Wat is een oproepkracht?

oproep

Eigenlijk zijn oproepkrachten meer een containerbegrip voor werknemers die een ‘losse’ arbeidsrelatie hebben met een werkgever.

WGA – Wat is een oproepkracht?

Voorbeelden daarvan zijn het nul-urencontract en het minimum/maximum-contract. De ziektewetpremie kan op de werkgever worden verhaald door het UWV. Deze groep vormt natuurlijk ook een bijzondere groep voor de WGA eigenrisicodragers en de Ziektewet.

Maar wanneer is er sprake van een arbeidsovereenkomst volgens de UWV?

  1. men is verplicht om de arbeid zelf te verrichten
  2. er is een gezagsverhouding tot de werkgever
  3. Loon wordt uitbetaald aan de werknemer

Dit betekent dat wanneer een oproepkracht ziek uit dienst gaat, of binnen 28 dagen na einde dienstverband ziek wordt (nawerking van de Ziektewet), UWV nagaat of er sprake is geweest van een arbeidsverhouding. Dan zal het UWV de premie bij de werkgever verhalen.

Ook voor oproepkrachten met een voorovereenkomst (oproepkrachten met een voorovereenkomst zijn niet verplicht aan een oproep gehoor te geven), geldt dit. Als een werknemer, die een voorovereenkomst heeft, ziek wordt tijdens de oproepperiode, heeft hij tot het einde van die periode recht op loondoorbetaling. Mocht hij ziek blijven na het aflopen van de oproepperiode, dan heeft hij recht op een Ziektewetuitkering.

Op welke wijze wordt het aantal uren berekend?

Er zijn immers niet vaak vaste uren bij een oproepcontract. Er kan onduidelijkheid ontstaan over de vraag wat het aantal uren is waarover de Ziektewetuitkering berekend moet worden. Wettelijk is bepaald dat er wordt gekeken naar het gemiddeld aantal gewerkte uren in 13 weken voorafgaand aan de ziekmelding.

Premie online berekenen

Bedrijfsaansprakelijkheid - premie op maat Beroepsaansprakelijkheid alle premies online Werknemersschade verzekering Bedrijfsrechtsbijstand premie berekenen Cyber en DataRisk - Direct premie berekenen Handige professionele bedrijven checklist Overzicht alle bedrijven verzekeringen