Nationale-Nederlanden heeft een speciale CAR bouwverzekering voor particulieren die in eigen beheer een woonhuis bouwen of verbouwen. Standaard is het werk en de aansprakelijkheid verzekerd. Extra verzekeringsdekkingen zijn toe te voegen aan deze CAR Bouwverzekering.

Mededeling: CAR Eigen Woning uit assortiment.

Wij hebben besloten vanaf 1 mei 2022 deze verzekering uit ons assortiment te halen. Onze aandacht ligt voornamelijk op zakelijke verzekeringen, bouwverzekeringen en bedrijfspensioenen. De CAR Eigen Woning voor particulieren past daar helaas niet meer bij. Info CAR Eigen Woning Nationale-Nederlanden

Toelichting invoervelden CAR bouwverzekering

I Het (bouw)werk

Dekking op een CAR bouwverzekering tegen schade aan het bouwwerk door bijvoorbeeld storm, brand, instorting of waterschade. Ook diefstal van bouwmaterialen of vandalismeschade aan het bouwwerk is gedekt op deze bouwverzekering.

II Secundaire aansprakelijkheid

Dekking voor u als opdrachtgever tegen schade aan personen en zaken van derden. Ook schade aan derden die u zelf veroorzaakt, is verzekerd. Bijvoorbeeld als u gereedschap laat vallen op de auto van de buren. De aannemers moeten bij schade zelf een beroep doen op hun eigen aansprakelijkheidsverzekering. Bij projecten met werkzaamheden in of
onder de grond zoals kelderbouw, heien, ontgraven of bronbemaling is de aansprakelijkheid van de aannemers op de Bouwverzekering voor particulieren zelfs helemaal uitgesloten.

III Bestaande eigendommen CAR bouwverzekering

Dekking tegen schade aan uw eigendommen als gevolg van de werkzaamheden. Bijvoorbeeld scheuren in de muren of instorting van (een deel van) de bestaande woning.
Deze rubriek biedt geen dekking tegen bijvoorbeeld diefstal, brand- en/of stormschade. Daarom is het van belang dat u een opstal- en inboedelverzekering heeft. Wij adviseren u de (ver)bouwwerkzaamheden vooraf te melden bij uw opstal- en inboedelverzekeraar. Deze CAR bouwverzekering is weliswaar uitgebreid maar de basis verzekeringen zoals inboedel en opstalverzekering zijn zeker ook belangrijk.

IV Hulpmateriaal CAR bouwverzekering

Dekking tegen schade aan het hulpmateriaal door bijvoorbeeld storm, brand, instorting. Ook diefstal van hulpmateriaal of vandalisme-schade is gedekt. Verzekerd is schade aan uw eigen of door u gehuurd hulpmateriaal. Onder hulpmateriaal verstaan wij bijvoorbeeld steigers, bouwketen, loodsen, machines, gereedschappen en werktuigen. Materieel zoals kranen, heftrucks en graafmachines valt niet onder de dekking van een CAR bouwverzekering.

Huisvestingskosten

Dekking voor extra kosten voor uw huisvesting, als de (ver)bouw vertraging oploopt door een verzekerde schade onder Rubriek I Het werk en/of Rubriek III Bestaande eigendommen. Wij vergoeden maximaal € 1.250,- per maand aan huisvestingskosten voor een periode van maximaal 12 maanden. Wij vergoeden geen boete- en/of schadevergoedingen aan derden.

Onderhoudstermijn

De verzekering dekt de schade die een verzekerde lijdt door beschadiging van het werk tijdens de onderhoudstermijn:

 • veroorzaakt door een verzekerde tijdens werkzaamheden uit hoofde van verplichtingen volgens de onderhoudsbepalingen van het bestek of de aannemingsovereenkomst;
 • waarvan de oorzaak ligt voor het begin van de onderhoudstermijn, mits de oorzaak verband houdt met de totstandkoming van het werk.
 1. Bouwrecht
 2. Aannemersaansprakelijkheid
 3. Bouwaansprakelijkheid in 4 stappen

Verschil bedrijfsaansprakelijkheid en CAR Bouwverzekering?

Een bedrijfsaansprakelijkheid verzekert de schade aan spullen van een ander en/of letselschade. Terwijl een CAR verzekering (Construction Allrisk verzekering) de schade aan het  eigen bouwwerk verzekert. Als dus vlak voor de oplevering van een huis aanbouw door een storm die aanbouw verwoest wordt, dan keert de Construction Allrisk verzekering een bedrag uit. Wel is vaak de aansprakelijkheid meeverzekerd op de CAR Bouwverzekering. Bij bovenstaande uitwerking is dit het geval.

Voordelen CAR bouwverzekering 

De schade is op een CAR bouwverzekering tijdens een bouwproject vóór de oplevering wordt verzekerd. Er wordt dus heel weinig risico gelopen op een forse verliespost door “van buiten komende ellende

Aansprakelijkheid uit hoofde van opzicht

Een onduidelijke aansprakelijkheid die eigenlijk alleen komt vanwege het vakjargon dat gebruikt wordt. Zaken onder opzicht is eigenlijk vrij simpel voor een bouwende particulier, en komt veel voor. U leent even de compressor. Als die compressor onder een omvallend muurtje terecht komt, zal de eigenaar het fijn vinden als de schade wordt vergoed. Veel bouwverzekeringen zullen deze schade niet vergoeden en zijn dan ook uitgesloten van vergoeding. Maak daar dus goed afspraken over met degene van wie u de goederen gebruikt.

Preventietips diefstal

 1. Breng waardevolle goederen pas op het laatste moment naar de bouwplaats. Just in time, zullen we maar zeggen. Niet alleen buitenstaanders zijn geïnteresseerd maar onderschat het risico niet van diefstal door eigen werknemers of ingehuurde krachten. Vertrouwen is prima maar controle is effectiever.
 2. CV-installaties en keukenapparatuur of aantrekkelijke sanitair dus pas aanvoeren als er ook direct wordt geplaatst.
 3. Het in brand steken van afval en bouwmaterialen kan worden beperkt door deze aan het eind van de dag op te ruimen.
 4. Maak ruim gebruik van goed afsluitbare containers.
 5. Hekwerk langs het terrein is een must om diefstal en brandstichting tegen te gaan. Zorg dus voor een goede beveiliging van de bouwplaats
 6. Vul de beveiliging aan met elektronische bouwplaatsbeveiliging; denk aan bewegingsdetectie en camera’s.
 7. Particulieren bewakingsdiensten kunnen sluit- en surveillancerondes uitvoeren.

Preventietips brand

 1. Er zijn vaak eenvoudige alternatieven aanwezig om brandgevaarlijke werkzaamheden te vervangen door niet-brandgevaarlijke klussen. Denk bijvoorbeeld aan de dakbedekking die op veel verschillende manieren kan worden aangebracht. Dakdekken met vuur of warmte is een grote bron van veel brand ellende. Dit lijkt ook een verantwoordelijkheid die mede door de architect zou moeten worden genomen bij het ontwerp.
 2. Maak duidelijke afspraken wie er brandgevaarlijke werkzaamheden verricht en wanneer. Controle op onverantwoorde activiteiten is belangrijk zodat de met meerdere ogen naar een risico kan worden gekeken. De enorme brand rondom de Moerdijk ramp laat dit in een prachtige analyse door zien. Hieronder staat een videofilm die laat zien hoe door ondeskundig handelen tot een enorme schade (en aansprakelijkheid) kan leiden. (spoiler…. niet blussen met water)
 3. Ga na of het mogelijk is om met speciale werkvergunningen te werken waar de brandgevaarlijke klussen plaatsvinden. Geef hierbij de plaats en de tijd nauwkeurig aan.
 4. Zorg ervoor dat brandbaar materiaal in de directe omgeving van de werkplek wordt verwijderd of brandwerend wordt afgedekt.
 5. Laat toezicht houden op het ontstaan van brand, tot na een uur na het beëindigen van de werkzaamheden.
 6. Zorg ervoor dat er geschikte blusapparatuur voorhanden is.
 7. Zorg ervoor dat u en uw medewerkers altijd een mobiele telefoon en belangrijke telefoonnummers bij de hand hebben om calamiteiten te melden en hulpdiensten in te schakelen.

Voorbeelden wat meestal niet verzekerd is?

 1. Opzet en molestschade;
 2. Asbestschade;
 3. Bedrijfsschade;
 4. Kosten van verbeteringen (indien bij herstelschade wordt gekozen voor betere materialen, ontwerp dan zijn de meerkosten niet verzekerd);
 5. Normale slijtage;
 6. Herlevering van bouwcomponenten die moeten worden vervangen doordat ze een gebrek hebben als ze arriveren op het bouwterrein;
 7. Schade die op de CAR Bouwverzekering geclaimd wordt maar die is ontstaan voor of na de verzekerde termijn.

Waarom CAR bouwverzekering bij ons?

 • Wij hebben honderden CAR bouwverzekering onder ons beheer. Zo’n bouwverzekeringservaring is van groot belang bij de juiste keuze van verzekeraar en product.
 • Verzekeraars zoals Nationale-Nederlanden erkennen ons als bouwverzekeringsspecialist.
 • Doorneweerd komt uit een echte bouwfamilie (twee aannemersbedrijven) en er is dus affiniteit met het bouwvak (en risico’s). Over ons.
 • Bij schades snappen we de urgentie en zijn dus ook ’s avonds en in het weekend goed bereikbaar.

Offertes en premies

Aannemer pakketverzekering - premie Klusbedrijf pakketverzekering - premie Installatiebedrijf verzekering - premie CAR Constructie All Risk maatwerk Gebouwen verzekering - premie Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Video