Onze werkzaamheden bij complexe financiële producten

De wetgever schrijft voor dat wij bij bemiddeling in complexe verzekeringsproducten ons houden aan een aantal vaste protocollen die dienen ter bescherming van de consument. Wij houden ons strikt aan deze protocollen. In onderstaand traject is daar rekening mee gehouden.

Een complex financieel product is vaak een combinatie van verschillende soorten producten. Soorten producten zijn bijvoorbeeld beleggen, sparen, verzekeren of lenen. Een product is complex als de waarde van zeker één van deze producten afhangt van de ontwikkelingen in de markt. De overheid heeft daarnaast bepaalde financiële producten aangewezen als ‘complex’. Deze producten zijn geen combinatie van producten. Dit zijn bijvoorbeeld: de meeste levensverzekeringen, beleggingsfondsen, beleggingsobjecten

Complexe producten:

  • Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
  • Beleggingsverzekeringen
  • Beleggingsfonds
  • Koopsomverzekering
  • Levensverzekering
  • Lijfrenteverzekering
  • Pensioenverzekering (Werkgever)

In het algemeen mag u daarbij van ons het volgende verwachten:

Advies

1. Intakegesprek. Uw persoonlijke gegevens en die van uw gezinsleden worden aan de hand van een klantprofiel ingevoerd. Daarna maken we een uitgebreide inventarisatie van uw inkomsten en uitgaven, voorzieningen en vermogen. Onze advisering start vanaf het moment dat wij een goed beeld hebben van uw wensen én van uw financiële situatie. Dit gesprek zal ongeveer 1 uur tot 1 ½ uur duren.
2. Een advies opbouwen. Wij bespreken de verdere administratieve route en bepalen samen met u welke constructie door ons zal worden aangevraagd bij een of meerdere verzekeraars. Wij doen dit aan de hand van een analyse van uw gegevens gecombineerd met uw persoonlijke wensen.
3. Een fiscale en/of financiële analyse maken. Aan de hand van uw huidige voorzieningen kijken we welke fiscale en financiële vorm voor u het meest gunstig is.
4. Eén of meerdere offertes uitwerken. De in kaart gebrachte keuze wordt door ons aangevraagd bij een of meerdere van tevoren met u geselecteerde verzekeraars.
5. Bespreking van de offertes en berekeningen. Nadat wij de aangevraagde offertes hebben ontvangen, bespreken wij deze inhoudelijk met u.
6. Keuze uit de opgevraagde offertes. Samen met u wordt een keuze gemaakt uit de geleverde offertes. Daarbij wordt door ons uitleg gegeven van de specifieke voor- en nadelen en aandachtspunten van de diverse verzekeraars.

Bemiddeling

7. Begeleiding van het administratieve proces tot aan de polisbescheiden. Nadat u uw keuze heeft gemaakt begeleiden wij graag de verdere afhandeling van de aanvraag.
8. Controle op de afhandeling van de aanvraag bij de verzekeraar;
9. Controle en begeleiding van de eventuele medische acceptatie.

Vervolg service

10. Na het tot stand komen van de verzekering houden wij u regelmatig op de hoogte van voor u belangrijke ontwikkelingen rondom de verzekeraar en wettelijke wijzigingen zodat u een gunstige verzekering krijgt én houdt.

Premies en offertes

Bedrijfspensioen - berekening Eigen pensioen bijdrage 2024 berekenen DGA pensioen - berekening Premie Arbeidsongeschiktheid collectief offerte Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen DGA pensioen - berekening Bedrijfspensioen - berekening Premie Arbeidsongeschiktheid collectief offerte Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen