Pandaansprakelijkheid verzekering

Een Pandaansprakelijkheid verzekering verzekert schade die door onroerend goed toebrengt aan anderen. Deze verzekering wordt afgesloten door de eigenaar van het onroerend goed. Het is dus een belangrijke zakelijke verzekering voor pandeigenaren. Deze Pandaansprakelijkheid verzekering is dus specifiek voor eigenaren van zakelijke panden.

De claim en verweer

Brengt een bedrijfsgebouw dus schade toe aan derden, wordt die schadeclaim vergoed door de Pandaansprakelijkheid verzekering. Ook de kosten van het juridische traject zal de verzekeraar voor haar rekening willen nemen.

Voorbeeld dakpan-schade Pandaansprakelijkheid verzekering.

Standaard. Een voorbijganger wordt geraakt door een dakpan. De dakpan waait van een bedrijfsgebouw. Deze voorbijganger loopt letsel op. Het slachtoffer stelt de eigenaar van het bedrijfsgebouw aansprakelijk voor de schade. Hij claimt zo’n letselschade voor een schadevergoeding bij de eigenaar.

En bij achterstallig onderhoud. Tijdens normale omstandigheden (windkracht 3) komt een aantal dakpannen van uw huis naar beneden die door het dak van de serre van de buren vallen. Dakpannen vallen normaal gesproken niet vanzelf naar beneden, dus dit zal al snel als een gebrekkige opstal (door achterstallig onderhoud) worden gezien. Als eigenaar van het pand zult u dan ook (risico)aansprakelijk worden gehouden voor de ontstane schade. Het maakt daarbij niet uit of u wist dat de dakpannen los lagen.

En bij storm. Nogmaals dezelfde situatie maar nu komen de dakpannen naar beneden tijdens een windhoos van ongekende kracht. Dan zal de aansprakelijkheid ontbreken. Er is immers geen gebrek aan het pand aangetoond. Het is niet vreemd dat er onder deze omstandigheden dakpannen losraken. Dit is een vervelende samenloop van omstandigheden waarvoor de eigenaar van het gebouw niet aansprakelijk zal zijn.

Juridisch – Risico-aansprakelijkheid voor de eigenaar van een gebouw

Brandschade Pandaansprakelijkheid verzekering

In artikel 6:174 BW wordt de aansprakelijkheid van de eigenaar van een opstal benoemd. Als opstal wordt dan gezien een gebouw of werk dat “duurzaam met de grond verenigd is ”. Dus niet eenvoudig te verplaatsen is. Dat geldt uiteraard voor een woning of schuur, maar bijvoorbeeld ook voor een schutting die met de grond verankerd is. Een bouwstellage die tijdelijk naast een gebouw is opgebouwd wordt niet als een opstal gezien.

Artikel 6:174 BW bepaalt dat de bezitter van de opstal/de woning aansprakelijk kan worden gesteld voor de schade veroorzaakt door een gebrek aan de woning, ook al heeft de eigenaar geen schuld en valt hem niets te verwijten.

Bij het lezen hiervan zou u kunnen verwachten dat stelling ‘De eigenaar van een gebouw is risicoaansprakelijk voor iedere schade veroorzaakt door dat gebouw’ een feit is. Echter, daar zit een nuancering in. Er moet namelijk wel sprake zijn van een gebrek. Een gedraging ligt niet aan deze risico-aansprakelijkheid ten grondslag: het gaat hierbij om een gebrek, en dat is geen gedraging, maar een gevaarlijke toestand.

Het gebrek kan al zijn ontstaan bij de bouw, door een ontwerp- of uitvoeringsfout, maar er kan ook sprake zijn van achterstallig onderhoud. Om te voorkomen dat er bij schade discussie ontstaat waar de schuld ligt, heeft de wetgever de risico-aansprakelijkheid dus bij de eigenaar van het gebouw gelegd. Als vast is komen te staan dat een gebouw gebrekkig was, zal moeten worden vastgesteld of dit gebrek de enige oorzaak van de schade is. Dit verband tussen het gebrek (oorzaak) en de schade (gevolg) wordt het causaal verband genoemd. Daarna kan de schadevergoeding worden bepaald.

Voorbeelden bouw- en brandvoorschriften

VVE Pand verzekering

Voorbeeld brandgevaarlijke werkzaamheden: In een loods worden metalen (autogeen) gesneden voor onderdelen van treinstellen gemaakt. Deze werkzaamheden leveren brandgevaar op. Onder deze omstandigheden mag van de eigenaar of gebruiker van de loods verwacht worden dat hij of zij extra brandwerende maatregelen neemt, zoals het gebruik van brandvertragend isolatiemateriaal. Doet de bezitter dit niet en het brandgevaar verwezenlijkt zich, kan deze aansprakelijk worden gehouden voor de schade.  

Voorbeeld afwijken van bouwvoorschriften. Ook wanneer een gebouw niet voldoet aan de wettelijke bouwvoorschriften, (brand)veiligheidsvoorschriften of wettelijke bepalingen voor arbeidsomstandigheden, die gericht zijn op het voorkomen van gevaar, maakt de overtreding van deze regels het gebouw gebrekkig.

Particuliere bewoning

Er is voor de eigen woning bezitter geen reden dit risico te verzekeren zoals bij een Pandaansprakelijkheid verzekering. Particulieren hebben dat risico verzekerd via hun particuliere aansprakelijkheidsverzekering (AVP).

U nodigt wat vrienden uit voor een housewarming in uw “nieuwe” jaren 30 huis. De laatste maanden heeft u hier flink verbouwd en dat wilt u dan ook graag laten zien. De bovenverdieping heeft een mooi ruim balkon op de zon. De balustrade moet alleen nog vervangen worden maar daar bent u nog niet aan toegekomen. U vergeet dat aan uw vrienden te vertellen. Eén van de vrienden leunt tegen de balustrade en valt naar beneden op het terras. Deze vriend loopt hierdoor letsel op. In dit geval bent u aansprakelijk omdat er sprake was van een gebrek aan de balustrade.

Pandaansprakelijkheid verzekering voor verhuurde woningen in particulier bezit

Verhuur van onroerend goed in particulier bezit wordt gezien als een zakelijke activiteit en kan verzekerd worden met een Pandaansprakelijkheid verzekering. Het verhuren van onroerend goed wordt niet gedekt met een Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren (AVP), verhuren is namelijk een zakelijke activiteit en niet een particuliere handeling.

Voorbeeld een val. U verliest uw evenwicht en valt uit een raam. Als blijkt dat het raam voorzien had moeten zijn van een uitvalbeveiliging, is de kans groot dat de bezitter van het gebouw aansprakelijk is. Maar ook hier zal de bestemming van het gebouw (voor publiek toegankelijk of niet) een rol spelen.

Bewijs nodig van schade

Als u schade oploopt door een gebrekkige onroerende zaak moet u wel bewijzen dat er sprake is van een gebrek. Bij instorting van de opstal zal dit geen probleem opleveren, maar in een situatie van een gladde vloer is het de vraag wat gewoon domme pech is en wanneer er sprake is van een gebrek. De verzekeraar zal dit van geval tot geval bekijken aan de hand van de voorwaarden Pandaansprakelijkheid verzekering.

Actie bij schade

Als iemand meent dat hij/zij schade heeft geleden door een gebrekkige opstal, is het verstandig om foto’s te nemen van de situatie en verder zo goed mogelijk te documenteren wat er niet in orde was. Zo kan het zijn dat de opstal niet voldeed aan bepaalde bouwvoorschriften. Als deze voorschriften niet op orde zijn, dan is de kans groot dat de rechter vindt dat u de schade moet vergoeden. Ook is het verzamelen van (persoons)gegevens van eventuele getuigen van belang om later de toedracht van het ongeval te kunnen bewijzen. Veel schade is ook vaak te wijten aan een slachtoffer zelf. Foto’s en getuigenverslagen kunnen dan plezierig zijn om aan te tonen dat het niet aan het pand lag.

Voorbeeld uitglijden. Een kennis met lederen zolen onder zijn schoenen glijdt uit over uw glad betegelde keukenvloer. Hierdoor ontstaat letsel. U bent niet aansprakelijk. Gebeurt hetzelfde in een supermarkt of bankgebouw, dan zal een rechter sneller tot het oordeel komen dat de eigenaar van de supermarkt of het bankgebouw aansprakelijk is. Het gaat namelijk om een gebouw dat voor het publiek toegankelijk is. Daar worden nu eenmaal hogere eisen aan gesteld.

Schade melden op een Pandaansprakelijkheid verzekering kan heel eenvoudig via ons digitale online schadeformulier.

Het verschil bedrijfsaansprakelijkheid en Pandaansprakelijkheid verzekering

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (afkorting AVB) verzekert schade die een eigenaar of personeel van een bedrijf toebrengt aan derden. Het gaat om materiële schade of letselschade. Echter in hoedanigheid als bedrijf. Deze verzekering biedt dus geen dekking voor schade die onroerend goed toebrengt aan derden.

VVE Pand verzekering

Voorbeeld camperstalling. Een camperstalling brandt tot de grond toe af. Klaas heeft zijn camper daar voor de winter gestald. Na technisch onderzoek blijkt dat een andere camper de brandhaard was. Maar door wettelijke onvoldoende brandvoorzieningen kon hij de schade bij de verhuurder verhalen. Deze kan dan weer voor de schade zijn bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering gebruiken.

Zou bij bovenstaande camperbrand de oorzaak terug te voeren zijn op een brand door een elektrische fout in het pand, dan was juist de Pandaansprakelijkheid verzekering de verzekering die de eigenaar zou gaan helpen.

Audio bedrijfsaansprakelijkheid

https://open.spotify.com/episode/47BTBcH7hWUTbDkMb8FhMD?si=4DPhpn4cR0yF5JUcxkyMXA&dl_branch=1

Eisen die verbonden zijn aan de Pandaansprakelijkheid verzekering

Elke verzekeraar stelt preventie-eisen (clausules) aan het voorkomen van schade bij een Pandaansprakelijkheid verzekering. Zo moet u als eigenaar van onroerend goed zorgen dat het pand in goede conditie is. Het pand moet dus goed onderhouden zijn. Schade ten gevolge van gebrekkig en achterstallig onderhoud is uitgesloten van de dekking. Stel een slecht onderhouden pand brengt schade toe aan een derde? In die situatie zal de verzekeraar de schade niet vergoeden. Tenzij u kunt aantonen dat de schade aan een derde niet is ontstaan door achterstand/ gebrekkig onderhoud. Goed onderhoud van uw bedrijfspand is dus essentieel.

Schade veroorzakers onroerend goed

Controleer eens of de volgende onderdelen van uw pand schade zouden kunnen veroorzaken. Hou rekening met de Wet van Murphy. (Alles wat fout kan gaan, zal een keer fout gaan)

 • Lampen
 • Daken en dakgoten
 • Luifels en zonneschermen
 • Plafondplaten
 • Vloeren CV/ boilers
 • Toegangen en achteringangen
 • Roltrappen en liften
 • Elektra
 • Hang en sluitwerk

Uitsluitingen Pandaansprakelijkheid verzekering

Zeker zo interessant is het bekijken van de uitsluitingen in de verzekeringsvoorwaarden. Hieronder een aantal voorbeelden van mogelijke uitsluitingen bij bijvoorbeeld ASR. Vrijwel elke verzekeraar hanteert deze uitsluitingen.

 • Opzet of roekeloosheid. Uitgesloten is schade veroorzaakt door opzet, al dan niet bewuste roekeloosheid of al dan niet bewuste schuld van de eigenaar zelf.
 • Onvoldoende onderhoud. Uitgesloten is schade die het gevolg is van de verzekerde te verwijten ernstig gebrek aan onderhoud van het onroerend goed. Oftewel, onderhoud het onroerend goed.
 • Normale slijtage is uitgesloten bij een verzekering. Uitgesloten is schade bestaande uit herstelkosten bij normale slijtage.
 • Vaak zijn panden waar kamerverhuur plaatsvindt niet goed verzekerbaar via een Pandaansprakelijkheid verzekering.

Appartementenclausule

Als laatste is het belangrijk dat op de gebouwenverzekering polis de “Appartementenclausule” wordt geplaatst. Hier meer informatie. Bij een individuele VVE verzekering kan een schade afgewezen worden wanneer deze bijvoorbeeld opzettelijk is veroorzaakt door de verzekeringnemer. Bij een gebouwenverzekering met de appartementenclausule zal een schade die is veroorzaakt door één van de eigenaren, altijd eerst vergoed worden. Eventueel wordt de uitgekeerde schade later –naar rato- verhaald op de betreffende eigenaar. Op deze manier zijn de andere appartementseigenaren in ieder geval schadeloos gesteld, en is ook de schade aan de gemeenschappelijke delen van het gebouw volledig vergoed. Het verzekeren van het gebouw als één geheel heeft daarom altijd de voorkeur.

Schade melden op een aansprakelijkheidsverzekering eigenaar onroerend goed kan heel eenvoudig via ons digitale online schadeformulier.

CAR en projectontwikkelaar

CAR verzekering projectontwikkelaar per project kan financieel verstandig en interessant zijn. Daarmee regelt de projectontwikkelaar een tijdelijke CAR als opdrachtgever. Daarmee is er een grote flexibiliteit mogelijk per project. Elk project kent immers haar eigen bijzonderheden; een bestaand pand verbouwen of nieuwbouw, etc. Lees CAR verzekering projectontwikkelaar 9 x onmisbaar. De Pandaansprakelijkheid verzekering en de CAR moeten nauwkeurig op elkaar worden afgestemd.

Overige offerte & premies

VVE pakket verzekering premie berekenen Vrijwilligers en werknemers ongevallen Bestuurdersaansprakelijkheid verzekering VVE Gebouwen – online premie Inventaris en goederen – premie op maat Bestuurdersaansprakelijk stichting/vereniging Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen