Functionaris Gegevensbescherming aansprakelijkheid premies 2019 online

Deze Functionaris Gegevensbescherming aansprakelijkheid verzekering verzekert u tegen beroepsfouten. Deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering verzekert al uw werkzaamheden én ook de activiteiten die u uitoefent vanuit de verplichting zoals vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze verzekering verzekert niet alleen uw AVG werk maar ook uw andere werkzaamheden.

Heeft u ook werknemers in dienst of bijzondere activiteiten of bedrijven, laat ons dan een maatwerk offerte maken.


Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Indicatie jaarpremie: €

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) dekt de vermogensschade (met uw werk) die door de ondernemer of professional in de uitoefening van zijn beroep wordt veroorzaakt. De premies zijn gebaseerd op een jurist (ZZP). Overige aanvragen via deze maatwerk pagina.


Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Indicatie jaarpremie: €

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) dekt de materiële en letselschade (aan personen en zaken) die door de ondernemer of zijn werknemers wordt veroorzaakt.


Jaarloon. Onder jaarloon wordt verstaan: het brutoloon te verminderen met de eigen bijdrage pensioenpremie en de inleg levensloop en te
vermeerderen met de bijtelling auto van de zaak, het totale bedrag dat is betaald aan leerlingen, stagiaires, tewerkgestelde uitzendkrachten, geleende krachten e.d. en € 40.000,- voor elke vennoot/eigenaar, niet verzekerd krachtens de WW.


Aanvraagformulier of offerteverzoekSlotvragen

1. Na invoercontrole ontvangt u een bevestiging.

2. Na acceptatie door verzekeraar ontvangt u de polis.

3. Er is daarna nog 14 dagen extra bedenktijd.

Algemene informatie  Functionaris Gegevensbescherming aansprakelijkheid

Verschil Beroepsaansprakelijkheidsverzekering en Bedrijfsaansprakelijkheid

 1. Beroepsmatige Functionaris Gegevensbescherming aansprakelijkheid
  1. Vermogensschade . Dat is financiële schade die ontstaat door fouten die iemand maakt bij de uitoefening van zijn of haar beroep wordt verzekerd. Bij bedrijven zijn vrijwel iedereen verzekert die in opdracht van het bedrijf werken zoals ZZP-ers en uitzendkrachten. Controleer altijd bij een verzekeraar welke medewerkers er wel/niet onder de dekking vallen. Werkzaamheden van FG-ers vallen vaak niet onder de bestaande beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
 2. Bedrijfsaansprakelijkheid (wiki
  1. Letselschade. Letsel of aantasting van de gezondheid van personen al dan niet de dood tot gevolg hebbend met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade. Dit zijn vaak de schade die financieel het hoogst kunnen oplopen.
  2. Zaakschade. Beschadiging, vernietiging of verlies van zaken, alsmede het verontreinigd of vuil worden van zaken en het zich daarop of daarin bevinden van vreemde stoffen met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade. Maar denk ook bijvoorbeeld aan het feit dat door uw schuld het bedrijf van uw buurman afbrandt en de verzekeraar dan de schade op u verhaalt.

Bij de zaakschade en letselschade rondom de Functionaris Gegevensbescherming aansprakelijkheid is dit risico vaak wel (mee)verzekerd op de bestaande polis.

Welke bedrijven moeten functionaris gegevensbescherming hebben?

Functionaris Gegevensbescherming aansprakelijkheid

Voor bedrijven en overheden zijn op grond van artikel 37 van de AVG Functionarissen Gegevensbescherming in drie situaties verplicht. Deze functionarissen zijn verantwoordelijk voor het correct uitvoeren van de wet en waarbij het verstandig is de Functionaris Gegevensbescherming aansprakelijkheid goed te verzekeren.

 1. Overheden en publieke organisaties
 2. organisaties die op grote schaal individuen volgen.
 3. organisaties als ze op grote schaal bijzondere persoonsgegevens verwerken

Organisaties moeten de functionaris gegevensbescherming aanmelden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie het Twitter bericht hieronder. Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier functionaris voor de gegevensbescherming (FG).

Audio beroepsaansprakelijkheid

Functionarissen Gegevensbescherming aansprakelijkheid verzekeren

Veel bedrijven zullen werken met ingehuurde zelfstandigen waarbij Functionaris Gegevensbescherming aansprakelijkheid verzekeringen niet aanwezig zijn. En dus functionarissen die niet of onvoldoende verzekerd blijken te zijn voor de AVG activiteiten.

FG-ers die als zelfstandigen bij bedrijven de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) uitvoeren, horen een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te kunnen overleggen aan hun opdrachtgever. Die Functionaris Gegevensbescherming aansprakelijkheid verzekeringen verzekeren de aansprakelijkheids schade die ontstaat als er een fout gemaakt is. Dit zijn de zogenaamde beroepspolissen. De verzekeraar betaalt, als de claim terecht is, in dat geval het juridische verweer en het mogelijke schadebedrag. Er zal dan sprake zijn van vermogensschade en juist die schade zorgt voor de Functionarissen Gegevensbescherming aansprakelijkheid.

Bedrijven en organisatie doen er dus verstandig aan te controleren bij hun Functionaris Gegevensbescherming aansprakelijkheid wel correct verzekerd hebben.

Functionaris Gegevensbescherming premies

Sectoren met Functionaris Gegevensbescherming aansprakelijkheid risico’s


Premies online


Video Functionaris Gegevensbescherming aansprakelijkheid