Beroepsaansprakelijkheid accountants verzekeren vergelijk

Bij beroepsaansprakelijkheid accountants verzekeren worden de gevolgen van fouten die de accountant maakt verzekerd bij de uitoefening van zijn beroep. Dus ook stommiteiten van werknemers zijn gedekt. Er zijn er steeds meer mogelijkheden om accountants aansprakelijk te stellen voor gemaakte fouten.

Beroepsaansprakelijkheid premies accountant

Verschil Beroepsaansprakelijkheid en Bedrijfsaansprakelijkheid

Meestal worden er twee aansprakelijkheidsverzekering direct samen afgesloten. Hieronder het verschil.

 1. Beroepsaansprakelijkheid accountants verzekerenVermogensschade. Dat is beroepsaansprakelijkheid. Dat is financiële schade die ontstaat door fouten die iemand maakt bij de uitoefening van zijn beroep.wordt verzekerd
 2. Letselschade is bedrijfsaansprakelijkheid. Letsel of aantasting van de gezondheid van personen al dan niet de dood tot gevolg hebbend met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade.
 3. Zaakschade is bedrijfsaansprakelijkheid. Beschadiging, vernietiging of verlies van zaken, alsmede het verontreinigd of vuil worden van zaken en het zich daarop of daarin bevinden van vreemde stoffen met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade.

Kenmerken

• Dekking die is afgestemd op beroepsrisico’s en wensen
• Advies over het beperken van uw risico’s
• Juridische bijstand en verweerkosten meeverzekerd
• Juridische ondersteuning bij een aanspraak
• Snelle en efficiënte schadebehandeling

Beroepsaansprakelijkheid accountants verzekeren in detail

 1. Aansprakelijkheid voor door de opdrachtgever (en meestal ook andere derden) geleden schade, veroorzaakt door nalatigheden, vergissingen, verzuimen, onachtzaamheden en dergelijke van een verzekerde.
 2. De juridische kosten die moeten worden gemaakt wanneer de aansprakelijkheid gerechtelijk moet worden betwist. Zoals verweerkosten, kosten in verband met een tuchtrecht procedure en/of civielrechtelijke procedure.

Vooral het laatste risico is belangrijk. Terecht of niet terecht; als er een aansprakelijkheidsclaim komt dan kost het veel ergernis en tijdsinvestering om het in goede banen te leiden. Bij een polis zal de verzekeraar die taak graag overnemen. Zij zijn immer doordat ze de Beroepsaansprakelijkheid accountants verzekeren belanghebbende om de claim goed af te wikkelen.

Audio beroepsaansprakelijkheid

Audio bedrijfsaansprakelijkheid

Voorbeeld aansprakelijkheid accountant

Leveringsvoorwaarden

Beroepsaansprakelijkheid accountants verzekerenEr is bij de beroepsaansprakelijkheid accountants verzekeren geen noodzaak tot het hanteren van algemene leveringsvoorwaarden. Toch is het aan te raden voor elk bedrijf deze te hanteren. Het voordeel is dat de eigen wensen in de algemene voorwaarden kunnen worden opgenomen. Een standaard “internet” model is jammer omdat een bedrijf juist met de voorwaarden veel voordeel kan bereiken bij de relatie met de eigen relaties. Een aantal tips met betrekking tot algemene of leveringsvoorwaarden en het juist toepassen hiervan;

 1. Laat algemene voorwaarden geregeld toetsen door een jurist of rechtsbijstandsverzekeraar.
 2. Haal ze niet “gemakkelijk” van internet af; er circuleren veel voorwaarden die niet meer aan de laatste juridische eisen voldoen. Wees dus voorzichtig met het gebruiken van gekopieerde voorwaarden van derden.
 3. Zorg ervoor dat duidelijk kan worden gemaakt dat u uw voorwaarden vooraf ter beschikking hebt gesteld. Denk hierbij aan bewaren van offertes met vermelding van voorwaarden, kopie mail waaruit blijkt dat u uw voorwaarden heeft bijgesloten, etc.

Premie accountant beroepsaansprakelijkheidsverzekering

De premie voor het beroepsaansprakelijkheid accountants verzekeren is vaak afhankelijk van verschillende factoren, zoals het verzekerd bedrag, uw jaaromzet, jaarloon of het soort bedrijf dat u heeft. Pakketkorting. Als u meerdere verzekeringen combineert krijgt u een pakketkorting. Deze korting kan oplopen tot wel 12%.

Verplicht?

Voor sommige beroepen, zoals accountants, is deze verzekering wettelijk verplicht. Dus niet voor alle beroepen. Toch zijn er veel situaties waarin u wel zo’n verzekering moet afsluiten. Omdat een klant of opdrachtgever erom vraagt bijvoorbeeld. Of omdat de brancheorganisatie waarbij u bent aangesloten dit eist. De Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS) leggen aan accountantskantoren de verplichting op om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten met betrekking tot al hun gehele dienstverlening.

De vereisten die in de NVKS worden gesteld aan de beroepsaansprakelijkheidsverzekering zijn, net zoals de te verzekeren bedragen, minimumvereisten. Daarmee is niet gezegd dat het voldoen aan deze minimumvereisten toereikend is in de specifieke situatie van een kantoor. Het bestuur van een kantoor zal dan ook moeten overwegen of kan worden volstaan met het voldoen aan de minimumvereisten. Wij adviseren kantoren om hierover te overleggen met een adviseur.

Verplichte verzekerde bedragen bij NBA.

Het verzekerd bedrag beroepsaansprakelijkheid accountants verzekeren per aanspraak bedraagt:
a. bij een jaaromzet tot € 500.000, ten minste € 300.000;
b. bij een jaaromzet van € 500.000 tot € 1.000.000, ten minste € 500.000;
c. bij een jaaromzet van € 1.000.000 tot € 2.500.000, ten minste € 1.250.000;
d. bij een jaaromzet van € 2.500.000 of meer, ten minste € 3.000.000.

Het verzekerd bedrag bedrijfsaansprakelijkheid accountants verzekeren per aanspraak bedraagt:
Het eigen risico, bedoeld in artikel 15, tweede lid onder d, van de NVKS bedraagt bij een jaaromzet tot € 2.500.000, maximaal € 25.000. Bij een jaaromzet van meer dan € 2.500.000 bepaalt het accountantskantoor zelf de hoogte van het eigen risico.

De vergelijking

Wij beoordelen het beroepsaansprakelijkheid accountants verzekeren en de verzekeraars op de volgende punten:

De uitkomst van onze maandelijkse vergelijkingen van verzekeringen resulteert in een voorstel voor een verzekering die met onze kennis en ervaring de beste prijs / kwaliteit verhouding geeft.

Poliskosten en winstopslag verzekeraar

Snel een voordeel halen kan door het rekening houden met alle kosten. Elke verzekeraar hanteert een kosten en winstopslag. Die poliskosten en de premie kunnen jaarlijks verschillen en hangen af van het aantal landelijke schadeclaims en prognose van de verwachte claims en bijkomende kosten. Uw eigen schadeclaim heeft geen gevolgen voor de hoogte van uw persoonlijke vervolgpremie. De genoemde premie is altijd inclusief alle kosten. Wij vergelijken alleen gerenommeerde verzekeraars met een goede trackrecord en een stabiel premie en voorwaarden niveau.

Onze inkomsten

Onze inkomsten bedragen een percentage van 15% – 25% van de premie zonder assurantiebelasting. Dit percentage is marktconform en is bestemd voor de werkzaamheden zoals aanvraag, beheer, controle en schadeafhandeling. De genoemde premie voor beroepsaansprakelijkheid accountants verzekeren is altijd inclusief deze provisie opslag. Wij zijn onafhankelijk van verzekeraars en we hebben natuurlijk geen omzet verplichtingen of specifieke provisieafspraken.

Waarom via Doorneweerd Assurantiën bv

 1. Tijdsbesparing. Vakkundigheid in combinatie met unieke online formulieren.
 2. Efficiënt. Wij werken uitermate effectief op dagverwerking.
 3. Betaalbaar. Een gunstige premie en de best passende verzekering.
 4. Professioneel. Aantoonbaar gerespecteerd in de sector.
 5. In het weekend of ’s avonds? Geen probleem.

We zorgen dat u meteen tevreden bent. Razendsnel als het snel kan en grondig als dat nuttig is. We blijven op afstand, als u dat wilt. We zijn dichtbij, als daar prijs op wordt gesteld; ook als u ’s avonds of in het weekend rustig wilt overleggen.

Schade

Is er een zaakschade bij een ander, letselschade of een schade door een beroepsfout, en is die schade verzekerd, dan zorgen wij dat de verzekeringsmaatschappij snel uitbetaald. Het beroepsaansprakelijkheid accountants verzekeren is meer dan alleen een polis maar zal vooral bij een schade kunnen aantonen waarom er premie werd gevraagd. Wij helpen om de beste afwikkeling te krijgen zodat de kosten tot een minimum worden beperkt.

Premieberekening

Video

Verzekeringen

Laat uw reactie achter