Bouw aansprakelijkheidsverzekering premies online 2021

bouw aansprakelijkheidsverzekering

Een bouw aansprakelijkheidsverzekering is de eerste verzekering waar elk bouwbedrijf en aannemer extra aandacht voor zal hebben. Die bouw aansprakelijkheid gaat verder dan alleen een verzekering maar zal een onderdeel kunnen uitmaken van de gehele logistieke omgeving waar een bouwbedrijf in werkt. Een aantal onderdelen gaan we hieronder aanstippen maar eerst even een goede uitleg van de verschillende soorten bouw verzekeringen die er zijn.

Bouw aansprakelijkheidsverzekering algemeen

Het algemene begrip “bouw aansprakelijkheidsverzekering” is te algemeen om goed te kunnen gebruiken. Vandaar dat we die bouw aansprakelijkheidsverzekering hieronder even splitsen in verschillende aansprakelijkheidsdelen.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

De eerste – nobrainer – verzekering die elke aannemer of bouwbedrijf moet hebben. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt de schade aan zaken en aan personen. Vooral dit laatste risico is belangrijk om te realiseren. Een afrollende dakpan die op straat terecht komt en een verwonding veroorzaakt, kan enorme financiële gevolgen hebben voor het bedrijf. Letselschade is veruit de meest kostbare schadeclaim die een bedrijf in de bouw sector kan krijgen.

 • Letselschade is een groot risico dus let vooral eens op preventiemaatregelen. Een bouw aansprakelijkheidsverzekering is een mooi vangnet maar beperk liever de mogelijke schade. Hier een paar preventietips.
  1. Het beveiligen van het terrein en een zorgvuldige toegangscontrole is raadzaam. Vreemden van de bouw weren, is verstandig om in de eerste plaats te zorgen dat er geen letselschade kan komen.
  2. Vereniging Europese Beveiligingsbedrijven (VEB) kan goede tips geven over het beveiligen van de bouwplaats. Zowel fysieke beveiliging als elektronisch voorzieningen.
  3. Verzekeraars en adviseurs geven geregeld tips voor schadebeperking binnen een bouw aansprakelijkheidsverzekering. Natuurlijk is dat ook eigen belang maar maak er gebruik van.
  4. Brandbare pallets en emballage niet opslaan tegen tegen of dichtbij gebouwen; een gewoon brandje is meestal snel geblust maar als het pand mee gaat branden is de ellende niet te overzien. Let erop dat er altijd regres kan zijn. Een verzekeringsjargon voor het verhalen van de schade op de veroorzaker. Als u dus bij een ander brand veroorzaakt zal die verzekeraar zich snel komen melden met ene stevige schadeclaim. Ook daar is deze bouw aansprakelijkheidsverzekering voor om de schadeclaim te vergoeden.
  5. Zorg dat de werkplekken schoon zijn en dat er goed zicht is op het gehele terrein. Even aan het eind van de werkdag een sluitronde lopen met oog voor de veiligheid verdient zichzelf snel terug.
  6. Er zijn prima brandwerende kasten of containers te huren voor gevaarlijke stoffen. Let op dat ook bij brand de brandschade vaak nog wel te overzien is maar de milieuschade door bluswater vermengd met gevaarlijk stoffen de risico’s sterk kunnen verhogen.

Audio

Bedrijfsaansprakelijkheid

Bouw aansprakelijkheidsverzekering uit hoofde van opzicht

Een onduidelijke aansprakelijkheid die eigenlijk alleen komt vanwege het vakjargon dat gebruikt wordt. Zaken onder opzicht is eigenlijk vrij simpel voor een aannemer, en komt veel voor. U leent even de compressor van uw collega. Als die compressor onder een omvallend muurtje terecht komt, zal de eigenaar het fijn vinden als de schade wordt vergoed. Hij heeft ter goede trouw zijn spullen uitgeleend. De bouw aansprakelijkheidsverzekering oftewel de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering zal deze schade gewoon vergoeden als de zaken “onder opzicht” ook zijn meeverzekerd.

Twitter Bouw aansprakelijkheidsverzekering

Werknemersaansprakelijkheidsverzekering Bouw aansprakelijkheidsverzekering

Deze verzekering vergoed de schade die een individuele werknemer heeft door een ongeval tijdens het werk. Heel simpel gezegd, hij haalt zijn kleding open aan een onverwacht spijker. Maar ook bij veel ernstiger ongevallen kan de werknemer, de werkgever aansprakelijk stellen. Op elke bouw aansprakelijkheidsverzekering zal deze extra dekking meeverzekerd kunnen worden.

Constructie All Risk

Er is altijd veel onduidelijkheid bij het verschil tussen een bouw aansprakelijkheidsverzekering en een Constructie All Risk CAR verzekering. Het verschil is eenvoudig. Bij een gewone bouw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt “het slachtoffer” vergoed. Bij een Constructie All Risk CAR verzekering wordt “de eigen  schade” vergoed. Want als er, voordat er wordt opgeleverd, een storm voor een flinke schade zorgt aan het bouwwerk, dan zal die schade voor eigen rekening komen en dus niet kunnen worden verhaald op de bouw aansprakelijkheidsverzekering.

Overige aansprakelijkheidsverzekeringen

Er zijn veel verschillende aansprakelijkheidsverzekeringen. Denk aan milieuaansprakelijkheidsverzekeringen, productaansprakelijkheidsverzekeringen of bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen. U vindt ze terug op onze verzamelpagina.

Waarom wij?

 • Wij hebben voor honderden bouwprofessionals de Bouw aansprakelijkheidsverzekering in beheer. Zo’n bouwverzekeringservaring is van groot belang bij de juiste keuze van verzekeraar en product.
 • Verzekeraars zoals Nationale-Nederlanden erkennen ons als bouwverzekeringsspecialist.
 • Doorneweerd komt uit een echte bouwfamilie (twee aannemersbedrijven) en er is dus affiniteit met het bouwvak (en risico’s).
 • Bij schades snappen we de urgentie en zijn dus ook ’s avonds en in het weekend goed bereikbaar.

Premie online berekenen

Aannemer premie berekenen Klusbedrijf premie berekenen Installatiebedrijf premie berekenen CAR Constructie All Risk maatwerk Bouw eigen woning - CAR premie berekenen Gebouwen - online premie Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Video