Verzekering advocaat 2018 premie € 675,- per advocaat

Een verzekering advocaat hoeft niet veel te kosten. De premie en voorwaarden vergelijking hebben wij al gedaan. Prima condities en een solide verzekeraar. Uiteraard wordt voldaan aan de NOvA eisen (Voda)

Verzekeraars en premie verzekering advocaat

 1. Het berekenen premie advocaat aansprakelijkheid levert per jaar een premie vanaf € 675,- bedragen. Premie direct online voor advocaten
 2. Belangrijke verzekeraars voor dit risico zijn Allianz, Aegon, AIG, HDI-Global, Chubb, Centraal Beheer, Goudse, Markel.

✅ Geaccepteerd door NOvA
✅ Inloop kosteloos meeverzekerd
✅ Dekking waarnemende advocaten
✅ Uitgebreide kring van verzekerden
✅ Reconstructie meeverzekerd € 125.000,-
✅ Zaakschade meeverzekerd € 125.000,-


Beroepsaansprakelijkheid premies advocaat

Schadevoorbeelden advocaat

 1. verzekering advocaatHeeft u er wel eens over nagedacht wat de gevolgen kunnen zijn van het laten verjaren van een vordering?
 2. Of het niet tijdig instellen van een rechtsmiddel?
 3. Stelt u zich eens voor dat u een cliënt onjuist voorlicht over de consequenties van een concurrentiebeding en uw cliënt daardoor schade lijdt.
 4. Of dat u een internationaal contract opstelt en juist de forumkeuze en/of rechtskeuze vergeet.
 5. Heeft u wel eens verzuimd om een cliënt te wijzen op het verbeuren van een dwangsom?
 6. En nog belangrijker: wat zijn de consequenties als u onterecht wordt aangesproken?

Audio

Waarom verzekeren?

 1. Rechtspraak + wet
  1. Advocaten zijn verplicht zich te verzekeren tegen beroepsaansprakelijkheid. Daarnaast ontwikkelen de wet en vooral de jurisprudentie zich en veranderen de verplichtingen en verantwoordelijkheden van advocaten en het aansprakelijkheidsrisico.
 2. Toename in aantal en hoogte van claims
  1. Cliënten proberen steeds vaker schade of een teleurgestelde verwachting te verhalen en worden zich bewuster van hun mogelijkheden om te claimen bij de advocaat. Ook worden er steeds hogere bedragen gevorderd.
 3. Kosten van verweer
  1. Al valt u niets te verwijten, u kunt toch worden aangesproken. De kosten van verweer en de eventuele expertisekosten kunnen daarbij hoog oplopen en zijn meeverzekerd op een een verzekering advocaat.

Verschil Bedrijfsaansprakelijkheids­verzekering en de Beroepsaansprakelijkheids­verzekering?

De AVB (Aansprakelijkheids­verzekering voor Bedrijven) verzekert alleen schade aan personen of zaken, maar geen zuivere vermogensschade. Ook is letselschade meeverzekerd dus op een een verzekering advocaat. Op de fiets naar kantoor rijden en een voetganger aanrijden is dus een voorbeeld van een verzekerde gebeurtenis. Maar ook een koffiezetapparaat dat u ‘s nachts heeft aan laten staan en tot een regres leidt door de verzekeraar van de buren bij een veroorzaakte brand. Lees een koffiezetapparaat van 2,5 miljoen.

Vermogensschade

Vermogensschade bij een verzekering advocaat is een financiële schade, ontstaan door beroepsfouten van een advocaat. Met de Beroepsaansprakelijkheids­verzekering is de advocaat hiervoor verzekerd.

Combinatie

Door deze verzekeringsdekkingen te combineren bij één verzekeringsmaatschappij en de juiste beroepsaansprakelijkheidsverzekering te nemen, blokkeert u het mogelijk afschuiven van de ene verzekeringsmaatschappij naar de andere verzekeringsmaatschappij. Oftewel, u komt nooit in een discussie terecht tussen de verschillende verzekeraars.

Als naast beroepsaansprakelijkheid ook zaak- of personenschade denkbaar is als gevolg van een beroepsfout, is het dus zeker verstandig om voor één verzekeringsmaatschappij te kiezen. In veel gevallen is het nuttig om de beroepsaansprakelijkheidsverzekering te combineren met uw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. De hoofddekking is meestal de beroepsaansprakelijkheidsverzekering waar direct of later de bedrijfsaansprakelijkheid aan kan worden toegevoegd aan een verzekering advocaat.

Lees  ook: Beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaten 2018 in 15 vragen

Aansprakelijkheid

Laat uw reactie achter