Verzekerde sommen

 • Verzekerde bouwsom tot € 500.000,- direct online.
 • Verzekerde bouwsom meer dan € 500.000,- via offerte.
 • Satndaard verzekerde som aansprakelijkheid voor schade aan zaken € 500.000,-
 • Optie: Verzekerde som aansprakelijkheid voor schade aan zaken € 1.250.000,-
 • Verzekerde som schade aan eigen zaken tot € 250.000,- indien meeverzekerd

Premie

 • Minimumpremie € 275,-
 • Assurantiebelasting 21%
 • Poliskosten eenmalig € 9,76
 • Premieopgave o.v.v. acceptatie verzekeraar
 • Alle genoemde premiebedragen zijn minimumpremies. Als de uiteindelijke bouwsom lager uitvalt en/of de bouwperiode korter is geworden, vindt er geen premierestitutie plaats.
 • U betaalt de eenmalige premie automatisch in één keer rechtstreeks aan de verzekeraar.
 • Het is niet mogelijk de premie in termijnen te betalen.
 • Als de bouwtermijn langer is dan 12 maanden dan kan deze op verzoek verlengd worden. De kosten bedragen dan per extra maand 5%  van de premie met een minimum van € 25,- per maand.
CAR bouw eigen woning premieberekening

Eigen risico

 • Het eigen risico bedraagt € 500,-.
 • Bij schade als gevolg van diefstal, vandalisme, storm, paalfunderingswerkzaamheden en/of bemaling geldt een eigen risico van € 1.000,- per gebeurtenis.

Uitgesloten

 • Werkzaamheden buiten Nederland.
 • Funderingsherstel in Amsterdam.
 • Projecten die uitsluitend uit sloopwerkzaamheden bestaan.
 • Opdrachten die alleen uit paalfunderingswerkzaamheden bestaan, bijvoorbeeld het rechtzetten van een verzakt gebouw.

Let op. Bij specifieke risicovolle werkzaamheden zoals heien of bemalen kunnen wij inzage vragen in de bouw- en constructieberekeningen.

Contractafspraken

 • De premie inclusief provisie gemiddeld 15% van de premie excl. ass.
 • Voorwaarden en premies worden bepaald door de verzekeraar
 • Voorlopige dekking is alleen geldig als deze schriftelijk is bevestigd

Schade

 • Schademelding via email, Whatsapp (020-6200825) of telefonisch.
 • Weekend- en avond contact via 06 één en vijftig-471965
 • Informatie over schade en schadeformulieren
 • Denk ook na over een eigen particulieren rechtsbijstandsverzekering voor hulp bij conflicten met de verschillend bouw-partijen.
 • Informeer de bestaande opstalverzekeraar over de bouw.

Premies en offertes

Aannemer premieberekening Klusbedrijf premieberekening Installatiebedrijven snelle premie berekening CAR Constructie All Risk maatwerk CAR bouw eigen woning premieberekening Gebouwen en opstallen - premie op maat Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Documenten en voorwaarden

Bouwverzekering particulieren voorwaarden en clausules

I Het bouwwerk

Dekking tegen schade aan het bouwwerk door bijvoorbeeld storm, brand, instorting of waterschade. Ook diefstal van bouwmaterialen of vandalismeschade aan het bouwwerk is gedekt.

II Secundaire aansprakelijkheid

Dekking voor u als opdrachtgever tegen schade veroorzaakt aan derden. De aannemer voert bijvoorbeeld heiwerkzaamheden uit en u wordt  aangesproken voor schade aan naastgelegen woningen als gevolg van deze werkzaamheden. Ook schade bij de buren veroorzaakt door uw eigen bouwwerkzaamheden is gedekt. Belangrijk is dat eerst alle andere aansprakelijkheidsverzekeringen voorgaan (van bijvoorbeeld de aannemer die het werk uitvoert).

III Bestaande eigendommen

Dekking tegen schade aan uw eigendommen als gevolg van de werkzaamheden. Bijvoorbeeld scheuren in de muren of instorting van (een deel van) de bestaande woning.
Deze rubriek biedt geen dekking tegen bijvoorbeeld diefstal, brand- en/of stormschade. Daarom is het van belang dat u een opstal- en inboedelverzekering heeft. Wij adviseren u de (ver)bouwwerkzaamheden vooraf te melden bij uw opstal- en inboedelverzekeraar.

IV Hulpmateriaal

Dekking tegen schade aan het hulpmateriaal door bijvoorbeeld storm, brand, instorting. Ook diefstal van hulpmateriaal of vandalismeschade is gedekt. Verzekerd is schade aan uw eigen of door u gehuurd hulpmateriaal. Onder hulpmateriaal verstaan wij bijvoorbeeld steigers, bouwketen, loodsen, machines, gereedschappen en werktuigen. Materieel zoals kranen, heftrucks en graafmachines valt niet onder de dekking.

Huisvestingskosten

Dekking voor extra kosten voor uw huisvesting, als de (ver)bouw vertraging oploopt door een verzekerde schade onder Rubriek I Het werk en/of Rubriek III Bestaande eigendommen. Wij vergoeden maximaal € 1.250,- per maand aan huisvestingskosten voor een periode van maximaal 12 maanden. Wij vergoeden geen boete- en/of schadevergoedingen aan derden.

Onderhoudstermijn

De verzekering dekt de schade die een verzekerde lijdt door beschadiging van het werk tijdens de onderhoudstermijn:

 • veroorzaakt door een verzekerde tijdens werkzaamheden uit hoofde van verplichtingen volgens de onderhoudsbepalingen van het bestek of de aannemingsovereenkomst;
 • waarvan de oorzaak ligt voor het begin van de onderhoudstermijn, mits de oorzaak verband houdt met de totstandkoming van het werk.