Informatie en voorwaarden bouwverzekering

Verzekerde sommen

Premie

Eigen risico

Uitgesloten

Let op. Bij specifieke risicovolle werkzaamheden zoals heien of bemalen kunnen wij inzage vragen in de bouw- en constructieberekeningen.

Contractafspraken

Schade

Overige verzekeringen

Documenten en voorwaarden

Bouwverzekering particulieren voorwaarden en clausules

I Het bouwwerk

Dekking tegen schade aan het bouwwerk door bijvoorbeeld storm, brand, instorting of waterschade. Ook diefstal van bouwmaterialen of vandalismeschade aan het bouwwerk is gedekt.

II Secundaire aansprakelijkheid

Dekking voor u als opdrachtgever tegen schade veroorzaakt aan derden. De aannemer voert bijvoorbeeld heiwerkzaamheden uit en u wordt aangesproken voor schade aan naastgelegen woningen als gevolg van deze werkzaamheden. Ook schade bij de buren veroorzaakt
door uw eigen bouwwerkzaamheden is gedekt. Belangrijk is dat eerst alle andere aansprakelijkheidsverzekeringen voorgaan (van bijvoorbeeld de aannemer die het werk uitvoert).

III Bestaande eigendommen

Dekking tegen schade aan uw eigendommen als gevolg van de werkzaamheden. Bijvoorbeeld scheuren in de muren of instorting van (een deel van) de bestaande woning.
Deze rubriek biedt geen dekking tegen bijvoorbeeld diefstal, brand- en/of stormschade. Daarom is het van belang dat u een opstal- en inboedelverzekering heeft. Wij adviseren u de (ver)bouwwerkzaamheden vooraf te melden bij uw opstal- en inboedelverzekeraar.

IV Hulpmateriaal

Dekking tegen schade aan het hulpmateriaal door bijvoorbeeld storm, brand, instorting. Ook diefstal van hulpmateriaal of vandalismeschade is gedekt. Verzekerd is schade aan uw eigen of door u gehuurd hulpmateriaal. Onder hulpmateriaal verstaan wij bijvoorbeeld steigers, bouwketen, loodsen, machines, gereedschappen en werktuigen. Materieel zoals kranen, heftrucks en graafmachines valt niet onder de dekking.

Huisvestingskosten

Dekking voor extra kosten voor uw huisvesting, als de (ver)bouw vertraging oploopt door een verzekerde schade onder Rubriek I Het werk en/of Rubriek III Bestaande eigendommen. Wij vergoeden maximaal € 1.250,- per maand aan huisvestingskosten voor een periode van
maximaal 12 maanden. Wij vergoeden geen boete- en/of schadevergoedingen aan derden.

Onderhoudstermijn

De verzekering dekt de schade die een verzekerde lijdt door beschadiging van het werk tijdens de
onderhoudstermijn: