Aansprakelijkheid advocaten – een fraai voorbeeld

Bij de aansprakelijkheid advocaten wordt vaak gedacht aan procedurele fouten die gemaakt kunnen worden, zoals

  1. het te laat instellen van hoger beroep of
  2. het nalaten een bepaald verweer te voeren.

Beroepsaansprakelijkheid advocaat 9 aansprekende voorbeelden. Maar ook op andere vlakken kan wel eens wat mis gaan.

Hier een voorbeeld aansprakelijkheid advocaten

Aansprakelijkheid advocatenDe aanleiding in de rechtszaak die ik hier wil bespreken is een echtscheidingsprocedure waarbij een advocaat de vrouw van het echtpaar bijstaat. Tijdens die echtscheidingsprocedure heeft de vrouw beslag laten leggen op de sieraden die op dat moment in een bankkluis liggen. Wanneer de echtscheiding wordt uitgesproken worden de sieraden door de rechtbank aan de vrouw toebedeeld. Case closed zou je denken.

Advocaat maakt een vergissing

Helaas maakt de advocaat een vergissing wanneer zij een poos later aan een gerechtsdeurwaarder de opdracht geeft om de inhoud van de kluis aan de ex-man van de vrouw te geven. Erg vervelend, zeker wanneer blijkt dat de ex-man niet van plan is de sieraden terug te geven. Aansprakelijkheid advocaten komt als snel in zicht.

Enkele jaren later daagt de vrouw haar voormalige advocaat voor de rechter en vordert vergoeding van alle schade die zij heeft geleden en lijdt als gevolg van het handelen van de advocaat, o.a. de getaxeerde waarde van het goud, buitengerechtelijke incassokosten en immateriële schadevergoeding.

1. Maar….. Geen verjaring helaas

In eerste plaats beroept de advocaat zich op verjaring van de vordering tot vergoeding van schade. Omdat niet aannemelijk gemaakt kan worden dat de vrouw al enkele jaren eerder met zowel de schade als de aansprakelijke partij bekend is geworden, wordt het verjaringsverweer verworpen.

2. Maar….. Er is weldegelijk schade

In de tweede plaats betwist de advocaat dat de vrouw schade heeft geleden omdat zij met de uitspraak van de rechtbank indertijd – waarbij immers de sieraden aan haar zijn toebedeeld – in de hand, de vordering bij haar ex-man kan neerleggen. Uit stukken blijkt echter dat dit een aantal keren geprobeerd is maar dat de ex-man zijn medewerking om onduidelijke redenen weigert. De rechtbank is van mening dat de advocaat onvoldoende kan onderbouwen dat de vrouw geen schade heeft geleden.

De advocaat moet schade vergoeden

De advocaat is toerekenbaar te kort geschoten en is daarmee aansprakelijk voor de ontstane schade. Indien de sieraden niet aan de ex-man zouden zijn afgegeven, zouden deze nu immers in het bezit zijn van de vrouw. De vordering wordt toegewezen waardoor de advocaat de schade moet vergoeden.

Verweerkosten

Aansprakelijkheid advocaten is niet alleen een risico dat er een schade claim komt; ook de verweer tijd en kosten zijn fors. De emotionele belasting gaan we maar even aan voorbij maar menig advocaat vertelt om de heftige emotie die er soms komt kijken bij een “eigen” proces.

Inloop – uitloop

De aansprakelijkheid advocaten kan ook enkele jaren later nog een staartje krijgen. Een schade is niet alleen vervelend voor de klant maar zeker ook voor de advocaat in kwestie. Hier kunt u de gehele uitspraak teruglezen.

Aansprakelijkheid

Laat uw reactie achter