Functionaris Gegevensbescherming aansprakelijkheid verzekering

Deze Functionaris Gegevensbescherming aansprakelijkheid verzekering verzekert u tegen beroepsfouten. Deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering verzekert al uw werkzaamheden én ook de activiteiten die u uitoefent vanuit de verplichting zoals vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze verzekering verzekert niet alleen uw AVG werk maar ook uw andere werkzaamheden.

Heeft u ook werknemers in dienst of bijzondere activiteiten of bedrijven, laat ons dan een maatwerk offerte maken.


Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Indicatie jaarpremie: €

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) dekt de vermogensschade (met uw werk) die door de ondernemer of professional in de uitoefening van zijn beroep wordt veroorzaakt. De premies zijn gebaseerd op een jurist (ZZP). Overige aanvragen via deze maatwerk pagina.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Indicatie jaarpremie: €

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) dekt de materiële en letselschade (aan personen en zaken) die door de ondernemer of zijn werknemers wordt veroorzaakt.

Jaarloon. Onder jaarloon wordt verstaan: het brutoloon te verminderen met de eigen bijdrage pensioenpremie en de inleg levensloop en te vermeerderen met de bijtelling auto van de zaak, het totale bedrag dat is betaald aan leerlingen, stagiaires, tewerkgestelde uitzendkrachten, geleende krachten e.d. en € 40.000,- voor elke vennoot/eigenaar, niet verzekerd krachtens de WW.Aanvraagformulier of offerteverzoekSlotvragen

1. Na invoercontrole ontvangt u een bevestiging.
2. Na acceptatie door verzekeraar ontvangt u de polis.
3. Er is daarna nog 14 dagen extra bedenktijd.