Hiermee wordt Doorneweerd Assurantiën bv de adviseur van uw zakelijke verzekering. Er zijn geen kosten verbonden aan deze intermediairswijziging. Wij gaan direct zorgen dat de verzekering klopt, we helpen u bij schade en controleren het werk van de verzekeringsmaatschappij. Wij krijgen daar vaak deze provisie voor en dit doen we daar graag voor. Op elk moment mag u van gedachte veranderen en weer van adviseur wijzigen, zonder verplichtingen bij ons.
Wie is Gerrit-Jan Doorneweerd

Invoer:

Voorbehoud. Wij of de verzekeringsmaatschappij behouden zich het recht voor, de gevraagde adviseur-wijziging te weigeren of in overleg afwijkende financiële – of beheerafspraken te maken. U heeft verder altijd het recht, zonder opgave van redenen, per direct weer van adviseur te wijzigen.

Disclaimer. Op onze website en in onze emails doen we onze best om te zorgen dat alle informatie zo goed mogelijk aansluit bij uw verzekering(en). De verzekeringsvoorwaarden van de verzekeraar zijn natuurlijk altijd leidend. Wilt u de precieze verzekeringsdekking weten? Lees dan uw verzekeringsdocumenten. Alles wordt verder uitgelegd in onze disclaimer. Onze eigen leveringsvoorwaarden waaronder wij werken, kunt u hier downloaden.