DGA afkoop met korting Eigen Beheer pensioen in 2017. Een voorbeeld

directieDe DGA kan zijn pensioen in eigen beheer in 2017 afkopen met een aanzienlijke pensioenkorting. De staat hoopt daarmee veel geld binnen te krijgen. Het moet nog duidelijk worden of er werkelijk heel veel DGA’s deze rigoureuze stap zullen nemen. Het betalen van de afkoopsom kan in 2017 weliswaar met een aanzienlijke korting van 34,5%; maar er zullen niet veel DGA’s dit geld ook daadwerkelijk op de plank hebben liggen.

Een optie om dat geld ook daadwerkelijk vrij te maken kan door in 2016 de waarde van een externe pensioenpolis naar de BV te halen. Dat lijkt een mooie actie maar er zijn een veel nadelen aan verbonden:

 1. De actie moet met toestemming van de partner gebeuren. of zij staat te trappelen mee te gaan met deze stap valt te bezien.
 2. In 2007 hebben een groep DGA’s ervoor gekozen de pensioenverzekering onder de Pensioenwet te laten vallen. Overdracht is dan niet mogelijk.
 3. Veel pensioenpolissen kennen een flink vast gegarandeerd rendement van 3%. Dat is in deze tijd niet een recht om snel op te geven. Zeker als je bedenkt dat dit recht geldt tot de pensioendatum.
 4. Andere verzekeringselementen van zo’n pensioenverzekering gaan door de afkoop verloren. Denk aan premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid en het verzekerde partner- en wezenpensioen.
 5. Er is vaak gekozen voor een pensioenverzekering juist om als “zeker” tegengewicht te dienen aan het risicovolle pensioenopbouw in Eigen Beheer. Het fiscale voordeel van de afkoop lijkt aantrekkelijk maar de uitgestelde pensioenheffing van het pensioenkapitaal is ook niet te versmaden.
 6. Bij de toekomstige uitkeringen kunnen de lage IB tarieven weleens ruimschoots opwegen tegen de kortingsworst die nu in 2017 door de overheid wordt voorgehouden.

Een voorbeeld van de gefaciliteerde afkoop met korting in 2017 ziet er als volgt uit.
Stel:

 • Economische waarde € 912.398
 • Fiscale waarde € 320.751

Bij afkoop in 2017 vormt de fiscale waarde van € 320.751 het uitgangspunt voor de vaststelling van de grondslag voor de loonbelasting.
Uitsluitend op de fiscale (balans)waarde zoals die luidde op 31 december 2015 (i.c. € 300.000) wordt een korting verleend van 34,5%.

 • Verschuldigde loonbelasting (maximaal) (100% – 34,5%) x € 300.000 x 52%: € 102.180
 • Verschuldigde loonbelasting (maximaal) 100% x (€ 320.751 – € 300.000) x 52%: € 10.790
 • Totaal € 112.970 Er is geen revisierente verschuldigd.

https://www.doorneweerd.nl/wp-content/uploads/2017/01/Pensioenverzekering-DGA.mp3
(Tips en informatie rondom de pensioenverzekering voor de DGA. 13 minuten.)

 

Premieberekeningen