Begrip motorrijtuig volgen artikel 1 WVW:

Het wettelijke begrip Motorrijtuig (definitie WVW) is als volgt.

Voertuigen zijn: alle voertuigen, bestemd om anders dan langs spoorstaven te worden voortbewogen, uitsluitend of mede door een mechanische kracht, op of aan het voertuig zelf aanwezig, dan wel door elektrische tractie met stroomtoevoer van elders.

Onder motorvoertuig wordt dus verstaan alle gemotoriseerde voertuigen die bedoeld zijn om anders dan langs rails te worden voortbewogen. Voorbeelden van motorvoertuigen zijn auto’s, trucks, motoren, landbouwvoertuigen en veegauto’s.

Geen motorvoertuigen 

Geen motorvoertuigen zijn bromfietsen, fietsen met trapondersteuning en gehandicaptenvoertuigen. Een brommobiel (45 km/u-wagentje) is ook geen motorvoertuig, omdat dit een speciaal soort bromfiets is.

Wettekst Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen

De bezitter van een motorrijtuig en degene aan wie het kenteken is opgegeven, is verplicht voor het motorrijtuig een verzekering af te sluiten en in stand te houden welke aan de bij en krachtens deze wet gestelde bepalingen voldoet (wettelijke aansprakelijkheid), indien dat voertuig op een weg wordt geplaatst of daarmee op een weg wordt gereden, indien buiten een weg met dat motorrijtuig op een terrein aan het verkeer wordt deelgenomen of indien voor dat voertuig een kentekenbewijs is afgegeven. Een kentekenplicht is dus een logisch vervolg op deze wet.

Meer informatie WAM

Bestelauto en aanhangwagen

De keuze zijn eenvoudig uit de dekkingen

 1. Wettelijke Aansprakelijkheid WA,
 2. WA + Beperkt
 3. Volledig Casco.

Let ook op accessoires en belettering. Alhoewel de premie belangrijk is, kijk ook scherp naar de nieuwwaarderegeling aanschafwaarderegeling voor bestelauto’s. Aanschafwaarderegeling voor occasions is als de bestelauto binnen 1 jaar na aanschaf total loss raakt of gestolen wordt. U kunt uw verzekering uitbreiden met de dekkingen Rechtsbijstand Motorrijtuigen, Schade Inzittenden en Ongevallen Inzittenden.

De aanhangwagen is vaak volledig Casco verzekerd inclusief Accessoires, zoals zeilen, velgen, een geïntegreerde mover, belettering of beveiligingssysteem.

Aandachtspunten

 1. Gekoppelde Aanhangwagen standaard WA meeverzekerd?
 2. Wordt er voldoende korting bij schadevrij rijden gegeven?
 3. ‘Is er behoud van de no-claimkorting als er geen schuld is aan de schade?
 4. Kan pechhulp worden meeverzekerd als de bestelauto niet ouder is dan 36 maanden?
 5. Is er Dag en nacht hulpverlening van de Alarmcentrale?
 6. Moet er extra worden betaald bij maandbetaling?
 7. Hoeveel polis of administratiekosten zijn er?
 8. Letsel aan andere personen voldoende verzekerd?
 9. En schade aan zaken van anderen?
 10. Schade door afvallende lading?
 11. Extra’s standaard meeverzekerd tot € 500? En ruitschade, inclusief zonnedak?
 12. Brand, ontploffing, diefstal, vandalisme, joyriding, storm en natuurrampen?
 13. Botsen, stoten, slippen, omslaan, te water of van de weg raken?

Premies

Eigen handelsgoederen transport premie online Vervoerdersaansprakelijkheid premie online Vervoerdersaansprakelijkheid maatwerk Gereedschappen premie berekenen Bedrijfsaansprakelijkheid - premie op maat Bedrijfsauto - premie op maat Gebouwen - online premie Handige professionele bedrijven checklist Overzicht alle bedrijven verzekeringen