Aansprakelijkheid webwinkel Top 5 risico’s

Een aansprakelijkheid webwinkel ontvangen voor een schade is vervelend maar goed op te lossen door het risico te verzekeren. De kosten zijn beperkt en dus geeft dat voldoende zekerheid om met een gerust hart een webwinkel te hebben.
Cyber en DataRisk premieberekening

Risico’s aansprakelijkheid webwinkel

Welke soort risico’s zijn er v.w.b. aansprakelijkheid webwinkel ? Een aantal voorbeelden zijn:

 1. Bedrijfsaansprakelijkheid
 2. Productaansprakelijkheid
 3. Bedrijfsrechtsbijstand
 4. Cyber en hacking aansprakelijkheid
 5. Bestuurdersaansprakelijkheid

1. Aansprakelijkheid webwinkel 

Dit is de zakelijke basisverzekering om schade aan zaken en letselschade risico aansprakelijkheid webwinkel verzekerd te houden.

 1. Bedrijfsaansprakelijkheid (wiki
  1. Letselschade. Letsel of aantasting van de gezondheid van personen al dan niet de dood tot gevolg hebbend met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade.
  2. Zaakschade. Beschadiging, vernietiging of verlies van zaken, alsmede het verontreinigd of vuil worden van zaken en het zich daarop of daarin bevinden van vreemde stoffen met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade.

2. Product aansprakelijkheid webwinkel

aansprakelijkheid webshop

U levert een online bestelt product aan uw relatie. Dat product kan letselschade of schade aan spullen van uw klant toebrengen. Niet altijd zal dat uw schuld zijn maar u kan er wel aansprakelijk voor zijn. Vaak wordt de productaansprakelijkheid toegevoegd aan een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

 1. Uw geleverde thee blijkt verontreinigd en uw klant kan maanden niet werken. De werkgever van die klant stelt u aansprakelijk. 
 2. U levert een mobieltje en die veroorzaakt brand en het huis van uw klant brandt af. Wie wordt aansprakelijk?
 3. De geleverde kruik blijkt te lekken en het kind krijgt brandwonden.

3. Bedrijfsrechtsbijstand

Webwinkel bedrijfsrechtsbijstand zorgt dat uw bedrijf met de Bedrijfsrechtsbijstandverzekering juridisch advies en deskundige rechtshulp krijgt door juristen en advocaten. Ook de eventuele andere kosten van rechtsbijstand zijn verzekerd. Denk daarbij aan kosten van deskundigen en getuigen, expertisekosten en gerechtskosten. De verzekering keert geen geld uit. Naast de aansprakelijkheid webwinkel dus een onmisbare extra zekerheid.

Uitgebreide webwinkel rechtsbijstandsverzekering informatie

Wat is er bij rechtsbijstand verzekerd?

 • Dienstverlening. Geschillen met leveranciers en klanten over afgenomen en geleverde diensten.
 • Incasso. Webwinkel bedrijfsrechtsbijstand bij zuivere incasso als het betrekking heeft op levering van goederen en/of diensten door verzekerde
 • Koop en verkoop. Geschillen met leveranciers en afnemers, zoals over koop en verkoop van producten of grondstoffen.
 • Geldzaken. Geschillen met een verzekeringsmaatschappij of met de bank.
 • Arbeidszaken. Geschillen over arbeidszaken, zoals met (ex-) werknemers over de arbeidsovereenkomst en over het sociaal verzekeringsrecht.
 • Overheid. Geschillen die vallen onder het bestuursrecht, zoals over een vergunning of een gemeentelijke aanschrijving.
 • Huur en verhuur. Geschillen over huur en verhuur, zoals van bedrijfsmiddelen of het bedrijfsgebouw.
 • Verhaal. Rechtsbijstand bij het verhalen van een schade waarvoor die derde wettelijk aansprakelijk is.
 • Strafrecht. Rechtsbijstand bij een strafzaak nadat een verzekerde (rechts)persoon als verdachte is gedagvaard.
 • Buitengerechtelijke invordering. Het schriftelijk en telefonisch aanmanen van de schuldenaar om betaling van een geldvordering te verkrijgen.

4. Cyber en hacking bedrijfsstilstand webwinkel

De website van een webwinkel is zwaar beschadigd door een cyberaanval. Hierdoor kunnen er online geen artikelen meer verkocht worden, bij een cyberverzekering heet dit; online business interruption. Het omzetverlies kan berekend worden aan de hand van de gemiddelde omzet per uur van de webwinkel. Op deze manier kunt u eenvoudig in kaart brengen wat de totale omzetvermindering als gevolg van een incident is. Het aantal uur dat er geen verkoop kan plaatsvinden maal de gemiddelde omzet per uur. Op een goede cyberverzekering bestaat dekking voor dit omzetverlies, wel moet u hierbij rekening houden met een eigen risicotermijn van een enkele uren. Soms een nuttig aanvulling bij een aansprakelijkheid webwinkel verzekering.

Voorbeeld. Een drukkerij is gehackt. Het computergestuurde productieproces is beschadigd en moet hersteld worden. De drukker kan hierdoor niet drukken, dit kan resulteren in een forse schadepost.

Cyberpolis of bedrijfsschadepolis?

Voor organisaties die voor hun productieproces afhankelijk zijn van ICT of voor dienstverleners die hun werk niet kunnen uitoefenen wanneer zij niet bij de systemen kunnen, is een dergelijke cyberschade te vergelijken met een schade op de bedrijfsschadeverzekering. Laat dus goed onderzoeken waar de schade verzekerd is op de Cyberverzekering of op de bedrijfsschadeverzekering.

De cyberschade kan begroot worden door te kijken naar de vermindering van de brutowinst (netto winst + vast lasten) per dag als gevolg van het incident. Ook deze cyberbedrijfsschade is goed te verzekeren op een

7 voorbeelden cyberschade

Vooral bestuurders kunnen ook flinke persoonlijk gevolgen ondervinden. Bij het niet melden van een datalek ontstaat er namelijk al snel een bestuurlijke aansprakelijkheid webwinkel eigenaar. Een aantal afwegingen zal een organisatie moeten maken of een datalek gemeld moet worden:

5. Bestuurders aansprakelijkheid

Niet zelden gaat het flink financieel mis met een webwinkel. Er zijn immers grote kansen maar ook grote risico’s. Vergeet echter niet dat er een persoonlijke aansprakelijkheid uit kan voortvloeien. Persoonlijke aansprakelijkheid is dat de bestuurder zelf privé wordt aangesproken voor de financiële schade. Gaat het mis, dan kan er snel een bestuurlijke aansprakelijkheid worden “gevonden”.  De aansprakelijkheid webwinkel voor bestuurders is vooral terug te vinden in het verplicht aangeven als er een gegevensbeschermingsfout is gemaakt.

Niet melden datalek door bestuurders

 1. Is er überhaupt wel een beveiligingsincident geweest?
 2. Zijn er persoonsgegevens verloren gegaan. (Of is het niet uit te sluiten dat dit is gebeurd)?
 3. Gaat het om persoonsgegevens van gevoelige aard, of zijn er nadelige gevolgen voor de bescherming van de persoonsgegevens?
 4. Waren alle gegevens (goed) versleuteld en heeft het datalek gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen?

Overige risico’s rondom aansprakelijkheid webwinkel

De financiële gevolgen kunnen uit vele hoeken en gaten komen. Een paar voorbeelden die u kunnen raken.

 1. Een sabotage actie van de eigen IT-er omdat er een conflict is over een betaling.
 2. Een update van de website verwoest de gehele opmaak.
 3. De provider gaat failliet.
 4. Negatieve publiciteit door verlies betaalgegevens.
 5. De webwinkel wordt aansprakelijk gesteld voor een schade.

Niet alle risico’s zijn te verzekeren en sommige kunnen niet eens verzekerd worden. Maar de basiszaken kunnen vrij eenvoudig en tegen een lage premie worden verzekerd. Denk aan bedrijfsschade, aansprakelijkheid en reconstructie. We helpen er graag mee om er duidelijkheid over te geven.

Premie berekeningen online

Inventaris en goederen - maatwerk offerte Gebouwen en opstallen - maatwerk offerte Bedrijfsschadeverzekering premie aanvraag Bedrijfsrechtsbijstand premieberekening Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Video. Live aanvallen in beeld: