Winkelverzekering en aansprakelijkheid pakket premies 2022 – online

Winkelverzekering en aansprakelijkheid verdienen veel aandacht bij elke winkel. Niet alle risico’s zijn te verzekeren en sommige kunnen niet eens verzekerd worden. Maar de basiszaken kunnen vrij eenvoudig en tegen een lage premie worden verzekerd. Denk aan aan alle verschillende soorten aansprakelijkheid en overige risico’s. We helpen er graag mee om er duidelijkheid over te geven zodat er gene overbodige verzekeringen worden gekocht maar alleen datgene dat strikt noodzakelijk is.

Winkelverzekering en aansprakelijkheid schadeclaims

Winkel verzekeringen - premie online

 1. De wet en vooral de jurisprudentie ontwikkelen zich. Daarmee veranderen de verplichtingen en verantwoordelijkheden van winkel ondernemingen en het aansprakelijkheidsrisico.
 2. Steeds vaker stellen brancheverenigingen de verplichting tot het hebben van een Winkelverzekering en aansprakelijkheid en specifiek bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering met een minimum verzekerd bedrag.
 3. Opdrachtgevers en klanten worden zich bewuster van de mogelijkheden om te claimen. Eigen beperkende leveringsvoorwaarden geven vaak onvoldoende bescherming.
 4. Kosten van verweer kunnen hoog oplopen wanneer een verzekeringnemer aangesproken wordt, zelfs wanneer de winkel niets te verwijten valt.

Winkelverzekering en aansprakelijkheid

 1. Bedrijfsaansprakelijkheid
 2. Produktaansprakelijkheid
 3. Bestuurdersaansprakelijkheid
 4. Cybercrime en datalekken aansprakelijkheid
 5. Aansprakelijkheid schade tijdens eigen vervoer en transport verzekering

Audio Winkelverzekering en aansprakelijkheid

Bedrijfsaansprakelijkheid

Een Winkelverzekering en aansprakelijkheid w.o. de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering verzekert zaakschade en letselschade. Schade kan grote financiële gevolgen hebben voor de winkel en kunnen tot persoonlijk faillissement leiden als deze niet correct zijn verzekerd. Wij vinden aansprakelijkheid het eerste risico om over na te denken. Letselschade en schade aan spullen van een ander, zijn de eerste risico’s om over na te denken. Zorg dat u de juiste beslissingen neemt en de juiste afspraken maakt. Maar ook stommiteiten zijn natuurlijk gewoon verzekerd. Maar ook vallen in de winkel zoals dit voorbeeld.

Premie bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Wat kost een winkelverzekering en dan specifiek bedrijfsaansprakelijkheid? Een gratis rekenuitwerking geeft een beeld van de kosten. De premies hangen af van de verzekeringen die u kiest, de dekking en het eigen risico. Ook spelen locatie, bedrijfsgrootte en het soort bedrijf mee.

Produktaansprakelijkheid

Maak u zelf een “eigen” product dan bent u ook zelf aansprakelijk voor (gevolg)schade. De aansprakelijkheid hangt sterk af van de mate waarin het product gekwalificeerd kan worden als uw eigen product. Elke winkel verkoopt echter vaak alleen goederen van een andere leverancier, let dan even op waar de producent is gevestigd. Er zijn flinke verschillen in aansprakelijkheid voor goederen uit de EU-zone of van daarbuiten. Dus “even” goedkoop goederen bestellen in China kan grote verantwoordelijkheid geven als het gaat om productaansprakelijkheid.

Uitsluitingen productaansprakelijkheid

Vaak hebben veel verzekeringen goederen van buiten de EU uitgesloten voor het risico van productaansprakelijkheid. Die rust dan volledig op de schouder van de winkelier.

Concreet; u verkoopt een waterkruik (uit Brazilië) en die blijkt niet goed af te sluiten zijn waardoor er een baby ernstige brandwonden oploopt dan kunt u als winkelier volledig financieel aansprakelijk zijn.

Bestuurdersaansprakelijkheid

bca verzekering
Winkelverzekering en aansprakelijkheid

Bij het bespreken van de winkelverzekering en aansprakelijkheid is bestuurdersaansprakelijkheid best een issue. Het aantal claims voor aansprakelijkheid bestuurders neemt elk jaar toe.  Een aansprakelijkstelling zal te maken hebben met het onbehoorlijk vervullen van uw taak als bestuurder. De rechter zal dit beoordelen aan de hand van het criterium: ”of een redelijk handelend bestuurder (onder dezelfde omstandigheden) op de betreffende wijze gehandeld zou hebben”. Voor bestuurstaken geldt een collectieve verantwoordelijkheid en voor alle bestuurders een hoofdelijke aansprakelijkheid. Dat betekent dat u als individuele bestuurder persoonlijk aansprakelijk kunt worden gesteld voor de volledige schade die voortvloeit uit fouten van uzelf óf uw medebestuurders.  De aansprakelijkheid van toezichthouders vloeit voort uit hun hoofdtaken advisering en toezicht. Deze taken zijn de laatste jaren verschoven van een passieve rol naar een steeds actievere rol als betrokken en daadkrachtige adviseurs en toezichthouders van het bestuur.

Cybercrime en datalekken aansprakelijkheid

Onderzoek (TNS Nipo) geeft aan dat 1 op de 5 winkels en webshops last heeft van cybercrime. Toch is slechts 20% verzekerd op de Winkelverzekering en aansprakelijkheid tegen dit cyber risico. Het gaat hierbij vooral om digitale diefstal, virusaanvallen, hacking of diefstal van klanteninformatie en betaalgegevens.

 1. Data in de Cloud. Iedereen is enthousiast over de mogelijkheden om in “the Cloud” alle  informatie op te slaan. Lekker goedkoop en snel. Maar zodra er een grootschalige storing zou zijn, zal dat een forse bedrijfsschade kunnen veroorzaken. Maak dus ook eigen backups.
 2. Schade door eigen medewerkers. Een boze medewerker die ontslagen wordt, kan nog even snel voor zijn vertrek, grote schade aanrichten. Natuurlijk doen ze dat bijna nooit. Inderdaad, bijna nooit.
 3. Beschadigingen in het systeem zelf zijn vaak kostbaar om op te lossen. Of een webhostingbedrijf dat steken laat vallen. Nieuwe hardware is niet altijd direct voorhanden en de adviseurs kosten handen vol geld.
 4. Hackers. Een gewoon virus of randsom aanval. Maar denk ook eens aan andere elektronica zoals telefooncentrale en VOIP systemen.
 5. Software. Een complete database verliezen door een foutieve update is pijnlijk. Maar ook het verlies aan oude sjablonen en werkroutines zijn financieel erg vervelend.

Voor ZZP-ers en MKB-bedrijven winkel bedrijven hebben we een winkelverzekering cyber en datalek dekking.

Aansprakelijkheid bij transport en eigen vervoer

Tijdens het vervoer kunnen de goederen gestolen worden, schade ondervinden of gewoon verloren gaan door bijvoorbeeld een ongeval. Het maakt dan niet uit met welk vervoermiddel dat gebeurt. Vrachtwagen, vliegtuig, bestelauto, eigen vervoer of de fiets. Het maakt de verzekeringsmaatschappij niet uit zolang het een zakelijke schade is aan uw goederen. Natuurlijk zullen de meeste goederen worden vervoerd door bedrijven die daarvan hun beroep hebben gemaakt; de beroepsvervoerder. Maar ook dan zal een premie transportverzekering goed besteed zijn.

De schadevergoeding die u van die beroepsvervoerders krijgt is namelijk heel laag. Vaak niet hoger van € 3,50 per kilo. Zijn uw goederen dus minder dan deze vergoeding dan is het verzekeren van transport via een winkelverzekering dus zinvol.

Een winkelverzekering en aansprakelijkheid verzekeringspakket

Combineer winkelverzekering en aansprakelijkheid polissen in één pakket. Het scheelt veel premie en er zijn geen dubbele verzekeringen. Ook geven verzekeringsmaatschappijen nog kortingen en extra lage premies. Let er ook op dat er maar één keer een eigen risico bedrag wordt gevraagd. Het zijn juist deze verbogen clausules die een winkelverzekering en aansprakelijkheid te duur kunnen maken.

Denk ook aan preventie bij Winkelverzekering en aansprakelijkheid

Preventie in winkel is vermoedelijk nog belangrijker dan de winkelverzekering en aansprakelijkheid verzekering zelf. Het verlies aan imago door een nare gebeurtenis kan grote invloed hebben op de toekomstige omzet. Preventie om schade te voorkomen is dus cruciaal. Verzekeraars willen daar – natuurlijk – graag bij mee helpen. Zij kunnen daarom ook actief worden betrokken bij het oplossen van de risico’s. Wij hebben een jarenlange ervaring met de meest gevoelige preventie-oplossingen. Neem even een stapje terug en kijk kritisch waar risico’s u geld kunnen kosten. Of laat ons meekijken.

Voordeelpakket winkelverzekering

De volgende verzekeringen kunnen wij in één winkelverzekering pakket plaatsen. Let op dit zijn dus geen arbeidsvoorwaarden verzekeringen. Bij de opsomming hieronder kijken we alleen naar de financiële risico’s die een (web)winkel bedrijf kan ervaren als er schade is “door een van buitenkomend onheil“. Dat lijkt een heldere uitleg maar samen met de uitsluitingen is het verstandig vooraf goed te kijken welke risico’s wel/niet verzekerd zijn.

 1. Aansprakelijkheid winkel verzekeringen
 2. Werknemersschade
 3. Bedrijfsschadewinkel verzekeringen
 4. Geldverzekering
 5. Inventaris
 6. Goederen
 7. Huurdersbelang in gehuurd pand
 8. Bedrijfsrechtsbijstand
 9. Rechtsbijstand personeel
 10. Auto’s en vrachtwagens
 11. Aanhangwagens
 12. Werkmaterieel verzekering (heftrucks e.d.)
 13. Elektronica verzekering (inclusief computers)
 14. Opstal verzekering
 15. Milieuschade verzekering
 16. Eigen vervoer en transport verzekering

Premie online berekening

Winkel verzekeringen - premie online Bedrijfsaansprakelijkheid - premie aanvraag Inventaris en goederen - premie aanvraag Gebouwen verzekering - premie Bedrijfsschade verzekering - premie aanvraag Bedrijfsrechtsbijstand verzekering - premie Werkgeversaansprakelijkheid premies Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Video Winkelverzekering en aansprakelijkheid

Er zijn veel verschillende risico waar bij winkel aan gedacht moet worden. Hieronder bijvoorbeeld een pop-up winkel verzekeringspakket.