Een Directeur Groot Aandeelhouder (DGA) is een bedrijfswerknemer. De DGA heeft twee kenmerken

Directeur Groot Aandeelhouder
 • Hij/zij werkt bij een BV of NV in een hoge (vaak de hoogste) bestuurlijke functie.
 • Hij/zij bezit een groot aandelenpakket (stemrecht) van minimaal 5 % in de BV of NV. De verschillen in dagelijkse werkzaamheden met die van een normale directeur zijn gering. Belastingtechnisch heeft het feit of iemand naast Directeur Groot Aandeelhouder is wel een aantal gevolgen.

Audio Directeur Groot Aandeelhouder

Verschil met een zelfstandige of vennoot

De positie van de Directeur Groot Aandeelhouder verschilt in verschillende opzichten van die van de eigenaar van een eenmanszaak of de vennoot in een vennootschap onder firma

 • DGA en BV of NV zijn verschillende rechtspersonen. De DGA is dus niet aansprakelijk voor de schulden van de BV of NV
 • De winsten van de BV of NV zijn onderworpen aan vennootschapsbelasting en niet aan inkomstenbelasting
 • Evenals de commanditaire vennootschap kan de BV of NV gedeeltelijk eigendom zijn van aandeelhouders die daar niet bij werken.
 • De DGA is een werknemer en valt daardoor in principe onder de werknemersverzekeringen.

Regelingen in Nederland

Voor de Directeur Groot Aandeelhouder en andere personen met een aanmerkelijk belang (meer dan 5% van de aandelen in een BV of NV) gelden bijzondere regels met betrekking tot de inkomstenbelasting.

 • De DGA moet een normaal salaris ontvangen. De belastingdienst gaat uit van een minimumbedrag. De reden hiervoor is dat in Box 1 een hoger tarief geldt dan in Box 2.
 • Dividend en winst uit verkoop van de onderneming worden in Box 2 belast met een vlaktaks van 25%.
 • De waarde van het aanmerkelijk belang telt niet mee voor het vermogen in Box 3.

De BV Directeur Groot Aandeelhouder als rechtspersoon

De positie van de Directeur Groot Aandeelhouder verschilt in verschillende opzichten van die van de eigenaar van een eenmanszaak of de vennoot in een vennootschap onder firma

 • DGA en BV of NV zijn verschillende rechtspersonen. De Directeur Groot Aandeelhouder is dus niet aansprakelijk voor de schulden van de BV of NV
 • De winsten van de BV of NV zijn onderworpen aan vennootschapsbelasting en niet aan inkomstenbelasting
 • Evenals de commanditaire vennootschap kan de BV of NV gedeeltelijk eigendom zijn van aandeelhouders die daar niet bij werken.
 • De Directeur Groot Aandeelhouder is een werknemer maar valt daardoor in principe niet onder de werknemersverzekeringen.

Bestuurdersaansprakelijkheid Directeur Groot Aandeelhouder

Wees bedacht op de bestuurdersaansprakelijkheid waar sprake van kan zijn bij een faillissement. Als er een faillissement aanstaande is, zal bestuurdersaansprakelijkheid overigens in principe geen invloed hebben op de opgebouwde waarde in een verzekerd DGA pensioen.

Wees er overigens bij een bestuurdersaansprakelijkheid op attent dat een faillissement het zelden tot een daadwerkelijke bestuurdersaansprakelijkheid leidt. Dat heeft te maken met een tweetal aspecten; er moeten handelingen zijn verricht die tot bestuurlijke aansprakelijkheid leiden EN die handelingen moeten het faillissement tot gevolg hebben gehad. Vaak zal het zelden tot een langdurige procedure leiden en een schikking tot gevolg hebben. Wij hebben nog nooit gezien dat een verzekerd DGA pensioen dan meegenomen wordt in de schikking.

Daarbij moet tevens bedacht worden dat ook de echtgenote veelal rechten heeft op (een gedeelte) van de Directeur Groot Aandeelhouder pensioenen. De meeste curatoren zullen dit gevecht niet aan willen gaan als er een verzekerd pensioen is.

Premieberekening pensioen