Bestuurdersaansprakelijkheid stichtingen en verenigingen 2018 verzekering

Wordt een bestuurder van een Stichting of vereniging (privé) aansprakelijk gesteld dan zijn met deze verzekering de bestuurders verzekerd voor de kosten van verweer. Ook bij onterechte claims. Als er een schadevergoeding moet worden betaald dan wordt deze ook vergoed. Alle (ex) bestuurder, commissarissen, vrijwilligers met bestuurstaken, medebeleidsbepalers, rechtsopvolgers en echtgenoten.  De Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering stichtingen en verenigingen premie is hieronder direct te berekenen. Onze keuze van verzekeringsmaatschappij voor dit risico is Markel.


Premieberekening online

Jaarpremie: €

(exclusief 21% assurantiebelasting)

Aanvraagformulier bestuurdersverzekering

Organisatie


Slotvragen

Is (tegen) één van de bestuurders/directeuren of commissarissen/toezichthouders van verzekeringnemer of enig ander belanghebbende bij deze verzekering:

Verzenden

1. Na invoercontrole ontvangt u een bevestiging.

2. Na acceptatie door verzekeraar ontvangt u de polis.

3. Er is daarna nog 14 dagen extra bedenktijd.