Hoogwerker verzekering – direct online 2019 premie

De hoogwerker verzekering is een verzekering die de belangrijkste risico’s in het verkeer en tijdens het werk verzekerd. Naast de basis Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering en Brand – Diefstal verzekering zijn er ook diverse uitbreidingsmodules toe te voegen. Deze professionele hoogwerker verzekering bij een gerenommeerde werkmaterieel verzekeringsmaatschappij is inclusief beheer en service; ook ‘s avonds en in het weekend.


Kies verzekering voor premieberekening


i

Geef de waarde


i

Indicatie maandpremie: €


i


Gegevens bedrijf

Gegevens werkmaterieel

Het gebruik

Verzekeringsvragen

Slotvragen

Download verzekeringsvoorwaarden en brochure


Toelichting hoogwerker verzekering

Kabelschade
Soepele diefstal beveiligingseisen
Incidentele verhuur toegestaan
Professionele verhuur (onder voorwaarden)
Beheer en schadeservice avond & weekend
Gereedschappen, accessoires, lading en bestuurder mee te verzekeren

1. Wettelijke aansprakelijkheid WA

Wettelijke aansprakelijkheid WA hoogwerker verzekering is voor de schade die u met uw werkmaterieel aan anderen toebrengt. Deze verzekering is overigens ook wettelijk verplicht voor een motorrijtuig zonder eigen kenteken. Deze WA hoogwerker verzekering dekt de aansprakelijkheid van de eigenaar, de bestuurder en/of de passagiers voor, door een met name genoemd werkmaterieel, veroorzaakte schade. Schade aan het werkmaterieel zelf, of aan de bestuurder toegebracht, is uitgesloten. Wilt u die ook meeverzekeren dan kiest u aanvullend voor de Brand – Diefstal verzekering.

2. Brand – Diefstal verzekering

Naast de wettelijke aansprakelijkheid is de hoogwerker Brand – Diefstal verzekering bestemd een voor schadeuitkering bij

 1. brand, explosie, zelfontbranding en blikseminslag;
 2. diefstal, verduistering, joy-riding;

Brand – Diefstal verzekering wordt ook wel eens aangeduid als mini-casco polis. Deze Brand – Diefstal dekking is in tegenstelling tot volledig casco waarbij alle “van buitenkomende onheilen” zijn meeverzekerd. Dus ook bijvoorbeeld eigen fouten.

3. Cascoverzekering “All Risk”

U kunt met de hoogwerker verzekering naast de bovengenoemde wettelijke aansprakelijkheid ook extra kiezen om “alle van buitenkomende onheilen” te verzekeren. U bent verzekerd voor de schade die buiten uw schuld is ontstaan, maar ook als het schade is die door uw eigen schuld wordt veroorzaakt. De schade door vandalisme, onjuiste bediening en bijvoorbeeld grondverzakking of overstroming is dan ook meeverzekerd. Een uitgebreide casco verzekering wordt ook wel “all-risk” casco polis  genoemd.

Audio hoogwerker verzekering

Wij hebben een korte audio toelichting voor alles rondom deze hoogwerker verzekering en ander werkmaterieel.

Module: Eigen gebrek

Onder eigen gebrek wordt verstaan, machinebreuk, metaalmoeheid en materiaal- en constructiefouten. U bent dat geval met de WA hoogwerker verzekering ook verzekerd bij schade vanwege eigen gebrek vaan het werkmaterieel. Werkt het werkmaterieel plotseling niet meer, ook dan is deze schade gedekt. De machine mag meestal niet ouder zijn dan zes jaar. De voorwaarden verschillen sterk per verzekeraar.

hoogwerker verzekeringModule: Rechtsbijstand

Verzekerd is het risico dat een verzekerde bij een geschil rechtsbijstand nodig heeft. Het moet wel een geschil zijn in een op geld waardeerbaar belang. Rechtsbijstand houdt in het verstrekken van juridisch advies ter voorkoming of oplossing van (dreigend) geschil dat de verzekerde betreft. De module zorgt voor het behartigen van de juridische belangen van de verzekerde in een geschil waarin hij betrokken is geraakt. Meestal wordt de rechtsbijstand uitgevoerd door een gespecialiseerde rechtsbijstandsverzekeraar, zoals de DAS, SRK of ARAG.

Module: Schadeverzekering Bestuurder

Deze aanvullende module op de hoogwerker verzekering geeft recht op vergoeding van de schade die de bestuurder lijdt. Onder schade wordt verstaan: schade ten gevolge van letsel of benadeling van de gezondheid, al dan niet de dood ten gevolge hebbend.
Verzekerd zijn bijvoorbeeld verkeersongevallen. Een verkeersongeval, is een botsing, aan- of overrijding waarbij het bestuurder van het werkmaterieel is betrokken.
Maar ook andere ongevallen zijn verzekerd. De verzekeringsvoorwaarden geven de exacte omschrijving van die ongevallen.

Verhuur aan derden

Als u het werkmaterieel verhuurt bent u meestal gewoon verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid. Ook als het slechts incidenteel gebeurd. Maar gedurende de periode dat het werkmaterieel wordt verhuurd, is er geen dekking voor Brand – Diefstal schade als gevolg van diefstal. Ook geldt bij schade gedurende de periode dat het werkmaterieel wordt verhuurd, een iets hoger eigen risico. Dit eigen risico geldt dan voor zowel de aansprakelijkheidsdekking als de Brand – Diefstal dekking. Wordt u ingehuurd als machinist dan is er geen sprake van verhuur maar “gewone” bedrijfsuitoefening met het werkmaterieel.

Gereedschappen

Het is goed mogelijk dat u bijzondere gereedschappen heeft in het werkmaterieel dat u wil mee te verzekeren. Standaard is gereedschap niet meeverzekerd op een werkmaterieelverzekering. U kunt dit risico ook aparte gereedschappen (Eigen bedrijfsuitrusting) verzekering. Klik hier voor de premie.

Uitsluitingen hoogwerker verzekering

Zeker zo interessant is het bekijken van de uitsluitingen in de verzekeringsvoorwaarden. Hieronder een aantal voorbeelden van mogelijke uitsluitingen voor Brand – Diefstal verzekering en het volledig casco gedeelte. Vrijwel elke verzekeraar hanteert deze uitsluitingen.

 1. Opzet of roekeloosheid. Uitgesloten is schade veroorzaakt door opzet, al dan niet bewuste roekeloosheid of al dan niet bewuste schuld van de verzekerde zelf.
 2. Onvoldoende onderhoud. Uitgesloten is schade die het gevolg is van de verzekerde te verwijten ernstig gebrek aan onderhoud van het werkmaterieel. Oftewel, onderhoud het werkmaterieel goed. Verplicht jaarlijks onderhoud is niet altijd verplicht.
 3. Normale slijtage is uitgesloten bij een hoogwerker verzekering. Uitgesloten is schade bestaande uit herstelkosten bij normale slijtage.
 4. Drank en drugs gebruik maar ook het gebruik van het werkmaterieel voor andere doeleinden (stunten, racen, etc.) kan ook tot verlies van een schade-uitkering leiden.

De vergelijking hoogwerker verzekering

Wij beoordelen een hoogwerker verzekering en de verzekeraars op de volgende punten:

✔️ Premie

✔️ Eigen risico bedrag

✔️ Poliskosten

✔️ Schadeafhandeling

✔️ Branche kennis en voorwaarden

✔️ Avond en weekend service

De uitkomst van onze maandelijkse vergelijkingen van verzekeringen resulteert in een voorstel voor een hoogwerker verzekering die met onze kennis en ervaring de beste prijs / kwaliteit verhouding geeft. Wij houden daarbij ook rekening met gewogen verschillen tussen de wettelijke aansprakelijkheidsdekking en de All Risk Casco verzekering inclusief alle extra modules. Heeft u tips of andere inzichten; wij stellen uw mening dan op prijs. Wij zullen bij volgende vergelijkingen die informatie verwerken in onze vergelijkende opgave.

Poliskosten en winstopslag verzekeraar

Elke verzekeraar hanteert een kosten en winstopslag. Die poliskosten en de premie kunnen jaarlijks verschillen en hangen af van het aantal landelijke schadeclaims en prognose van de verwachte claims en bijkomende kosten. Uw eigen schadeclaim heeft geen gevolgen voor de hoogte van uw persoonlijke vervolgpremie. De genoemde premie is altijd inclusief alle kosten. Wij vergelijken alleen gerenommeerde verzekeraars met een goede trackrecord en een stabiel premie en voorwaarden niveau.

Onze provisie-inkomsten

Onze inkomsten bedragen een vast percentage van 15% van de premie zonder assurantiebelasting. Dit percentage is marktconform en is bestemd voor de werkzaamheden zoals aanvraag, beheer, controle en schadeafhandeling. De genoemde premie is altijd inclusief deze provisieopslag. Wij zijn onafhankelijk van verzekeraars en hebben geen omzetverplichtingen of specifieke provisieafspraken.

Schade hoogwerker verzekering

Is er een zaakschade bij een ander, letselschade of een casco schade, en is die schade verzekerd, dan zorgen wij dat de verzekeringsmaatschappij snel uitbetaald. Kapot werkmaterieel betekent immers dat er niet mee gewerkt kan worden. Vervangend vervoer en snelle reparatie is dus van groot belang. Daarom zijn wij ook ‘s avonds en in het weekend goed bereikbaar.

Benamingen hoogwerker verzekering

Deze premieopgave is ook van toepassing op de volgende soorten hoogwerkers:

 1. Schaarhoogwerker verzekering
 2. Telescoophoogwerker verzekering
 3. Knikarmhoogwerker verzekering
 4. Spinhoogwerker verzekering

Speciale premies kunt u opvragen via deze hoogwerker maatwerk pagina voor een autohoogwerker verzekering, een rupshoogwerker verzekering en een vrachtwagenhoogwerker verzekering.

Hoogwerker merken

Deze onlineofferte voor de verzekering kan ook worden gebruikt voor de volgende typen:

 1. Upright hoogwerker verzekering
 2. Genie hoogwerker verzekering
 3. Grove hoogwerker verzekering
 4. Hatz hoogwerker verzekering
 5. Hyster hoogwerker verzekering
 6. Yale hoogwerker verzekering
 7. Caterpillar hoogwerker verzekering
 8. Manitou hoogwerker verzekering
 9. Hoogwerken wikipedia.