VVE Aansprakelijkheidsverzekering 14 tips 2018

14 tips VVE Aansprakelijkheidsverzekering Het bestuur moet altijd veel aandacht hebben voor de aansprakelijkheid van hun vereniging en de VVE aansprakelijkheidsverzekering. Het opzetten van een goede en goedkope VVE aansprakelijkheidsverzekering is een klus waar voor elk Bestuur veel tijd en moeite in gaat zitten. Zeker als vrijwillige bestuurder wilt u niet geconfronteerd worden met een hoge claim.  Toch is het goed te doen ook deze risico’s die verbonden zijn aan het pand/opstal voor een redelijke premie en zonder al teveel inspanning verzekerd te krijgen.

Waaruit hoort een standaard pakket te bestaan?

 1. Opstalverzekering (inclusief glas)
 2. VVE Aansprakelijkheidsverzekering (AVB)
 3. Rechtsbijstandverzekering
 4. Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

De VVE Aansprakelijkheidsverzekering (AVB) is het tweede onderwerp voor de VVe om te bespreken. Eerder hebben we uitgebreid de VVE gebouwenverzekering geanalyseerd. Zoals gezegd kan een bestuur van een VVE niet het risico lopen dat er de VVE geconfronteerd wordt met een forse claim. Vooral aansprakelijkheid uit schade aan zaken of letselschade zijn de moeite waard extra te bespreken.

VVE Aansprakelijkheidsverzekering (AVB) tips

 1. Bij aansprakelijkheid vanwege het simpele feit dat de VVE eigenaar is van het pand, vloeit ook de verantwoordelijk en dus aansprakelijkheid voort als het pand schade veroorzaakt. Het is dan ook logisch om dit risico te verzekeren
 2. Denk bij letselschade aan de situatie dat iemand gewond raakt doordat er iets van het pand afvalt of het pand onjuist functioneert (lift, trap, schuren, deuren, elektra, water). Maar ook een bouwfout in constructie of domme pech kan voor het slachtoffer grote gevolgen hebben. Een goede VVE aansprakelijkheidsverzekering is daarom, gezien de grote bedragen die van toepassing zijn bij letselschade, dus verstandig.
 3. Zorg als bestuur dat het gebouwen goed wordt onderhouden en dat aan alle wettelijke eisen wordt voldaan zodat er geen discussie komt met de verzekeraar over het onderhoud of aangebrachte voorzieningen.
 4. Bij een schade zal de verzekeraar van de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering niet geneigd zijn de schade te vergoeden als het bestuur niet een VVE Aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten.
 5. Het verzekerd bedrag is meestal € 1.250.000,- per schade. Toch kan het verstandig zijn eens na te denken over een hoger verzekerd bedrag namelijk € 2.500.000,-.
 6. Bij een brand veroorzaakt in het eigen pand kan er een stevige “regres” komen van de verzekeraar van het naburige pand als dit pand door “uw brand” ook schade heeft. Sinds 2014 zal deze schade rechtstreeks op de VVE worden verhaald. De VVE aansprakelijkheidsverzekering is juist bestemd om die schadeclaim uit te keren.
 7. Maak heldere afspraken met de bewoners of gebruikers wat ze wel of niet mogen veranderen aan het pand. Zeker brandveiligheid hoort hoog op de agenda van iedereen te staan. Denk gerust nog even een de Glenfell-toren in Londen.
 8. Aansprakelijkheid is een ingewikkelde materie. het hangmat-arrest is ook voor elk bestuur boeiende materie voor wat betreft de VVE aansprakelijkheid.
 9. Opzet / roekeloosheid / en aanmerkelijke schuld is vrijwel altijd uitgesloten op elke VVE Aansprakelijkheidsverzekering.
 10. De contractperiode is vaak een jaar maar soms wordt voor langere periode gekozen. Dat maakt de flexibiliteit minder groot maar geeft wel meer garantie over de hoogte van de te betalen premies.
 11. De verzekeraar mag overigens ook altijd zelf gebruik maken van het einde van de contractperiode en de polis niet continueren of tegen gewijzigde voorwaarden. Een reden temeer om aansprakelijkheidsclaim door goed opstalbeheer te beperken.
 12. Een lage premie op een VVE Aansprakelijkheidsverzekering is leuk maar als er discussie ontstaat met een verzekeringsmaatschappij zorg  dan dat er een deskundige is die u helpt met de claim. Het rechtvaardigt vaak de geringe extra kostenpost op een premie in de vorm van provisie.
 13. U betaalt vaak een premie inclusief provisie. Die provisie is onderhandelbaar met de tussenpersoon. Oftewel, vraag eens na hoeveel provisie er op de VVE aansprakelijkheidsverzekering zit. Niet zelden is dat 27,5% van de premie. Bij een VVE met een hoge herbouwwaarde is die extra kostenpost al snel niet meer in verhouding tot de dienstverlening.
 14. Kijk bij het beoordelen van een VVE Aansprakelijkheidsverzekering ook even naar het eigen risico. Het bepaalt sterk de prijs van een goede VVE aansprakelijkheidsverzekering.

VVE Aansprakelijkheidsverzekering

 

 

Verzekeringen

Laat uw reactie achter