellingen zijn niet verzekerd.

Veel rechtsbijstand bedrijven informatie gaat over concrete gevallen. Speelt dit concreet voor u; bel ons dan even.

Wat zegt rechtsbijstand bedrijven informatie over incassobijstand

U hebt producten of diensten aan iemand geleverd en voor die levering hebt u een overeenkomst met de ontvanger gesloten. Betaalt de ontvanger (de schuldenaar) vervolgens uw factuur niet? En heeft hij geen juridisch verweer voor zijn weigering om te betalen? Dan kunt u de verzekeraar inschakelen voor hulp bij het incasseren van de vordering op de schuldenaar. Goede rechtsbijstand bedrijven informatie kan u veel geld besparen.

Wanneer krijgt u incassobijstand?

a. U krijgt incassobijstand als uw vordering is ontstaan tijdens de looptijd van de verzekering, of binnen drie maanden voordat u de verzekering afsloot.
b. Wij verlenen incassobijstand alleen in Nederland. En alleen als de schuldenaar in Nederland woont of gevestigd is, een Nederlandse rechter bevoegd is en het Nederlandse recht van toepassing is.
c. Bij sommige vorderingen krijgt u geen incassobijstand.
d. Voert de schuldenaar verweer? Of moet u verweer voeren tegen een tegenvordering van de schuldenaar? Dan krijgt u geen incassobijstand (meer). In dat geval is er namelijk sprake van een juridisch conflict. Hiervoor kunt u mogelijk wel rechtsbijstand krijgen (zie artikel 1 tot en met 8).
e. De verzekeraar verleent ook geen incassobijstand (meer) als de schuldenaar in staat van faillissement of surseance van betaling is geraakt. Of als een aanvraag voor faillissement zonder toestemming van de verzekeraar is ingediend.

Offertes en premies

Bedrijfsaansprakelijkheid - premie op maat Beroepsaansprakelijkheid alle premies online Bedrijfsrechtsbijstand premie berekenen Werknemersschade verzekering Cyber en DataRisk - Direct premie berekenen Zakenreis premie berekenen Handige professionele bedrijven checklist Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Rechtsbijstand bedrijven informatie van Mr. Frank Visser