Brandverzekering aannemers 2020 direct online premies

Aandacht voor een goede brandverzekering aannemers is geen overbodige luxe zeker gezien de aansprakelijheidsrisico’s. Extra aandacht voor brand en brandgevaar op de bouw. Mede door de verschrikkelijke ramp in West Londen in de Grenfell Tower. De brandverzekering aannemers en bouwbedrijven staat daardoor ook extra in de belangstelling. Maar welke risico’s zijn daarop verzekerd en welke uitsluitingen zijn er bij een brandverzekering aannemers?

Aannemer premieberekening

Brandverzekering aannemers en bedrijfsaansprakelijkheid

Bij een brandverzekering wordt bij een aannemer vaak gedacht aan een brand waarbij er een eigen schade is.

 • Bedrijfsaansprakelijkheid verzekert schade aan een ander. Bijvoorbeeld doordat u als aannemer een brand veroorzaakt. Het gaat daarbij dus dat de zaken van een ander schade hebben.
 • CAR verzekert de eigen schade. Als het project nog niet is opgeleverd bent is bij een brand uw eigen werk (tijd en materialen) kwijt.

Wanneer CAR verzekering?

Als het gaat om zaken (spullen) van uzelf.  Een CAR verzekering (Construction All Risk verzekering) de schade aan het eigen bouwwerk/project verzekert. Een CAR-verzekering is een verzekering die wordt gesloten op het bouwen, oprichten, construeren en monteren van bouwwerken in de ruimste zin van het woord. De afkorting CAR is ontstaan uit: Construction All Risks of Contractors All Risks. Ook de term Montageverzekering komen we wel eens tegen. Dit is een soortgelijke verzekering als de CAR-verzekering maar dan bedoeld voor technische installaties en dergelijke.

Voorbeeld; Vlak voor de oplevering van een huis-aanbouw wordt door een brand die aanbouw verwoest, dan keert de Construction Allrisk verzekering een bedrag uit. Dit is de “brandverzekering” vooor de aannemer. Hier zit het verschil bedrijfsaansprakelijkheid en CAR verzekering bouw.

Wanneer een bedrijfsaansprakelijkheid?

Een bedrijfsaansprakelijkheid verzekert de schade aan spullen van een ander of letselschade. Dat kan dus een aanzienlijke brand zijn. Het is dus een schade claim die een ander aan u geeft omdat uw zaken van een ander beschadigd heeft of letsel aan een ander heeft toegebracht. Zeker bij financieel grotere projecten lijkt een CAR-verzekering belangrijk. Bij kleinere klussen is het voordeel van zo’n polis gering. Het verschil bedrijfsaansprakelijkheid en CAR verzekering bouw is dus groot en kies de verzekering die past bij het risico.

Bedrijfsaansprakelijkheid audio

Met o.a. wat is zaakschade en letselschade?

Eigen preventie

7 preventietips brandverzekering aannemers en bouwbedrijven

In het algemeen is eerst goed om te kijken welke maatregelen een aannemer of een bouwbedrijf zelf kan nemen om dit risico rondom de brandverzekering aannemers te beperken.

Natuurlijk levert dat niet direct een financiële premieverlaging op maar wel een scherpe daling van de kosten die het gevolg zijn van een brand. Immers niet alle kosten zullen kunnen worden verzekerd. Het is daarom bij brandverzekering aannemers en bouwbedrijven altijd goed om te kijken naar de mogelijkheden, goede preventie uit te voeren.
Veel klussen op een bouwplaats brengen brandrisico’s met zich mee. Toch is het niet altijd alleen tijdens werktijd dat de grootste kans op brand ontstaat; vooral tijdens de lunchpauze en na werktijd komen de meeste branden voor.

Preventietips brandverzekering aannemers

 1. Er zijn vaak eenvoudige alternatieven aanwezig om brandgevaarlijke werkzaamheden te vervangen door niet-brandgevaarlijke klussen. Denk bijvoorbeeld aan de dakbedekking die op veel verschillende manieren kan worden aangebracht. Dakdekken met vuur of warmte is een grote bron van veel brandellende. Dit lijkt ook een verantwoordelijkheid die mede door de architect zou moeten worden genomen bij het ontwerp.
 2. Maak duidelijke afspraken met de werknemers wie er brandgevaarlijke werkzaamheden verricht en wanneer. Controle op onverantwoorde activiteiten is belangrijk zodat de met meerdere ogen naar een risico kan worden gekeken. De enorme brand rondom de Moerdijk ramp laat dit in een prachtige analyse door zien. Hieronder staat een videofilm die laat zien hoe door ondeskundig handelen tot een enorme schade (en aansprakelijkheid) kan leiden. (spoiler…. niet blussen met water)
 3. Ga na of het mogelijk is om met speciale werkvergunningen te werken waar de brandgevaarlijke klussen plaatsvinden. Geef hierbij de plaats en de tijd nauwkeurig aan.
 4. Zorg ervoor dat brandbaar materiaal in de directe omgeving van de werkplek wordt verwijderd of brandwerend wordt afgedekt.
 5. Laat toezicht houden op het ontstaan van brand, tot na een uur na het beëindigen van de werkzaamheden.
 6. Zorg ervoor dat er geschikte blusapparatuur voorhanden is.
 7. Zorg ervoor dat u en uw medewerkers altijd een mobiele telefoon en belangrijke telefoonnummers bij de hand hebben om calamiteiten te melden en hulpdiensten in te schakelen.

De vergelijking brandverzekering aannemers

De uitkomst van onze vergelijkingen van de aannemer verzekering resulteert in een voorstel voor een verzekering die met onze kennis en ervaring de beste prijs / kwaliteit verhouding geeft. Wij houden daarbij ook rekening met gewogen verschillen tussen de wettelijke aansprakelijkheidsdekking en de All Risk Casco verzekering inclusief alle extra modules. Heeft u tips of andere inzichten; wij stellen uw mening dan op prijs. Wij zullen bij volgende vergelijkingen die informatie verwerken in onze vergelijkende opgave.

Audio bedrijfsrechtsbijstand

Schade brandverzekering aannemers

Is er een zaakschade bij een ander, letselschade of een casco schade, en is die schade verzekerd, dan zorgen wij dat de verzekeringsmaatschappij snel uitbetaald. Vaak betekent schade ook dat er niet mee gewerkt kan worden. Vervangend vervoer en snelle reparatie is dus van groot belang. Daarom zijn wij ook ‘s avonds en in het weekend goed bereikbaar.

Beoordeling

 1. Premie brandverzekering aannemers
 2. Eigen risico bedrag
 3. Poliskosten
 4. Schadeafhandeling
 5. Branche kennis en voorwaarden
 6. Avond en weekend service

Poliskosten en winstopslag aannemer verzekering

Elke verzekeraar hanteert een kosten en winstopslag. Die poliskosten en de premie voor een aannemer verzekering kunnen jaarlijks verschillen en hangen af van het aantal landelijke schadeclaims en prognose van de verwachte claims en bijkomende kosten. Uw eigen schadeclaim heeft geen gevolgen voor de hoogte van uw persoonlijke vervolgpremie. De genoemde premie is altijd inclusief alle kosten. Wij vergelijken alleen gerenommeerde verzekeraars met een goede trackrecord en een stabiel premie en voorwaarden niveau.

Onze inkomsten

Onze inkomsten bedragen een gemiddeld percentage van 20% van de premie zonder assurantiebelasting. Dit percentage is marktconform en is bestemd voor de werkzaamheden zoals aanvraag, beheer, controle en schadeafhandeling. De genoemde premie is altijd inclusief deze provisieopslag. Wij zijn onafhankelijk van verzekeraars en hebben geen omzetverplichtingen of specifieke provisieafspraken.

Waarom wij?

 • Wij hebben honderden bouwverzekeringen en Brandverzekering aannemers onder ons beheer. Zo’n bouwverzekeringservaring is van groot belang bij de juiste keuze van verzekeraar en produkt.
 • Verzekeraars zoals Nationale-Nederlanden erkennen ons als bouwverzekeringsspecialist.
 • Doorneweerd komt uit een echte bouwfamilie (twee aannemersbedrijven) en er is dus affiniteit met het bouwvak (en risico’s).
 • Bij schades snappen we de urgentie en zijn dus ook ’s avonds en in het weekend goed bereikbaar.

Bouwverzekeringen en de premies

Aannemer premieberekening Klusbedrijf premieberekening CAR Constructie All Risk maatwerk CAR bouw eigen woning premieberekening Gebouwen en opstallen - premie op maat Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Video Brandverzekering aannemers