Bulldozer verzekering – direct online 2019 premie

De bulldozer verzekering is een verzekering die de belangrijkste risico’s in het verkeer en tijdens het werk verzekerd. Naast dBulldozer verzekering basis Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering, Brand – Diefstal dekking en casco dekking zijn er ook diverse uitbreidingsmodules toe te voegen. Deze professionele bulldozer verzekering bij een gerenommeerde werkmaterieel verzekeringsmaatschappij is inclusief beheer en service; ook ‘s avonds en in het weekend.


Kies verzekering voor premieberekening


i

Geef de waarde werkmaterieel


i

Premie per maand €

Premie per jaar €


i


Bedrijfsinformatie

Soort werkmaterieel

Eigenaar en bestuurder

Gebruik werkmaterieel:

Verzekeringsvragen

Financieel en incasso

Slotvragen

Wij verzoeken u de vragen niet alleen voor u zelf in te vullen maar ook voor de andere belanghebbenden bij deze verzekering. Met belanghebbenden bedoelen wij de:
- meeverzekerden
- leden van de maatschap;
- medevennoten;
- statutair directeur(en)/bestuurders;
- aandeelhouders met een belang van 25% of meer en hun statutair directeur(en)/ bestuurder(s).

Download verzekeringsvoorwaarden en brochure


Toelichting bulldozer verzekering

Kabelschade en ondergrondse schade
Soepele diefstal beveiligingseisen
Incidentele verhuur toegestaan
Professionele verhuur (onder voorwaarden)
Beheer en schadeservice avond & weekend
Gereedschappen, accessoires, lading en bestuurder mee te verzekeren

1. Wettelijke aansprakelijkheid WA

Wettelijke aansprakelijkheid WA bulldozer verzekering is voor de schade die u met uw werkmaterieel aan anderen toebrengt. Deze verzekering is overigens ook wettelijk verplicht voor een motorrijtuig zonder eigen kenteken. Deze WA bulldozer verzekering dekt de aansprakelijkheid van de eigenaar, de bestuurder en/of de passagiers voor, door een met name genoemd werkmaterieel, veroorzaakte schade. Schade aan het werkmaterieel zelf, of aan de bestuurder toegebracht, is uitgesloten. Wilt u die ook meeverzekeren dan kiest u aanvullend voor de Brand – Diefstal verzekering.

2. Brand – Diefstal verzekering

Naast de wettelijke aansprakelijkheid is de bulldozer verzekering met Brand – Diefstal dekking bestemd een voor schadeuitkering bij

  1. brand, explosie, zelfontbranding en blikseminslag;
  2. diefstal, verduistering, joy-riding;

3. Cascoverzekering “All Risk”

U kunt met de bulldozer verzekering naast de bovengenoemde wettelijke aansprakelijkheid ook extra kiezen om “alle van buitenkomende onheilen” te verzekeren. U bent verzekerd voor de schade die buiten uw schuld is ontstaan, maar ook als het schade is die door uw eigen schuld wordt veroorzaakt. De schade door vandalisme, onjuiste bediening en bijvoorbeeld grondverzakking of overstroming is dan ook meeverzekerd. Een uitgebreide casco verzekering wordt ook wel “all-risk” casco polis  genoemd.

Audio bulldozer verzekering

Wij hebben een korte audio toelichting voor alles rondom deze bulldozer verzekering en ander werkmaterieel.

Module: Eigen gebrek

Onder eigen gebrek wordt verstaan, machinebreuk, metaalmoeheid en materiaal- en constructiefouten. U bent dat geval met de WA bulldozer verzekering ook verzekerd bij schade vanwege eigen gebrek vaan het werkmaterieel. Werkt het werkmaterieel plotseling niet meer, ook dan is deze schade gedekt. De machine mag meestal niet ouder zijn dan zes jaar. De voorwaarden verschillen sterk per verzekeraar.

Module: Ondergrondse schade

Dit is de bulldozer verzekering dekking voor (de aansprakelijkheid voor) schade aan ondergrondse zaken zoals kabels, buizen en/of leidingen.
Bij onder de dekking valt schade aan ondergrondse zaken, zoals kabels, buizen en/of leidingen. Er geldt een hoger eigen risico. Dit eigen risico wordt niet toegepast als wordt aangetoond dat alle in het kader van de Wet Informatieuitwisseling Ondergrondse Netten (WION) vereiste voorzorgsmaatregelen zijn getroffen om schade te voorkomen.

Module: Rechtsbijstand

Verzekerd is het risico dat een verzekerde bij een geschil rechtsbijstand nodig heeft. Het moet wel een geschil zijn in een op geld waardeerbaar belang. Rechtsbijstand houdt in het verstrekken van juridisch advies ter voorkoming of oplossing van (dreigend) geschil dat de verzekerde betreft. De module op de bulldozer verzekering zorgt voor het behartigen van de juridische belangen van de verzekerde in een geschil waarin hij betrokken is geraakt. Meestal wordt de rechtsbijstand uitgevoerd door een gespecialiseerde rechtsbijstandsverzekeraar, zoals de DAS, SRK of ARAG.

Module: Schadeverzekering Bestuurder

Deze aanvullende module op de bulldozer verzekering geeft recht op vergoeding van de schade die de bestuurder lijdt. Onder schade wordt verstaan: schade ten gevolge van letsel of benadeling van de gezondheid, al dan niet de dood ten gevolge hebbend.
Verzekerd zijn bijvoorbeeld verkeersongevallen. Een verkeersongeval, is een botsing, aan- of overrijding waarbij het bestuurder van het werkmaterieel is betrokken.
Maar ook andere ongevallen zijn verzekerd. De verzekeringsvoorwaarden geven de exacte omschrijving van die ongevallen.

Verhuur aan derden

Als u het werkmaterieel verhuurt bent u meestal gewoon verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid op de bulldozer verzekering. Ook als het slechts incidenteel gebeurd. Maar gedurende de periode dat het werkmaterieel wordt verhuurd, is er geen dekking voor Brand – Diefstal schade als gevolg van diefstal. Ook geldt bij schade gedurende de periode dat het werkmaterieel wordt verhuurd, een iets hoger eigen risico. Dit eigen risico geldt dan voor zowel de aansprakelijkheidsdekking als de Brand – Diefstal dekking. Wordt u ingehuurd als machinist dan is er geen sprake van verhuur maar “gewone” bedrijfsuitoefening met het werkmaterieel.

Gereedschappen

Het is goed mogelijk dat u bijzondere gereedschappen heeft in de bulldozer dat u wil mee te verzekeren. Standaard is gereedschap niet meeverzekerd op een bulldozer verzekering. U kunt dit risico ook aparte gereedschappen (Eigen bedrijfsuitrusting) verzekering. Klik hier voor de premie.

Uitsluitingen verzekering

Zeker zo interessant is het bekijken van de uitsluitingen in de verzekeringsvoorwaarden van de bulldozer verzekering. Hieronder een aantal voorbeelden van mogelijke uitsluitingen voor Brand – Diefstal verzekering en het casco gedeelte. Vrijwel elke verzekeraar hanteert deze uitsluitingen.

  1. Opzet of roekeloosheid. Uitgesloten is schade veroorzaakt door opzet, al dan niet bewuste roekeloosheid of al dan niet bewuste schuld van de verzekerde zelf.
  2. Onvoldoende onderhoud. Uitgesloten is schade die het gevolg is van de verzekerde te verwijten ernstig gebrek aan onderhoud van het werkmaterieel. Oftewel, onderhoud het werkmaterieel goed. Jaarlijks onderhoud is niet altijd verplicht op een bulldozer verzekering.
  3. Normale slijtage is uitgesloten bij een bulldozer verzekering. Uitgesloten is schade bestaande uit herstelkosten bij normale slijtage.
  4. Drank en drugs gebruik maar ook het gebruik van het werkmaterieel voor andere doeleinden (stunten, racen, etc.) kan ook tot verlies van een schade-uitkering leiden.

De vergelijking bulldozer verzekering

Wij beoordelen een bulldozer verzekering en de verzekeraars op de volgende punten:

✔ Premie

✔ Eigen risico bedrag

✔ Poliskosten

✔ Schadeafhandeling

✔ Branche kennis en voorwaarden

✔ Avond en weekend service

De uitkomst van onze maandelijkse vergelijkingen van verzekeringen resulteert in een voorstel voor een bulldozer verzekering die met onze kennis en ervaring de beste prijs / kwaliteit verhouding geeft. Wij houden daarbij ook rekening met gewogen verschillen tussen de wettelijke aansprakelijkheidsdekking en de All Risk Casco verzekering inclusief alle extra modules. Heeft u tips of andere inzichten; wij stellen uw mening dan op prijs. Wij zullen bij volgende vergelijkingen die informatie verwerken in onze vergelijkende opgave van een bulldozer verzekering.

Poliskosten en winstopslag verzekeraar

Elke verzekeraar hanteert een kosten en winstopslag. Die poliskosten en de premie kunnen jaarlijks verschillen en hangen af van het aantal landelijke schadeclaims en prognose van de verwachte claims en bijkomende kosten. Uw eigen schadeclaim heeft geen gevolgen voor de hoogte van uw persoonlijke vervolgpremie. De genoemde premie op de bulldozer verzekering is altijd inclusief alle kosten. Wij vergelijken alleen gerenommeerde verzekeraars met een goede trackrecord en een stabiel premie en voorwaarden niveau.

Onze provisie-inkomsten

Onze inkomsten bedragen een vast percentage van 15% van de premie van de bulldozer verzekering zonder assurantiebelasting. Dit percentage is marktconform en is bestemd voor de werkzaamheden zoals aanvraag, beheer, controle en schadeafhandeling. De genoemde premie is altijd inclusief deze provisieopslag. Wij zijn onafhankelijk van verzekeraars en hebben geen omzetverplichtingen of specifieke provisieafspraken.

Schade

Is er een zaakschade bij een ander, letselschade of een casco schade, en is die schade verzekerd, dan zorgen wij dat de verzekeringsmaatschappij snel uitbetaald. Kapot werkmaterieel betekent immers dat er niet mee gewerkt kan worden. Vervangend vervoer en snelle reparatie is dus van groot belang om verzekerd te worden op de bulldozer verzekering. Daarom zijn wij ook ‘s avonds en in het weekend goed bereikbaar.

Typen Bulldozer verzekering:

Speciale premies kunt u opvragen via deze bulldozer maatwerk pagina.

Premies online

Tractor premieberekening Laadschop – shovel premieberekening Hoogwerker premieberekening Hijskraan premie opvragen online Heftruck premieberekening Graafmachine premieberekening Verreiker premieberekening Werkmaterieel overig online aanvragen Informatie werkmaterieel verzekering