Verzekering functionaris gegevensbescherming aansprakelijkheid

Een verzekering functionaris gegevensbescherming aansprakelijkheid is een polis voor beroepsaansprakelijkheid en bedrijfsaansprakelijkheid. Deze verzekering functionaris gegevensbescherming aansprakelijkheid is noodzakelijk omdat u uw eigen beroepsfouten moet verzekeren. Zeker de nieuwe AVG wet en de bijbehorende risico voor u als FG-er noodzaakt een complete dekking inclusief dit speciale risico. Zie ook Richtlijnen voor functionarissen voor de gegevensbescherming (FG’s) mei 2018

Verzekering functionaris gegevensbescherming aansprakelijkheidWelke aansprakelijkheid?

Bedrijven die verplicht (of onverplicht) een FG-er aanstellen kunnen deze functionaris aansprakelijk stellen als zij financiële vermogensschade als gevolg van fouten die de FG-er maakt. In een incidentele situatie kan er ook zaakschade of letselschade ontstaan.

Schade die ontstaat en waarbij de claim en het juridische verweer verzekert is op deze verzekering functionaris gegevensbescherming aansprakelijkheid, is overigens alleen een financiële vermogensschade. Zaakschade of letselschade wordt op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering gedekt die kan worden meeverzekerd.

Functionaris Gegevensbescherming premies

FG werkzaamheden vaak NIET verzekerd

Veel (bestaande en nieuwe) beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen kennen nog niet de speciale AVG verzekeringsdekking voor de werkzaamheden van een Functionaris Gegevensbescherming (FG). Die werkzaamheden zijn vaak uitgesloten. De risico zijn voor de meeste verzekeraars lastig in te schatten en dus is er een uitsluiting als er claims uit deze werkzaamheden te voorschijn komen.

Voorbeeld: Nationale-Nederlanden kent geen dekking voor FG-ers activiteiten voor beroepsfouten gemaakt door verzekerde juristen.

Details verzekering functionaris gegevensbescherming aansprakelijkheid

De activiteiten kunnen  verzekerd worden als ze worden meeverzekerd in een complete beroepsaansprakelijkheidsverzekering die ook een dekking geeft voor uw andere activiteiten. Al uw (overige) werkzaamheden worden verzekerd op de verzekering functionaris gegevensbescherming aansprakelijkheid. Ook als deze activiteiten het hoofdbestanddeel vormen van uw werk.

Voorbeeld.

U bent als automatiseringsdeskundige gevraagd op te treden als FG-er. Het bedrijf eis een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Uw bestaande automatiseringswerk wordt dan verzekerd voor beroepsfouten inclusief uw AVG opdracht. Het is niet mogelijk alleen uw AVG opdracht op projectbasis te verzekeren.

De verzekering functionaris gegevensbescherming aansprakelijkheid is daarmee een complete beroepsaansprakelijkheidspolis die al uw werkzaamheden verzekert.

Opzeggen en afsluiten

Soms zal, om een verzekering functionaris gegevensbescherming aansprakelijkheid verzekeringsdekking te krijgen dus de oude polis moeten/kunnen worden opgezegd. Er wordt dan voor alle activiteiten die u heeft een nieuwe beroepsaansprakelijkheidspolis gesloten. Vaak tegen zelfs lagere premies dan u momenteel betaald. Wij helpen u graag met het controleren van uw oude polis en de verschillen met ons voorstel.

Algemeen vermogensschade

Berekenen premie advocaat aansprakelijkheidEen beroepsaansprakelijkheidspolis inclusief de verzekering functionaris Gegevensbescherming aansprakelijkheid ­is een polis waarmee men het bedrijfsmatige risico afdekt van vergoeding tot vermogensschade als gevolg van onrechtmatige daad of wanprestatie. Vaak is er nog een premie nodig voor het risico van bedrijfsaansprakelijkheid en soms het bestuurdersaansprakelijkheid.

Audio beroepsaansprakelijkheid

Verschil AVB en Beroepsfouten

De Bedrijfaansprakelijkheids­verzekering (AVB) verzekert alleen schade aan personen of zaken, maar geen vermogensschade. Het grote risico van letselschade is dan meeverzekerd. Een voetganger fietsend aanrijden is dus een voorbeeld van een verzekerde gebeurtenis. Een koffiezetapparaat die brand veroorzaakt en tot een regres leidt door de verzekeraar bij een veroorzaakte brand. Lees ons artikel over een erg duur koffiezetapparaat.

Aanmelden functionaris gegevensbescherming

Sectoren met AVG aansprakelijkheidsrisico’s

• aanbestedingen
• arbeidsomstandigheden
• bedrijfseconomisch
• communicatie
• facilitair
• financiën
• HRM/P&O
• inkoop
• juridisch
• kwaliteitszorg- en managementsystemen
• logistiek
• marketing
• marktonderzoek
• organisatie
• public relations
• strategie/strategische beleidskeuzen
• veiligheid
• werving- en selectie

 


Premies online

Waarom functionaris gegevensbescherming?


Overzicht alle bedrijven verzekeringen


Aansprakelijkheid

Laat uw reactie achter