VVE Aansprakelijkheidsverzekering 2022 pakket premies

Het bestuur moet altijd veel aandacht hebben voor de aansprakelijkheid van hun vereniging en de VVE aansprakelijkheidsverzekering. Het opzetten van een goede en goedkope VVE aansprakelijkheidsverzekering is een klus waar voor elk Bestuur veel tijd en moeite in gaat zitten. Zeker als vrijwillige bestuurder wilt u niet geconfronteerd worden met een hoge claim.  Toch is het goed te doen ook deze risico’s die verbonden zijn aan het pand/opstal voor een redelijke premie en zonder al teveel inspanning verzekerd te krijgen.

VVE Aansprakelijkheidsverzekering pakketpremie

VVE pakket verzekering - premie

Waaruit hoort een standaard pakket te bestaan?

 1. Opstalverzekering (inclusief glas)
 2. VVE Aansprakelijkheidsverzekering (AVB)
 3. Rechtsbijstandverzekering
 4. Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

De VVE Aansprakelijkheidsverzekering (AVB) is het tweede onderwerp voor de VVe om te bespreken. Eerder hebben we uitgebreid de VVE gebouwenverzekering geanalyseerd. Zoals gezegd kan een bestuur van een VVE niet het risico lopen dat er de VVE geconfronteerd wordt met een forse claim. Vooral aansprakelijkheid uit schade aan zaken of letselschade zijn de moeite waard extra te bespreken.

VVE Aansprakelijkheidsverzekering (AVB) tips

 1. Bij aansprakelijkheid vanwege het simpele feit dat de VVE eigenaar is van het pand, vloeit ook de verantwoordelijk en dus aansprakelijkheid voort als het pand schade veroorzaakt. Het is dan ook logisch om dit risico te verzekeren
 2. Denk bij letselschade aan de situatie dat iemand gewond raakt doordat er iets van het pand afvalt of het pand onjuist functioneert (lift, trap, schuren, deuren, elektra, water). Maar ook een bouwfout in constructie of domme pech kan voor het slachtoffer grote gevolgen hebben. Een goede VVE aansprakelijkheidsverzekering is daarom, gezien de grote bedragen die van toepassing zijn bij letselschade, dus verstandig.
 3. Zorg als bestuur dat het gebouwen goed wordt onderhouden en dat aan alle wettelijke eisen wordt voldaan zodat er geen discussie komt met de verzekeraar over het onderhoud of aangebrachte voorzieningen.
 4. Bij een schade zal de verzekeraar van de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering niet geneigd zijn de schade te vergoeden als het bestuur niet een VVE Aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten.
 5. Het verzekerd bedrag is meestal € 1.250.000,- per schade. Toch kan het verstandig zijn eens na te denken over een hoger verzekerd bedrag namelijk € 2.500.000,-.
 6. Bij een brand veroorzaakt in het eigen pand kan er een stevige “regres” komen van de verzekeraar van het naburige pand als dit pand door “uw brand” ook schade heeft. Sinds 2014 zal deze schade rechtstreeks op de VVE worden verhaald. De VVE aansprakelijkheidsverzekering is juist bestemd om die schadeclaim uit te keren.
 7. Maak heldere afspraken met de bewoners of gebruikers wat ze wel of niet mogen veranderen aan het pand. Zeker brandveiligheid hoort hoog op de agenda van iedereen te staan. Denk gerust nog even een de Glenfell-toren in Londen.
 8. Aansprakelijkheid is een ingewikkelde materie. het hangmat-arrest is ook voor elk bestuur boeiende materie voor wat betreft de VVE aansprakelijkheid.
 9. Opzet / roekeloosheid / en aanmerkelijke schuld is vrijwel altijd uitgesloten op elke VVE Aansprakelijkheidsverzekering.
 10. De contractperiode is vaak een jaar maar soms wordt voor langere periode gekozen. Dat maakt de flexibiliteit minder groot maar geeft wel meer garantie over de hoogte van de te betalen premies.
 11. De verzekeraar mag overigens ook altijd zelf gebruik maken van het einde van de contractperiode en de polis niet continueren of tegen gewijzigde voorwaarden. Een reden temeer om aansprakelijkheidsclaim door goed opstalbeheer te beperken.
 12. Een lage premie op een VVE Aansprakelijkheidsverzekering is leuk maar als er discussie ontstaat met een verzekeringsmaatschappij zorg  dan dat er een deskundige is die u helpt met de claim. Het rechtvaardigt vaak de geringe extra kostenpost op een premie in de vorm van provisie.
 13. U betaalt vaak een premie inclusief provisie. Die provisie is onderhandelbaar met de tussenpersoon. Oftewel, vraag eens na hoeveel provisie er op de VVE aansprakelijkheidsverzekering zit. Niet zelden is dat 27,5% van de premie. Bij een VVE met een hoge herbouwwaarde is die extra kostenpost al snel niet meer in verhouding tot de dienstverlening.
 14. Kijk bij het beoordelen van een VVE Aansprakelijkheidsverzekering ook even naar het eigen risico. Het bepaalt sterk de prijs van een goede VVE aansprakelijkheidsverzekering.

Actie bij schade VVE Aansprakelijkheidsverzekering

Als iemand meent dat hij/zij schade heeft geleden door een gebrekkige opstal, is het verstandig om foto’s te nemen van de situatie en verder zo goed mogelijk te documenteren wat er niet in orde was. Zo kan het zijn dat de opstal niet voldeed aan bepaalde bouwvoorschriften. Als deze voorschriften niet op orde zijn, dan is de kans groot dat de rechter vindt dat u de schade moet vergoeden. Ook is het verzamelen van (persoons)gegevens van eventuele getuigen van belang om later de toedracht van het ongeval te kunnen bewijzen. Veel schade is ook vaak te wijten aan een slachtoffer zelf. Foto’s en getuigenverslagen kunnen dan plezierig zijn om aan te tonen dat het niet aan het pand lag.

Voorbeeld uitglijden. Een kennis met lederen zolen onder zijn schoenen glijdt uit over uw glad betegelde keukenvloer. Hierdoor ontstaat letsel. U bent niet aansprakelijk. Gebeurt hetzelfde in een supermarkt of bankgebouw, dan zal een rechter sneller tot het oordeel komen dat de eigenaar van de supermarkt of het bankgebouw aansprakelijk is. Het gaat namelijk om een gebouw dat voor het publiek toegankelijk is. Daar worden nu eenmaal hogere eisen aan gesteld.

Brandschade VVE Aansprakelijkheidsverzekering

Schade melden op een VVE Aansprakelijkheidsverzekering kan heel eenvoudig via ons digitale online schadeformulier.

Appartementenclausule

Als laatste is het belangrijk dat op de gebouwenverzekering polis de “Appartementenclausule” wordt geplaatst. Hier meer informatie. Bij een individuele VVE verzekering kan een schade afgewezen worden wanneer deze bijvoorbeeld opzettelijk is veroorzaakt door de verzekeringnemer. Bij een gebouwenverzekering met de appartementenclausule zal een schade die is veroorzaakt door één van de eigenaren, altijd eerst vergoed worden. Eventueel wordt de uitgekeerde schade later –naar rato- verhaald op de betreffende eigenaar. Op deze manier zijn de andere appartementseigenaren in ieder geval schadeloos gesteld, en is ook de schade aan de gemeenschappelijke delen van het gebouw volledig vergoed. Het verzekeren van het gebouw als één geheel heeft daarom altijd de voorkeur.

Een VVE Aansprakelijkheidsverzekering specialist

VVE pakket verzekering - premie

U bent meteen tevreden, daar zorgen wij voor. Wij doen dat razendsnel als het snel kan en grondig als dat voor u nuttig is. U kan aangeven dat wij op afstand moeten blijven. Stelt u prijs dat wij direct helpen dan hebben we snel contact; ook als u ’s avonds of in het weekend even rustig wilt overleggen. U kan het persoonlijke verhaal van Gerrit-Jan Doorneweerd hier lezen.

✅ Kosteloze premieopgave en schadehulp
✅ Tijdsbesparing met unieke online formulieren
✅ Betaalbaar, efficiënt en op dagverwerking
✅ Avond en weekend service
✅ Professionele VVE Aansprakelijkheidsverzekering

Premie online berekenen

VVE pakket verzekering premie berekenen Vrijwilligers en werknemers ongevallen Bestuurdersaansprakelijkheid verzekering VVE Gebouwen – online premie Inventaris en goederen – premie op maat Bestuurdersaansprakelijk stichting/vereniging Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Audio over afsluiten en verzekeringsdekking

Deze podcast gaat over bedrijfsaansprakelijkheid en NIET over pand-aansprakelijkheid. Het kan desondanks wel boeiende achtergrondinformatie geven rondom aansprakelijkheidsrisico’s.