Beroepsaansprakelijkheid accountants verzekeren vergelijk

Beroepsaansprakelijkheid accountants verzekeren kan gelukkig op een grondige maar efficiënte manier online. Bij beroepsaansprakelijkheid accountants verzekeren worden de gevolgen van fouten die de accountant maakt verzekerd bij de uitoefening van zijn beroep. Dus ook stommiteiten van werknemers zijn gedekt. Er zijn er steeds meer mogelijkheden om accountants aansprakelijk te stellen voor gemaakte fouten. Dat maakt de beroepsaansprakelijkheidsverzekering tot een belangrijke verzekering.

Meestal worden er twee aansprakelijkheidsverzekering  (wikidirect afgesloten. Hieronder het verschil.

Verschil Beroepsaansprakelijkheid en Bedrijfsaansprakelijkheid

 1. Beroepsaansprakelijkheid accountants verzekerenVermogensschade. Dat is beroepsaansprakelijkheid. Dat is financiële schade die ontstaat door fouten die iemand maakt bij de uitoefening van zijn beroep.wordt verzekerd
 2. Letselschade is bedrijfsaansprakelijkheid. Letsel of aantasting van de gezondheid van personen al dan niet de dood tot gevolg hebbend met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade.
 3. Zaakschade is bedrijfsaansprakelijkheid. Beschadiging, vernietiging of verlies van zaken, alsmede het verontreinigd of vuil worden van zaken en het zich daarop of daarin bevinden van vreemde stoffen met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade.

Beroepsaansprakelijkheid accountants verzekeren in detail

Vooral het laatste risico is belangrijk. Terecht of niet terecht; als er een aansprakelijkheidsclaim komt dan kost het veel ergernis en tijdsinvestering om het in goede banen te leiden. Bij een polis zal de verzekeraar die taak graag overnemen. Zij zijn immer doordat ze de Beroepsaansprakelijkheid accountants verzekeren belanghebbende om de claim goed af te wikkelen.

Maatwerk

Bij Beroepsaansprakelijkheid accountants verzekeren wordt toegesneden op de beroepsactiviteiten van de verzekerde. De acceptatieprocedure is zeer zorgvuldig. Daarom is het vragenformulier gedetailleerd en is het van belang dat dit zo volledig mogelijk wordt ingevuld.

Beroepsaansprakelijkheid premies accountant

Audio bedrijfsaansprakelijkheid

Audio beroepsaansprakelijkheid


Voorbeeld aansprakelijkheid accountant

Dekking en voorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Beroepsaansprakelijkheid accountants verzekerenEr is bij de beroepsaansprakelijkheid accountants verzekeren geen noodzaak tot het hanteren van algemene leveringsvoorwaarden. Toch is het aan te raden voor elk bedrijf deze te hanteren. Het voordeel is dat de eigen wensen in de algemene voorwaarden kunnen worden opgenomen. Een standaard “internet” model is jammer omdat een bedrijf juist met de voorwaarden veel voordeel kan bereiken bij de relatie met de eigen relaties. Een aantal tips met betrekking tot algemene of leveringsvoorwaarden en het juist toepassen hiervan;

 1. Laat algemene voorwaarden geregeld toetsen door een jurist of rechtsbijstandsverzekeraar.
 2. Haal ze niet “gemakkelijk” van internet af; er circuleren veel voorwaarden die niet meer aan de laatste juridische eisen voldoen. Wees dus voorzichtig met het gebruiken van gekopieerde voorwaarden van derden.
 3. Zorg ervoor dat duidelijk kan worden gemaakt dat u uw voorwaarden vooraf ter beschikking hebt gesteld. Denk hierbij aan bewaren van offertes met vermelding van voorwaarden, kopie mail waaruit blijkt dat u uw voorwaarden heeft bijgesloten, etc.

Premie accountant beroepsaansprakelijkheidsverzekering

De premie voor het beroepsaansprakelijkheid accountants verzekeren is vaak afhankelijk van verschillende factoren, zoals het verzekerd bedrag, uw jaaromzet, jaarloon of het soort bedrijf dat u heeft. Pakketkorting. Als u meerdere verzekeringen combineert krijgt u een pakketkorting. Deze korting kan oplopen tot wel 12%.

De vergelijking

Wij beoordelen het beroepsaansprakelijkheid accountants verzekeren en de verzekeraars op de volgende punten:

De uitkomst van onze maandelijkse vergelijkingen van verzekeringen resulteert in een voorstel voor een verzekering die met onze kennis en ervaring de beste prijs / kwaliteit verhouding geeft.

Poliskosten en winstopslag verzekeraar

Snel een voordeel halen kan door het rekening houden met alle kosten. Elke verzekeraar hanteert een kosten en winstopslag. Die poliskosten en de premie kunnen jaarlijks verschillen en hangen af van het aantal landelijke schadeclaims en prognose van de verwachte claims en bijkomende kosten. Uw eigen schadeclaim heeft geen gevolgen voor de hoogte van uw persoonlijke vervolgpremie. De genoemde premie is altijd inclusief alle kosten. Wij vergelijken alleen gerenommeerde verzekeraars met een goede trackrecord en een stabiel premie en voorwaarden niveau.

Onze inkomsten

Onze inkomsten bedragen een percentage van 15% – 25% van de premie zonder assurantiebelasting. Dit percentage is marktconform en is bestemd voor de werkzaamheden zoals aanvraag, beheer, controle en schadeafhandeling. De genoemde premie voor beroepsaansprakelijkheid accountants verzekeren is altijd inclusief deze provisie opslag. Wij zijn onafhankelijk van verzekeraars en we hebben natuurlijk geen omzet verplichtingen of specifieke provisieafspraken.

Waarom via Doorneweerd Assurantiën bv

 1. Wij (en u dus niet) hangen uren per dag aan de telefoon met verzekeraars.
 2. Wij zeuren voor uw belang bij een verzekeraar als er niet snel genoeg een schade-uitkering komt.
 3. Wij mopperen samen met u als die schade-uitkering te laag is of als een wijziging niet goed wordt verwerkt.
 4. En wij verdienen precies genoeg aan uw polissen om u graag te helpen zonder dat we rijk van u worden.
 5. Wij doen die verzekering-klussen die u zelf niet wilt doen.
 6. Wij vegen uw verzekering-straat schoon en vertellen waar de obstakels staan.

Schade

Is er een zaakschade bij een ander, letselschade of een schade door een beroepsfout, en is die schade verzekerd, dan zorgen wij dat de verzekeringsmaatschappij snel uitbetaald. Het beroepsaansprakelijkheid accountants verzekeren is meer dan alleen een polis maar zal vooral bij een schade kunnen aantonen waarom er premie werd gevraagd. Wij helpen om de beste afwikkeling te krijgen zodat de kosten tot een minimum worden beperkt.

Video

Verzekeringen

Laat uw reactie achter