Personeelsschade verzekering tips en premies 2021

Een personeelsschade verzekering is een onmisbare verzekering voor werkgevers. Op een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering kan weliswaar voor extra dekking voor personeelsschade worden meeverzekerd. Ook kan er gekozen worden voor een zelfstandige personeelsschade verzekering met een complete verzekeringsdekking.

Laten we nog even eerst kijken naar de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Als u aansprakelijk bent voor schade aan zaken of letselschade dan keert de verzekeringsmaatschappij die schade uit.

Werknemersschade verzekering

Niet aansprakelijk?

Maar als u niet aansprakelijk bent? Dan kan een werknemer toch wel degelijk schade hebben. Bijvoorbeeld omdat het eigen schuld is waar u als werkgever niet aansprakelijk voor bent. Die verzekeringsmaatschappij zal dan dus ook niet uitkeren op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Dat doet de verzekeraar wel als de personeelsschade verzekering is meeverzekerd.

Wie zijn verzekerd op de personeelsschade verzekering

personeelsschade verzekering

Niet alleen gaat het dan om mensen die bij u in loondienst zijn maar om iedereen die voor u werkt. Denk bijvoorbeeld eens aan ondergeschikte zzp’ers, uitzendkrachten en stagiaires die voor u werken. Ook deze kunnen schade lijden waar u niet aansprakelijk voor bent maar waarbij het toch verstandig is, via uw verzekering, deze schade te vergoeden. Deze extra dekking kan dus verstandig zijn om werknemers een vergoeding te geven als zij schade hebben.

Wanneer een vergoeding?

Ze krijgen een vergoeding voor schade aan hun spullen en als er letselschade is. Natuurlijk moet dat wel tijdens het werk gebeuren of in het verkeer. In dat laatste geval als ze bestuurder of passagier zijn. Het maakt niet uit of dat in het openbaar vervoer is, (bestel)auto of als voetganger. Er is zelfs dekking tijdens bedrijfsuitjes en zakelijke reizen. Ook woonwerk kan worden verzekerd. Soms verschilt dat laatste per verzekeringsmaatschappij dus laat u goed voorlichten over deze personeelsschade verzekering.

Uitsluitingen?

Zoals bij elke personeelsschade verzekering is opzet natuurlijk uitgesloten. Ook bij overmatig drankgebruik kan een verzekeraar moeilijk doen over een uitkering. Maar stommiteiten zijn natuurlijk wel gewoon altijd meeverzekerd. De werknemers krijgen dus een vergoeding van de schade maar meestal is dat schadebedrag wel gemaximeerd. Kijk even naar de polisvoorwaarden om het exacte bedrag te kennen. Ook de kosten om de hoogte van de schade te beperken is verzekerd. Maar ook de kosten om vast te stellen hoe groot de schade precies is.

Checklist

Op onze bedrijfsrisico checklijst komt u deze personeelsschade verzekering tegen. Ook een interessante casus over het Arena arrest bespreken we hier.

Productkeuzes

  1. Een basis werknemersschade verzekering dekt de schade die de werkgever volgens de wet aan uw werknemers moet vergoeden als zij schade oplopen tijdens het besturen van een motorrijtuig op het moment dat zij werk voor de werkgever aan het uitvoeren zijn.
  2. Een uitgebreide werknemersschade verzekering dekt de schade die de werkgever volgens de wet aan uw werknemers moet vergoeden als zij schade oplopen tijdens deelname aan het verkeer, ongeacht hoe zij aan het verkeer deelnemen. Het ongeval moet wel gebeuren op het moment dat zij werk voor de werkgever aan het uitvoeren zijn. Voor schade die zij krijgen tijden woon-werkverkeer is de werkgever in principe niet aansprakelijk, toch biedt verzekeraar met de uitgebreide personeelsschade verzekering vaak ook een dekking voor schadegevallen die bij woon-werkverkeer ontstaan.
  3. De meest uitgebreide personeelsschade verzekering geeft dekking – zonder dat de werkgever aansprakelijk hoeft te zijn – voor schades van werknemers tijdens alle activiteiten die met hun werk te maken hebben of tijdens woon-werkverkeer. Standaard biedt deze verzekering ook een Schadeverzekering voor inzittenden voor alle personen-, bestel- en vrachtauto’s van de werkgever. En ook een ongevallendekking die wereldwijd en 24 uur per dag geldt.

Voorbeelden

Een hovenier rijdt van het ene bedrijfspand naar het andere. Hiervoor moet hij een stuk over de provinciale weg. Door een ongelukkige stuurbeweging overkomt hem een ongeval, zo ernstig dat hij overlijdt. Zijn partner en studerende dochter blijven achter en de inkomsten van de hovenier worden gemist, zodat het erg lastig wordt om de vaste lasten en studiekosten te betalen. Gelukkig kan hiervoor een beroep op de personeelsschade verzekering worden gedaan.

Om een fabriekshal te kunnen inspecteren gebruikt een opzichter een fiets. Op één of andere manier valt hij en breekt een pols. Door de gecompliceerde breuk kan hij voorlopig niet werken. Ook is zijn bril stuk en is er kleding gescheurd.
Voor de letselschade en de schade aan zijn persoonlijke spullen kan een beroep op de personeelsschade verzekering worden gedaan. Mocht het ziekteverzuim van dien aard zijn dat er sprake is van inkomstenderving dan kan men hiervoor ook aanspraak op vergoeding op deze verzekering maken.

Na sluitingstijd van het kantoor is een schoonmaker bezig met zijn werkzaamheden. Hij betrapt hierbij een inbreker die meteen op de schoonmaker inslaat. De schoonmaker probeert zich nog te verdedigen maar kan niet voorkomen dat hij toch forse letselschade oploopt. Ook voor de letselschade kan een beroep op de meest personeelsschade verzekering worden gedaan. Eventueel verlies van inkomen is ook verzekerd.

Audio aansprakelijkheid

Premie online berekenen

Bedrijfsaansprakelijkheid – premie op maat Beroepsaansprakelijkheid alle premies online Bestuurdersaansprakelijk premie berekenen BV Bestuurdersaansprakelijk stichting/vereniging Bestuurdersaansprakelijkheid maatwerk Vervoerdersaansprakelijkheid premie online Overzicht alle bedrijven verzekeringen