W022 Alleen dekking voor privé gebruik

Nationale-Nederlanden polisvoorwaarden Zakelijk Zekerheidspakket

Deze verzekering biedt alleen dekking als het verzekerde werkmaterieel voor privédoeleinden wordt gebruikt.
Niet verzekerd is het gebruik van het werkmaterieel voor bedrijfsmatige werkzaamheden.

W041 Schade aan eigen zaken (€ 50.000,-)

Artikel Schade aan eigen zaken uit de polisvoorwaarden is niet van kracht. In plaats daarvan geldt:
Wij dekken schade die door het verzekerde werkmaterieel is veroorzaakt aan:
a. Zaken die uw eigendom zijn; of
b. Zaken die u of de verzekerde die voor de schade aansprakelijk is, heeft gehuurd, geleend of op basis van een
andere soortgelijke overeenkomst in gebruik heeft.

Nationale-Nederlanden dekken geen:

a. Bedrijfs- en/of gevolgschade; of
b. Schade aan het werkmaterieel zelf; of
c. Waardevermindering; of
d. Schade aan percelen grond die verzekerde ter bewerking onder zich had; of
e. Schade aan zaken die zich op of in het werkmaterieel bevinden, daarop zijn geladen of daarvan zijn gelost; of
f. Schade aan zaken die aan het werkmaterieel zijn gekoppeld of op een andere manier door het Werkmaterieel
worden voortbewogen; of
g. Schade die gedekt zou zijn onder een andere verzekering als deze Werkmaterieelverzekering niet zou bestaan.
Deze dekking geldt per gebeurtenis tot maximaal € 50.000.
Er geldt een eigen risico van € 500,-.

W045 Schade aan ondergrondse zaken (particulier)

Schade aan ondergrondse zaken en de gevolgschade daarvan is gedekt tot een verzekerde som van
€ 1.000.000,- per gebeurtenis.
Ondergrondse zaken zijn bijvoorbeeld kabels, leidingen en buizen.
Er geldt per schade aan ondergrondse zaken en de gevolgschade een eigen risico van € 500,-.

Diefstal preventie eisen

Als het voertuig niet is voorzien van een klasse W1 of W2 beveiligingssysteem, is verzekerde verplicht om ervoor te zorgen dat het voertuig na beëindiging van de dagelijkse werkzaamheden

  • deugdelijk is afgesloten, en
  • is gestald op het erf bij een bewoond adres, of
  • is gestald op een onbewoond adres:
    • in een deugdelijk afgesloten ruimte van een gebouw, of
    • op een deugdelijk afgesloten terrein.

Deze informatie is onlosmakelijk verbonden aan de aanvraag werkmaterieel particulieren van Nationale-Nederlanden

Werkmaterieel particulier online premie

Premie werkmaterieel zakelijk

Bedrijfsaansprakelijkheid - premie op maat Gebouwen - online premie Bedrijfsrechtsbijstand premie berekenen Werkmaterieel overig online aanvragen Handige professionele bedrijven checklist Overzicht alle bedrijven verzekeringen Tractorverzekering premie berekenen Graafmachine premie berekenen Laadschop - shovel premie berekenen Bulldozer premie berekenen Hoogwerker premie berekenen Hijskraan premie opvragen online Heftruck premie berekenen Verreiker premie berekenen Werkmaterieel particulier online premie Adviseurswijziging bestaande verzekering