Webwinkel bedrijfsrechtsbijstand 2019

Webwinkel bedrijfsrechtsbijstand

Webwinkel bedrijfsrechtsbijstand van Nationale-Nederlanden zorgt dat uw bedrijf met de Bedrijfsrechtsbijstandverzekering NN juridisch advies en deskundige rechtshulp krijgt door juristen en advocaten van DAS. Ook de eventuele andere kosten van rechtsbijstand zijn verzekerd. Denk daarbij aan kosten van deskundigen en getuigen, expertisekosten en gerechtskosten. De verzekering keert geen geld uit.

Bedrijfsrechtsbijstand premieberekening

In het kort webwinkel bedrijfsrechtsbijstand

Toelichting Webwinkel bedrijfsrechtsbijstand

Audio Webwinkel bedrijfsrechtsbijstand

Standaard dekking webwinkel bedrijfsrechtsbijstand

De verzekering biedt standaard dekking voor geschillen die voortvloeien uit de uitoefening van het bedrijf of beroep. Er kan altijd gebruik worden gemaakt van telefonisch advies van DAS. Daarnaast is er op de Bedrijfsrechtsbijstandverzekering – in de meeste gevallen – ook dekking voor

Uitbreidingsmogelijkheden

U kan de Webwinkel bedrijfsrechtsbijstand uitbreiden met een dekking voor motorrijtuigen. Daarmee krijgt u deskundige hulp bij het verhalen van schade aan uw bedrijfsauto’s en eventuele aanhangwagens. Maar ook bij juridische geschillen over andere kwesties, zoals aankoop, onderhoud of reparatie van uw motorrijtuigen.

Onafhankelijke Webwinkel bedrijfsrechtsbijstand

De rechtshulp bij een Bedrijfsrechtsbijstandverzekering wordt uitgevoerd door juristen en advocaten van DAS, een geheel onafhankelijke, gespecialiseerde juridische dienstverlener. Op die manier is er geen belangenverstrengeling en is uw privacy gegarandeerd. Op www.das.nl/nn leest u meer over deze organisatie. 

Als DAS de rechtshulp verleent, geldt er geen maximum aan de kosten voor rechtshulp. Verleent een andere partij dan DAS de rechtshulp (bijvoorbeeld een advocaat die niet bij DAS werkt) dan is er wel sprake van een kostenmaximum.

Deskundig telefonisch advies 

Met de Webwinkel bedrijfsrechtsbijstand kunt u ook gebruik maken van telefonische advies van DAS. Heeft u een dringend probleem en moet u snel handelen? Bijvoorbeeld als u iemand op staande voet wilt ontslaan? Bel dan met de Telefonische Advies Service. Die helpt u snel de juiste beslissing te nemen

Geen eigen risico, wel een franchise

U bent op de Webwinkel bedrijfsrechtsbijstand niet verzekerd voor rechtshulp bij:

Professionele risico management

Veel bedrijven zijn overzichtelijk als het gaat om de basis risico’s zoals Webwinkel bedrijfsrechtsbijstand. Denk aan brand, inbraak en aansprakelijkheid. Sommige ondernemingen hebben een veel intensievere risico analyse nodig om de risico’s inzicht te krijgen en goed onder controle te krijgen. Kijk eens op deze professionele risico management pagina

Poliskosten en winstopslag verzekeraar

Elke verzekeraar hanteert een kosten en winstopslag bij een Webwinkel bedrijfsrechtsbijstand. Soms zijn ze verborgen omdat ze een onderdeel vormen van verschillende andere verzekeringen in een pakket. Die poliskosten en de premie kunnen jaarlijks verschillen en hangen af van het aantal landelijke schadeclaims en prognose van de verwachte claims en bijkomende kosten. Uw eigen schadeclaim heeft geen gevolgen voor de hoogte van uw persoonlijke vervolgpremie. De genoemde premie is altijd inclusief alle kosten. Wij vergelijken alleen gerenommeerde verzekeraars met een goede trackrecord en een stabiel premie en voorwaarden niveau. Verbond van verzekeraars schade en statistieken info

Waarom wij?

✅ Kosteloze premieopgave passend bij de webwinkel-sector
✅ Tijdsbesparing met unieke online formulieren
✅ Efficiënt en op dagverwerking
✅ Betaalbaar en passend
✅ Professionele begeleiding

Onze inkomsten

Onze inkomsten bij een Webwinkel bedrijfsrechtsbijstand bedragen een percentage van gemiddeld 20% van de premie zonder assurantiebelasting. Dit percentage is marktconform en is bestemd voor de werkzaamheden zoals aanvraag, beheer, controle en schadeafhandeling. De genoemde premie is altijd inclusief deze provisieopslag. Wij zijn onafhankelijk van verzekeraars en hebben geen omzetverplichtingen of specifieke provisieafspraken.

Video Mr. Frank Visser over de bedrijfsrechtsbijstandverzekering

Brochure en polisvoorwaarden Webwinkel bedrijfsrechtsbijstand

Brochure zakelijke rechtsbijstandverzekering

Samenvatting zakelijke rechtsbijstandverzekering

Voorwaarden zakelijke rechtsbijstandverzekering

Premie indicaties overig