42e-weeksmelding bij een zieke werknemer

42e-weeksmelding is in een verzuimdossier voor een werkgever een belangrijke stap om te nemen.

Verzuimverzekeringen offertes

Doel 42e-weeksmelding

Als uw werknemer ziek is, werkt u samen met de bedrijfsarts of de bedrijfsarts om hem of haar zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Uw bedrijfsarts of arbodienst maakt binnen 6 weken een Probleemanalyse en een Plan van aanpak. UWV en de WGA verzekeraar houdt zich tijdens de re-integratie op de achtergrond. Zij willen alleen weten dát uw werknemer ziek is.

Dat geeft u aan hen door met een zogenaamde 42e-weeksmelding.

Diverse ziekte periodes

Is uw werknemer meer periodes kort na elkaar ziek geweest? Dan kunt u deze periodes soms bij elkaar optellen om tot de 42e-weeksmelding te komen. Dit geldt als de werknemer tussendoor korter dan 4 weken helemaal beter was. De 1e ziektedag kan dus al langer dan 42 weken geleden zijn.
Is uw werknemer vier weken of langer helemaal beter geweest? Dan begint periode tot de 42e-weeksmelding opnieuw.

Opschorten WIA beoordeling bij 42e-weeksmelding

Ongeveer 25 procent van de werknemers die 42 weken ziek zijn, vraagt een jaar later een WIA-uitkering aan. Bij een negatieve beoordeling van de re-integratie-inspanningen wordt de WIA-beoordeling opgeschort.
De 42e-weeksmelding is dus cruciaal in elk verzuimdossier.

42e-weeksmelding

Let op. WGA-verzekeraars die ook de loondoorbetalingsverplichting met een verzuimverzekering hebben verzekerd, zijn meestal wel attent genoeg om intern die 42-weeksmelding te verzorgen. Verzuim offerte aanvragen

Audio

Verplichte 42e-weeksmelding aan verzekeraars

Maar als de WGA verzekeraar verder niet betrokken is bij het verzuim dossier dan ontbreekt die informatie en is er financieel een probleem als de werknemer onverhoopt een WIA uitkering toegekend krijgt door het UWV. Het tijdig kunnen inzetten van op werkhervatting gerichte acties was voor verzekeraars de belangrijkste reden om werkgevers volgens de polisvoorwaarden van de collectieve WIA-verzekering en WGA Eigen Risico-verzekering te verplichten een 42-weeksmelding schademelding rond de 42e ziekteweek aan de verzekeraars te doen.

Premie online berekenen

Verzuimverzekeringen offertes Arbeidsongeschiktheid collectief offerte Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Bedrijfsrechtsbijstand premie berekenen Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Video verzuimproces