Accountant beroepsaansprakelijkheid verzekering

Een Accountant beroepsaansprakelijkheid verzekering en bedrijfsaansprakelijkheid verzekering zorgt dat u als accountant (RA en/of AA), goed verzekerd bent als u een beroepsfout maakt, iemand letselschade toebrengt of zaakschade veroorzaakt. U verzekert ook het juridische verweer. Volgens de richtlijnen van de NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants) zijn ook de inloop- en uitlooprisico’s gedurende ten minste twee jaren verzekerd. 


Kies uw jaaromzet

Kies verzekerd kapitaal

Verzekerd kapitaal

Jaarpremie
Beroepsaansprakelijkheid

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering verzekert de vermogensschade die in de uitoefening van uw beroep wordt veroorzaakt.

Jaarpremie
Bedrijfsaansprakelijkheid

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering verzekert de materiële schade (zaakschade) en letselschade aan personen die wordt veroorzaakt.

Algemene informatie

Cyberrisico aansprakelijkheid meeverzekerd

Bestuurlijke boetes meeverzekerd

Accountancy, fiscaal en juridisch advies meeverzekerd

 • Premie per jaar exclusief assurantiebelasting.
 • Het verzekerd bedrag wordt verdubbeld per verzekeringsjaar bij twee claims.
 • Eigen risico € 125,- per aanspraak voor bedrijfsaansprakelijkheid
 • Eigen risico € 1.500,- per aanspraak voor beroepsaansprakelijkheid
 • Bedrijf

  Bedrijfsinformatie

  Uw verzekeringskeuze

  Financieel

  Slotvragen

  Deze vragen gaan over het verleden van de verzekeringnemer en zijn bedrijf. En over anderen die belang hebben bij deze verzekering. Het gaat daarbij om gebeurtenissen over de afgelopen acht jaar. Let op: als de verzekeringnemer een rechtspersoon is (zoals een BV of een vereniging), gelden de vragen óók voor de statutair directeur(en), de bestuurder(s) van de rechtspersoon en de aandeelhouder(s) met een belang van 33,3% of meer. En als die aandeelhouder(s) zelf een rechtspersoon is (zijn), gelden de vragen ook voor de statutaire directeur(en) of bestuurder(s) daarvan.


  Voorbehoud. Wij zijn in staat om online de premies en voorwaarden van veel verzekeringsmaatschappijen op een transparante en deskundige wijze aan te bieden. Vaak kunnen wij u zelfs een voorlopige verzekeringsdekking geven. De definitieve acceptatie zal altijd worden gegeven door de verzekeringsmaatschappij, met het afgeven van verzekeringspolis of via een email/brief. Alles wordt helder uitgelegd in onze disclaimer. Onze eigen leveringsvoorwaarden waaronder wij werken, kunt u hier downloaden.


  Accountant beroepsaansprakelijkheid verzekering NBA verplichting

  Voor sommige beroepen, zoals accountants, is deze verzekering wettelijk verplicht. Dus niet voor alle beroepen. Toch zijn er veel situaties waarin u wel zo’n verzekering moet afsluiten. Omdat een klant of opdrachtgever erom vraagt bijvoorbeeld. Of omdat de brancheorganisatie waarbij u bent aangesloten dit eist. De Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS) leggen aan accountantskantoren de verplichting op om een Accountant beroepsaansprakelijkheid verzekering af te sluiten met betrekking tot al hun gehele dienstverlening.

  De vereisten die in de NVKS worden gesteld aan de Accountant beroepsaansprakelijkheid verzekering zijn, net zoals de te verzekeren bedragen, minimumvereisten. Daarmee is niet gezegd dat het voldoen aan deze minimumvereisten toereikend is in de specifieke situatie van een kantoor. Het bestuur van een kantoor zal dan ook moeten overwegen of kan worden volstaan met het voldoen aan de minimumvereisten. Wij adviseren kantoren om hierover te overleggen met een adviseur.

  Verplichte verzekerde bedragen bij NBA.

  Het verzekerd bedrag Accountant beroepsaansprakelijkheid verzekering per aanspraak bedraagt:

  1. bij een jaaromzet tot € 500.000, ten minste € 300.000;
  2. bij een jaaromzet van € 500.000 tot € 1.000.000, ten minste € 500.000;
  3. bij een jaaromzet van € 1.000.000 tot € 2.500.000, ten minste € 1.250.000;
  4. bij een jaaromzet van € 2.500.000 of meer, ten minste € 3.000.000.

  Het verzekerd bedrag Accountant beroepsaansprakelijkheid verzekering per aanspraak bedraagt:

  1. Het eigen risico bedraagt bij een jaaromzet tot € 2.500.000, maximaal € 25.000.
  2. Bij een jaaromzet van meer dan € 2.500.000 bepaalt het accountantskantoor zelf de hoogte van het eigen risico.

  Verschil accountant Beroepsaansprakelijkheid verzekering en Bedrijfsaansprakelijkheid

  1. Accountant beroepsaansprakelijkheid verzekering
   1. Vermogensschade / aansprakelijkheid. Dat is financiële schade die ontstaat door fouten die iemand maakt bij de uitoefening van zijn beroep.wordt verzekerd
  2. Accountant Bedrijfsaansprakelijkheid (wiki
   1. Letselschade. Letsel of aantasting van de gezondheid van personen al dan niet de dood tot gevolg hebbend met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade.
   2. Zaakschade. Beschadiging, vernietiging of verlies van zaken, alsmede het verontreinigd of vuil worden van zaken en het zich daarop of daarin bevinden van vreemde stoffen met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade.

  Audio Accountant beroepsaansprakelijkheid verzekering

  Audio Accountant bedrijfsaansprakelijkheid verzekering

  Premie en naverrekenen

  De premie die een bedrijf moet betalen is afhankelijk van de omvang van het bedrijf en welke werkzaamheden. De meeste verzekeringsmaatschappijen berekenen de premie over de omzet en het WW-jaarloon. Aan het eind komt er een naverrekening van het verzekeringsjaar en zal zal de verzekeraar vragen dus steeds om een nieuwe opgave vragen. Het bedrijf moet die opgave vaan jaarlijks (maar soms elke drie jaar) verstrekken, zodat de verzekeraar een naverrekeningsnota kan uitrekenen.

  Leveringsvoorwaarden

  Er is bij een accountant beroepsaansprakelijkheid verzekering geen noodzaak tot het hanteren van algemene leveringsvoorwaarden. Toch is het aan te raden voor elk bedrijf deze te hanteren. Het voordeel is dat de eigen wensen in de algemene voorwaarden kunnen worden opgenomen. Een aantal tips met betrekking tot algemene of leveringsvoorwaarden en het juist toepassen hiervan;

  1. Laat algemene voorwaarden geregeld toetsen door een jurist of rechtsbijstandsverzekeraar.
  2. Haal ze niet “gemakkelijk” van internet af; er circuleren veel voorwaarden die niet meer aan de laatste juridische eisen voldoen. Wees dus voorzichtig met het gebruiken van gekopieerde voorwaarden van derden.
  3. Zorg ervoor dat duidelijk kan worden gemaakt dat u uw voorwaarden vooraf ter beschikking hebt gesteld. Denk hierbij aan bewaren van offertes met vermelding van voorwaarden, kopie mail waaruit blijkt dat u uw voorwaarden heeft bijgesloten, etc.

  Oude dossiers en inloop

  Dossiers die zijn overgenomen (of meegenomen) van een oude werkgever of maatschap kunnen een ernstige bron zijn van veel ellende. Dit voorrisico of inlooprisico is een aspect om direct bij het aangaan van een accountant beroepsaansprakelijkheid verzekering rekening mee te houden.

  Beroepsvereniging en inloopverplichting

  De voorwaarden van veel beroepsverenigingen stellen de eis tot het verzekeren van zo’n inloopverplichting. Zij zullen zelfs speciale eisen stellen aan de dekking en voorwaarden waaronder een dergelijk accountant beroepsaansprakelijkheid verzekering wordt afgesloten. Niet elke aanbieder of verzekering wordt dan geaccepteerd. Geef dus vooraf duidelijk aan welke specifieke werkzaamheden er zijn.

  Premie accountant beroepsaansprakelijkheid verzekering

  De premie voor een accountant beroepsaansprakelijkheid verzekering is vaak afhankelijk van verschillende factoren, zoals het verzekerd bedrag, uw jaaromzet, jaarloon of het soort bedrijf dat u heeft. Pakketkorting. Als u meerdere verzekeringen combineert krijgt u een pakketkorting. Deze korting kan oplopen tot wel 12%.

  Kenmerken

  • Dekking die is afgestemd op beroepsrisico’s en wensen
  • Advies over het beperken van uw risico’s
  • Juridische bijstand en verweerkosten meeverzekerd
  • Juridische ondersteuning bij een aanspraak
  • Snelle en efficiënte schadebehandeling

  De vergelijking Accountant beroepsaansprakelijkheid verzekering

  Wij beoordelen een accountant beroepsaansprakelijkheid verzekering en de verzekeraars op de volgende punten:

  •  Premie
  •  Eigen risico bedrag
  •  Poliskosten
  •  Schadeafhandeling
  •  Branche kennis en voorwaarden
  • Avond en weekend service

  De uitkomst van onze maandelijkse vergelijkingen van verzekeringen resulteert in een voorstel voor een verzekering die met onze kennis en ervaring de beste prijs / kwaliteit verhouding geeft. Heeft u tips of andere inzichten; wij stellen uw mening dan op prijs. Wij zullen bij volgende vergelijkingen die informatie verwerken in onze vergelijkende opgave.

  Poliskosten en winstopslag verzekeraar

  Elke verzekeraar hanteert een kosten en winstopslag. Die poliskosten en de premie kunnen jaarlijks verschillen en hangen af van het aantal landelijke schadeclaims en prognose van de verwachte claims en bijkomende kosten. Uw eigen schadeclaim heeft geen gevolgen voor de hoogte van uw persoonlijke vervolgpremie. De genoemde premie is altijd inclusief alle kosten. Wij vergelijken alleen gerenommeerde verzekeraars met een goede trackrecord en een stabiel premie en voorwaarden niveau.

  Onze inkomsten

  Onze inkomsten bedragen een percentage van 15% – 25% van de premie zonder assurantiebelasting. Dit percentage is marktconform en is bestemd voor de werkzaamheden zoals aanvraag, beheer, controle en schadeafhandeling. De genoemde premie voor de accountant beroepsaansprakelijkheid verzekering is altijd inclusief deze provisieopslag. Wij zijn onafhankelijk van verzekeraars en hebben geen omzetverplichtingen of specifieke provisieafspraken.

  Schade

  Is er een zaakschade bij een ander, letselschade of een schade door een beroepsfout, en is die schade verzekerd, dan zorgen wij dat de verzekeringsmaatschappij snel uitbetaald. Vaak betekent schade ook dat er niet mee gewerkt kan worden.

  Een aansprakelijkheid specialist

  Razendsnel en grondig zorgen dat u tevreden bent, dat is ons doel. U kan aangeven dat wij op afstand moeten blijven. Maar direct contact regelen we graag. Ook ’s avonds of in het weekend is overleg prima te regelen. Zo kan zorgvuldig worden nagedacht over de beslissing. U kan het persoonlijke verhaal van Gerrit-Jan Doorneweerd hier lezen.

  ✅ Kosteloze premieopgave en schadehulp
  ✅ Tijdsbesparing met unieke online formulieren
  ✅ Betaalbaar, efficiënt en op dagverwerking
  ✅ Avond en weekend service
  ✅ Professionele aansprakelijkheidsverzekeringen

  Premieberekening

  Beroepsaansprakelijkheid premies accountant Beroepsaansprakelijkheid administratiekantoor Beroepsaansprakelijkheid belastingconsultant Beroepsaansprakelijkheid alle premies online Beroepsaansprakelijkheid offerte maatwerk Bedrijfsaansprakelijkheid - premie op maat Cyber en DataRisk - Direct premie berekenen Bedrijfsrechtsbijstand premie berekenen Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen

  Video NBA