Bestuurdersaansprakelijkheid stichtingen en verenigingen 2019 verzekering

Wordt een bestuurder van een Stichting of vereniging (privé) aansprakelijk gesteld dan zijn met deze verzekering de bestuurders verzekerd voor de kosten van verweer. Ook bij onterechte claims. Als er een schadevergoeding moet worden betaald dan wordt deze ook vergoed. Alle (ex) bestuurder, commissarissen, vrijwilligers met bestuurstaken, medebeleidsbepalers, rechtsopvolgers en echtgenoten.  De Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering stichtingen en verenigingen premie is hieronder direct te berekenen. Onze keuze van verzekeringsmaatschappij voor dit risico is Markel.


Premieberekening online

Jaarpremie: €

Aanvraagformulier bestuurdersverzekering

Organisatie


Slotvragen

Verzenden

1. Na invoercontrole ontvangt u een bevestiging.

2. Na acceptatie door verzekeraar ontvangt u de polis.

3. Er is daarna nog 14 dagen extra bedenktijd.

Premies online overig

Bestuurdersaansprakelijk premie stichting/vereniging Bestuurdersaansprakelijk premieberekening BV Bestuurdersaansprakelijkheid verzekering premie VVE Bestuurdersaansprakelijkheid maatwerk Overzicht alle bedrijven verzekeringen