Aansprakelijkheid Heftruck verzekering – Ik ben Pieremotje

Aansprakelijkheid Heftruck verzekering aanschaffen voelt als een overbodige luxe. Maar u doet er goed aan een heftruck zeker te verzekeren. De Aansprakelijkheid Heftruck verzekering kan niet alleen voor uzelf een flinke kostenpost door een aansprakelijkheidsclaim schelen; ook een slachtoffer kan erg geholpen zijn met het correct verzekeren. Hieronder een voorbeeld van een schade door een eenvoudige lichte palletheftruck.

“Ik ben Pieremotje”

Aansprakelijkheid Heftruck verzekering

Op een werkvloer stond een palletheftruck, zoals u hiernaast ziet. Twee metselaars waren daar in opdracht aan het werk. De vloer was oneffen en dus had hun baas gezegd dat ze die heftruck niet konden gebruiken. “Ja doei” zei die metselaar “Ik ben Pieremotje (Gronings) dus ga die heftruck wel gebruiken” Die Big-Bag met puin moest toch worden verplaatst. De heftruck pakt de Big-Bag op en valt tijdens het rijden om op de voet van één van de twee metselaars. Zijn voet werd verbrijzeld en hij krijgt een lang revalidatietraject en dus enorme letselschade kosten. De rechter gaf de directe baas en de hoofdaannemer de schuld. Ze hadden beter moeten opletten. Uit het vonnis blijkt dat er niet een gewone Aansprakelijkheid Heftruck verzekering gesloten was.

Premie aansprakelijkheid Heftruck verzekering berekenen

Heftruck premie berekenen

De Wettekst Aansprakelijkheid Heftruck verzekering

De bezitter van een motorrijtuig en degene aan wie het kenteken voor een motorrijtuig is opgegeven, is verplicht voor het motorrijtuig een verzekering af te sluiten en in stand te houden welke aan de bij en krachtens deze wet gestelde bepalingen voldoet (wettelijke aansprakelijkheid), indien dat motorrijtuig op een weg wordt geplaatst of daarmee op een weg wordt gereden, indien buiten een weg met dat motorrijtuig op een terrein aan het verkeer wordt deelgenomen of indien voor dat motorrijtuig een kentekenbewijs is afgegeven. Een kentekenplicht trekkers is dus een logisch vervolg op deze wet.

Audio werkmaterieel

Mondelinge toelichting werkmaterieel verzekeringen

WAM verzekering geen dekking bij:

  • Schade veroorzaakt met een gestolen heftruck;
  • Schade aan vervoerde zaken of aan de bestuurder;
  • Schade bij bepaalde gelegenheden, zoals het deelnemen aan snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsritten en – wedstrijden waarvoor een vergunning is afgegeven. Oftewel geen “geintjes” op een vrijdagmiddag.
  • Opzet en bewuste roekeloosheid zijn uitgesloten.

Wettelijke aansprakelijkheid heftruck verzekering

De premie berekenen heftruck verzekering voor de wettelijke Aansprakelijkheid Heftruck verzekering wordt vaak bepaald aan de hand van de oorspronkelijke cataloguswaarde. De gedachte hierachter is dat de cataloguswaarde en het vermogen van het heftruck een sterke relatie hebben. Meer motorvermogen betekent vaak zwaarder werkmaterieel die meer schade kan aanrichten. En dus is vraagt de verzekeringsmaatschappij meer premie.

Casco dekking

Diezelfde cataloguswaarde wordt gebruikt voor de casco premie van een Aansprakelijkheid Heftruck verzekering . Let daarbij vooral op de vergoeding van de waarde in de eerste drie jaar. Een goede nieuwwaarde regeling is één van de belangrijkste punten om heftruckverzekering  met elkaar te vergelijken. Als na twee jaar het werkmaterieel total-loss is dan is een nieuwwaarde regeling heftruckverzekering  nodig om weer fatsoenlijk werkmaterieel te kopen ter vervanging van het verwoeste werkmaterieel.

Beperkt Casco

Bij de premie berekenen heftruck verzekering van de Beperkt casco premie wordt de dagwaarde aangehouden. Beperkt casco heftruckverzekering keert, simpel gezegd uit bij brand en diefstal. Later gaan we die uitgebreide extra dekking nog eens extra bekijken want vaak kan een wettelijke aansprakelijkheidsdekking bij een heftruckverzekering met een kleine bijbetaling worden uitgebreid met beperkt casco.

Premie online berekening

Tractorverzekering premie berekenen Graafmachine premie berekenen Laadschop - shovel premie berekenen Bulldozer premie berekenen Hoogwerker premie berekenen Hijskraan premie opvragen online Heftruck premie berekenen Verreiker premie berekenen Werkmaterieel particulier online premie Adviseurswijziging bestaande verzekering

Video